VVS-virksomhed vælger ambitiøs kildesortering

Fokus på værdien af byggematerialer i samfundet stiger. Fra 2023 stilles der nye krav til, at materialer skal genbruges eller genanvendes via større kildesortering ude hos alle virksomhederne. El- og VVS-installatøren Finn L. & Davidsen A/S har gennem et rådgivningsforløb fået et nyt overblik over de affaldsmængder, som virksomheden genererer. Det gavner både miljø og økonomi.

Foto: FLD.

El- og VVS-installatøren Finn L. Davidsen, også kendt som FLD, har besluttet, at de vil arbejde målrettet med at få bæredygtighed og verdensmål indtænkt i alle dele af deres forretning. Gennem deltagelse i projektet Bæredygtig Bundlinje 2.0 har virksomheden øget deres kildesortering fra 5 til 15 fraktioner. Det arbejde har givet virksomheden et nyt syn på, hvor de kan spare penge ved at sortere mere. Alle sektioner i virksomheden, både på leder- og medarbejderniveau, har deltaget i processen.

Kommunikations- og bæredygtighedschef Stine Rix fortæller, at de har valgt at arbejde med bæredygtighed og den udvidede kildesortering i FLD ikke blot af miljømæssige, men også konkurrencemæssige grunde.

“Vi har oplevet, at bæredygtighed er noget, man ofte skal tage stilling til for at komme i betragtning og få lov til at give tilbud på en opgave.”
Stine Rix, kommunikations- og bæredygtighedschef, FLD.

Hun tilføjer, at virksomheden ser, at de nu ikke kun skal konkurrere på pris, men også skal vise, at de har en bæredygtighedsstrategi og målsætninger for CO2-reduktion og affaldshåndtering. Det er ikke længere kun de kommunale bygherrer, men også de private, som stiller krav om bæredygtighed – herunder kildesortering – i udbudsmaterialet. Det er derfor en vigtig del af FLD’s branding over for kommende kunder.

Om det at begynde arbejdet med bæredygtighed og sætte sig ind i, hvad verdensmålene dækker over, fortæller Stine Rix:

”Det har overrasket mig, hvor travlt vi alle burde have med at inddrage bæredygtighed i kerneforretningen – for det er ikke for sjov, at verdensmålene er defineret. Jeg er stolt over at være i en virksomhed, hvor vi faktisk har taget stilling til bæredygtighed.”

Om Finn L. Davidsen (FLD)

Finn L. Davidsen A/S (FLD) er en større el- og VVS-virksomhed, som beskæftiger 230 medarbejdere i byggesager, forsikringssager, ejendomsistandsættelse og vedligeholdelse. Virksomheden er ejet af Lasse Houengaard og har til huse både i Haslev, Brøndby og Køge.

Bæredygtighed indtænkt i forretningen

Ifølge Stine Rix lader der til at være et stort uudnyttet potentiale for arbejdet med bæredygtighed i branchen. Ejer af FLD Lasse Houengaard oplever ligeledes, hvordan det stadig trækker ud med prioriteringen af en strategi for verdensmålene i tilbudsrunder. Derfor opfordrer FLD private bygherrer som andelsbolig- og ejerforeninger til at udvise mere åbenhed for denne del af tilbudskriterierne.

FLD har fået rådgivning om kildesortering i byggeriet. Rådgivningen gav virksomheden klarhed, fortæller Stine Rix.

”Rådgiverne var gode til at få os til at lave den rette fokuserede indsats, som matchede vores virksomhed, og de gav os et overblik over, hvor vi var gode, og hvor vi var mindre gode.”

Rådgiverens rapport har givet Stine Rix og resten af FLD adgang til de data, der skulle til for at lave konkrete målsætninger om nedsættelsen af CO2-udledning med den udvidede affaldssortering på 15 fraktioner i de kommende år.

Kommunikation er helt central

FLD er kommet godt i gang med kildesortering både på kontorerne i administrationen og ude hos medarbejderne, når de er ude på kundeopgaver. De ser også på en bedre indretning af montørernes biler, så de kan reducere vægten på bilerne og dermed også brændstofforbruget. 

