Fem kommuner vil sikre optimal drift i kommunale bygninger med data og AI

Fem sjællandske kommuner vil bruge data og kunstig intelligens til at optimere forbruget af el, vand og varme i de kommunale bygninger. Arbejdet ledes af Gate 21 i projektet GreenInsight med støtte fra Digitaliseringsstyrelsen.

Foto: Rasmus Degnbol

af | 28. august - 2023 | Smarte Byer & Bygninger

Der ligger et stort klimapotentiale gemt i at reducere mængden af el, vand og varme, som bruges i vores bygninger. Knap 40 procent af det samlede energiforbrug i Danmark bruges i dag til at opvarme, ventilere og køle vores bygninger. Derfor er fem sjællandske kommuner nu gået sammen i projektet GreenInsight for at undersøge mulighederne for at optimere forbruget i den kommunale bygningsmasse.

”Kommunerne har i en årrække arbejdet med at indsamle energidata fra bygninger, men data skaber først værdi, når de kombineres på en måde, så vi kan handle ud fra dem. Derfor vil vi udvikle en løsning, som ved hjælp af kunstig intelligens kan finde og dokumentere de mest effektive energiforbedringer til at reducere driftsomkostninger og CO2-udledning. Løsningen skal være et modulopbygget værktøj, som hjælper med at skabe forandring og let kan udbredes til andre kommuner.”

Hasnain Aslam, seniorprojektleder i Gate 21

Høje-Taastrup, Rødovre, Ballerup, Rudersdal og Sorø er de deltagende kommuner – som de kommende to år skal arbejde med at optimere driften af bygninger. Projektet er støttet af Digitaliseringsstyrelsen.

 

Løsning bygger på erfaringer fra tidligere projekt

Energistyringsløsningen, der testes i GreenInsight-projektet, udspringer af det tidligere projekt Databaseret Energistyring i Offentlige Bygninger. Her blev dele af løsningen afprøvet i Høje-Taastrup Kommune:

 

”For at realisere de ambitiøse mål i Høje-Taastrups energi- og klimaplan er det nødvendigt at reducere energiforbruget. Forbruget i vores bygninger udgør et af de største potentialer, og vores erfaring viser, at det ikke er nok at samle data fra bygningerne. Der er behov for et ekstra lag af intelligens, der kan give os indsigt i, hvordan vi optimerer energiforbruget. Vi arbejder nu videre på at skalere løsningen, da vi har set, hvordan det kan hjælpe os med at nå vores energisparemål hurtigere.”

Lars Christensen, centerchef for Miljø- og Teknikcenteret i Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune kom allerede i det første projekt langt med at teste løsningen – flere andre kommuner i GreenInsight-projektet starter på et lidt tidligere niveau.

 

Løsning har flere lag – og kommunerne forskelligt udgangspunkt

Løsningen, der testes, har tre lag:

  • Dataforudsætning
  • AI-baseret analyse
  • Handling

Det tre lag skal sikre, at det korrekte datagrundlag er til stede, at den kan analyseres af kunstig intelligens – og at kommunen kan sikre handling på med valide data i ryggen. Det kan eksempelvis være, hvis der sker en uventet stigning i energiforbruget – så vil kommunen på baggrund af valide data og ved hjælp af analyselaget blive gjort opmærksom på uregelmæssigheden og få en indikation af, hvad den skyldes. Tre-delingen sikrer, at beslutninger træffes på et korrekt grundlag.

Nogle kommuner starter i GreenInsight med at kortlægge deres dataforudsætninger, hvor andre kommuner som Høje-Taastrup allerede nu arbejder med en AI-baseret analyse. Projektets mål er, at alle fem kommuner ved projektets afslutning har beskrevet handlinger i form af en strategi for eksempelvis vand, el eller varme, en organisering omkring det og sikret dialog med aktører.

 

Munder ud i en dokumenteret løsning til gavn for andre kommuner

De tre lag er alle nødvendige for at data kan føre til energi- og ressourcebesparelser. Projektet vil dokumentere de tre lag i energistyringsløsningen, formidle den og projektets resultater og potentiale, så langt flere kommuner kan få glæde af løsningen. Det sker i samarbejde med GovTech Midtjylland og Gate 21:

”Projektet er et udbredelsesprojekt, hvilket stiller krav til opbygning og dokumentation af løsningen. Løsningen skal være let at anvende for alle kommuner. Gate 21 og Govtech Midtjylland vil i samarbejde sikre, at der tilføres nødvendig viden for at opnå netop dette, samt at projektet får en langt større rækkevidde i forhold til at udbrede løsningen til kommuner i hele landet.”

Hasnain Aslam, seniorprojektleder i Gate 21

Om GreenInsight-projektet

Partnere
Høje-Taastrup Kommune (lead-partner), Rødovre Kommune, Ballerup Kommune, Rudersdal Kommune og Sorø Kommune, GovTech Midtjylland og Gate 21.

Støtte
Det samlede budget er knap 7.300.000 kroner, hvoraf Digitaliseringsstyrelsen har støttet med 5.000.000 kroner.

Varighed
Januar 2023 – juni 2025

Kontakt
Hasnain Aslam, Seniorprojektleder, Smarte Byer & Bygninger
ham@gate21.dk

Flere nyheder om Smarte Byer & Bygninger:

Bedre lys skal fremme helbred og velvære hos ældre

Læs mere her

Solcelledrevet dataindsamler skal give kommunerne et bedre overblik

Læs mere her

BLOGINDLÆG: Edge computing er en rigtig god idé

Læs mere her

 

Flere nyheder om Smarte Byer & Bygninger:

Bedre lys skal fremme helbred og velvære hos ældre

Læs mere her

Solcelledrevet dataindsamler skal give kommunerne et bedre overblik

Læs mere her

BLOGINDLÆG: Edge computing er en rigtig god idé

Læs mere her