Mobilitet og byplanlæggning i en ny verden af teknologiske muligheder

Foto: Peter Liljenberg

af | 4. december - 2019 | Bæredygtig Mobilitet

Stor interesse for mobilitet og byplanlægning på netværksseminar

Omkring 80 deltagere med interesse i byudvikling deltog i Gate 21s seminar for nylig, for at debattere, og høre mere om, hvad byplanlæggere, trafikplanlæggere og dataeksperter kan lære af de demonstrationer og usecases der udvikles i ”Fremtidens Intelligente Mobilitet” og i LINC-projektet om førerløse busshuttles.

Rammen for videndelings- og netværksseminaret blev sat af Axel Persson fra Trivector, som har udført et projekt for Sveriges kommuner og Landsting (SKL) om hvordan man som byplanlægger skal planlægge i en ny verden af teknologiske muligheder. Undersøgelsens hovedkonklusioner lægger stor vægt på at det kræver netværk og samarbejde for at få styret udviklingen i en retning mod bæredygtig delemobilitet – hvilket  bekræfter strategien bag om projektet Fremtidens intelligente mobilitet i Greater Copenhagen.

Her er nogle af konklusionerne fra studien (du kan se mere i præsentationen neden):

De største udfordringer for forandringer i transporten er:

  • Økonomiske incitamenter og rammer fastholder status quo
  • Det bebyggede miljø
  • Vores transportvaner

Axel Persson fremhæver fra deres undersøgelser, at de udfordringer som særligt gør det svært at fremme delemobilitet er:

  • Det psykologiske i forhold til at dele e.g. bilen som statussymbol og utryghed
  • Data & tekniske forhold som manglende fælles standarder og manglende kendskab til betydning på transporten
  • Politik og regulering som for eksempel gamle forretningsmodeller og udbudsformer samt manglende synlighed i politiker
  • Den private sektors rolle herunder reguleringen af de private services, at markedet er fragmenteret og der er usikkerhed om sikkerhed/tillid til services.

Det er nogen af de aspekter der netop arbejdes konkret med i projektet.

På dagen hørte deltagere mere om usecasene inden for fremtidens stationer, intelligent trafikdata og nye kollektive mobilitetsløsninger og førerløse shuttle busser – du kan se præsentationerne her:

Køge Nord
Lund C
Glostrup Station

Selvkørende busser i Hersted Industripark
Anropstyrd byplanering
Løsninger i landsbyen – Lolland

Trafikinformation baner vejen for udvikling af Avedøre Holme
Selvkørende busser i Hersted Industripark
Byplanlæggning og data

Trivector – Fremtidens mobilitet og byplanlæggning

Susanne Duval, Helsingborg Stad og Jack Bårstrøm, Trafikverket diskuterer de muligheder og udfordringer som intelligente trafik- og mobilitetsløsningergiver,i arbejdet som byplanlægger

Gruppearbejde på tværs, både fagligt og regionalt, om input til projektets usecases..

Diskussion rundt bordet om input till projektets usecases.

Bjørn Hallberg Nielsen, Region Hovedstaden, presenterer sin gruppes arbejde for alle deltager.

Leo Schneede, Helsingborgs Kommune, forklarer hvorden kommunen skal gøre parkeringen smartere i bycentret.

Axel Persson, Trivector, giver insigter om hvorden kommuner kan lykkes med delemobilitet og intelligenta løsninger.

Fredrik Palm, Lunds Kommune, fremlægger usecasen Fremtidens Lund Centralstation

 

 

Arrangemanget organiserades i samarbejde med  Den Regonale Datahub, LINC og Smart City Cluster Denmark.

Fremtidens Intelligente Mobilitetsløsninger

Læs mere om projektet FIMO her.

Fremtidens Inteliigente Mobilitet i Greater Copenhagen (FIMO) støttes af den Europeiske Regionaludviklingsfonden & Interreg ÖKS.

 

 

Flere nyheder om Bæredygtig Mobilitet:

Kom til online tema- og sparringsmøder om grøn hverdagstransport

Læs mere her

Nye koncepter guider kommuner til bæredygtig mobilitet for borgerne

Læs mere her

Giv et politisk skatteskub – og skab flere cyklister

Læs mere her

 

Flere nyheder om Bæredygtig Mobilitet:

Kom til online tema- og sparringsmøder om grøn hverdagstransport

Læs mere her

Nye koncepter guider kommuner til bæredygtig mobilitet for borgerne

Læs mere her

Giv et politisk skatteskub – og skab flere cyklister

Læs mere her