Projekt RED – materialer til “gør det selv-folket”

FLD har også skabt Projekt RED. Montørerne samler overskydende materialer fra deres el- eller VVS-opgaver, som for eksempel lister, varmerør og afmonterede armaturer med ubetydelige ridser, i en stor pallekasse. Da der var samlet hvad der svarer til en fyldt container med ting, kørte FLD en kampagne, hvor de filmede tingene og delte det på deres sociale medier. Containeren blev efter en periode stillet ud på en central plads. I første omgang i Køge, hvor ”gør det selv-folket” stod i kø for at afhente tingene.

De indsamlede materialer og produkter fra projekt RED blev uddelt gratis til alle interesserede. FLD vil gentage det igen i sommeren 2023. Mange var mødt frem fra nær og frem og de fik gode ting med hjem til deres “gør det selv”-projekter.
Foto: FLD.

Gode råd fra FLD

  • Undersøg om der er puljer, som du kan søge og vær åben over for nye samarbejdsmuligheder som for eksempel i Bæredygtig Bundlinje 2.0, som FLD har deltager i.
  • Se om der er nogen i dit netværk, som har gjort det godt på bæredygtighedsdagsordenen.
  • Træk på andres erfaring, fordi det er en fælles sag, og ikke kun noget man skal gøre for at forbedre konkurrenceevnen – for det er en indsats for klimaet.
  • Tag imod nogle af de mange tilbud om kurser og webinarer, så du kan blive klogere på området.

For at få medarbejderne med på idéen om den udvidede affaldssortering, er det vigtigt at formidle tingene rigtigt, mener Stine Rix. Når medarbejderne får viden om, at virksomheden har vundet en opgave, blandt andet på baggrund af strategien for CSR og kildesortering, kan de se en større værdi i at skulle bruge tid på at sortere.

“Vi skal blive gode til at kommunikere det ud på den rigtige måde og fortælle om, hvorfor vi gør de ting, som vi gør. Så det ikke bliver endnu en pligt, men noget medarbejderne også kan se en værdi i. Og vi har fundet ud af, at det skal være mere gulerod end pisk, ellers får vi ikke alle med.”
Stine Rix, kommunikations- og bæredygtighedschef, FLD.

Er du blevet inspireret?

Du kan blandt andet få hjælp og inspiration til at komme i gang med den grønne omstilling i din egen virksomhed her:

Bæredygtig Bundlinje 2.0

Bæredygtig Bundlinje er et EU-støttet projekt, der har 21 aktører, heriblandt ni kommuner i hovedstadsområdet, DTU, Aalborg Universitet og fire brancheorganisationer.

Projektet er støttet med 1,9 millioner kroner fra EU’s Regionalfond, som har til formål at støtte aktiviteter i Danmark. Fra 2021-2027 er der særligt fokus på at udvikle små og mellemstore virksomheder, der skaber vækst og arbejdspladser.

Målet med Bæredygtig Bundlinje 2.0 er at hjælpe 100 små og mellemstore virksomheder i Region Hovedstaden med at udvikle grønne og cirkulære forretningsmodeller.

Flere nyheder om Cirkulær Økonomi & Ressourcer:

Fra Aalborg til København: 14 offentlige, almene og private bygherrer vil have mere genbrug i byggeriet

[field image size=medium]

Læs mere her

Nu hæver 14 bygherrer ambitionerne for genbrug i byggeriet

[field image size=medium]

Læs mere her

Bæredygtig bevidsthed skaber nye fødekilder og vaner hos Bornholms Rovfugleshow

[field image size=medium]

Læs mere her

 

Flere nyheder om Cirkulær Økonomi & Ressourcer:

Fra Aalborg til København: 14 offentlige, almene og private bygherrer vil have mere genbrug i byggeriet

[field image size=medium]

Læs mere her

Nu hæver 14 bygherrer ambitionerne for genbrug i byggeriet

[field image size=medium]

Læs mere her

Bæredygtig bevidsthed skaber nye fødekilder og vaner hos Bornholms Rovfugleshow

[field image size=medium]

Læs mere her