Miljøbuketter kan være med til at stoppe blomsterspild

Blomsterbranchen har i mange år skabt store miljømæssige udfordringer. Der har været brugt store mængder kunstgødning, pesticider og vand til produktionen af de fine langstilkede blomster, som vi binder buketter af. Ofte bliver mange blomster smidt ud i butikkerne eller hos grossisten, allerede inden de når ud til kunden, fordi holdbarheden er kort. Det vil Flowering ændre. Virksomheden arbejder for at give blomsterne et længere liv og sænke CO2-aftrykket.

 

Foto: Flowering.

To unge iværksættere har valgt at gentænke blomsterbranchen og startede derfor i 2020 virksomheden Flowering. Virksomheden har siden starten været et online blomsterkoncept, hvor kunder bestiller buketter på nettet og får dem leveret til døren. Men i slutningen af 2022 åbnede de en fysisk butik på Frederiksberg.

Johan Vang Wildt og Artin Nasseri Hondanloo er grønne ildsjæle, som tænker bæredygtighed ind i alt, de gør. Artin Nasseri Hondanloo kender blomsterbranchen indefra. Hans forældre har solgt blomster i mere end 30 år og han kender derfor alle led i værdikæden. Han så muligheden for at gøre en forskel for branchen. Begge iværksættere havde også bemærket, at industrien ikke var specielt digitaliseret. Den viden ville de bruge til at ændre den måde blomster opkøbes og sælges.

”Vi følte, at vi ville kunne gå ind og gøre en forskel, ikke kun for klimaet, men også for de mennesker, som er involveret i hele industrien”, siger Johan Vang Wildt.

Iværksætterne kunne også se, at der lå et stort forretningspotentiale i at arbejde med at ændre hele værdikæden, nytænke blomsterbranchen og indtænke bæredygtighed i alle led. I projektet Bæredygtig Bundlinje 2.0 har Flowering arbejdet med at finde vandbesparelser i deres produktion af buketter.

Om Flowering

Flowering blev stiftet i 2020 af Johan Vang Wildt og Artin Nasseri Hondanloo og har 23 ansatte. Virksomheden startede som et online blomsterbuketkoncept, hvor bæredygtighed var helt central. Flowering har produktionslokale i Birkerød og åbnede i december 2022 en butik på Frederiksberg.

Tre typer leverandører

Flowering indkøber mange blomster og får leveret blomsterne direkte til deres hovedkontor i Birkerød fra de forskellige leverandører. I sommermånederne får virksomheden leveret blomster fra flere lokale producenter.

Derudover opkøber virksomheden en del friske blomster, som de kørende grossister har til overs om aftenen, når de har leveret blomster til deres kunder. Til sidst suppleres der op med miljøcertificerede blomster fra ind- og udland. Buketterne bliver sammensat af de meget forskelligartede blomster.

De to ejere Johan Vang Wildt og Artin Nasseri Hondanloo har fået etableret et tæt samarbejde med flere danske blomsterproducenter, som dyrker danske blomstersorter uden sprøjtegifte og pesticider. Mange af deres buketter har iblandet disse blomstersorter i sommermånederne.
Foto: Flowering.

Det brede syn på bæredygtighed

For Johan Vang Wildt er det at indtænke bæredygtighed helt naturligt:

“Vi har kunnet se, hvordan verden har forandret sig, og vi følte, at vi skal gøre noget nu. Vi ville påvirke verden i en positiv retning. Bæredygtighed er det strategiske kompas hos os, så vi mister aldrig fokus på, hvorfor vi er her.”
Johan Vang Wildt, ejer, Flowering.

De to virksomhedsejere mener, at deres valg er bæredygtige økonomisk set, da de sparer penge ved at undgå spild og opkøbe restblomster. Men samtidig betaler virksomheden gerne mere for andre grønne valg, blandt andet fossilfri transport og bionedbrydeligt papir til indpakning.

På det miljømæssige område ser de på produktionens påvirkning af naturen. De vil undgå kunstgødning og pesticider og vælger lokalt producerede og ikke-sprøjtede blomster eller udenlandske, miljøcertificerede blomster.

Johan Vang Wildt og Artin Nasseri Hondanloo støtter også gerne andre små iværksættere som dem selv, der også forsøger at fremstille bæredygtige produkter. De sælger blandt andet chokolade fra Ankers Chokolade, og det er essentielt for dem, at deres leverandører deler de samme høje ambitioner om bæredygtighed.

Social bæredygtighed

Flowering arbejder også målrettet med social bæredygtighed og ansætter mennesker, som har brug for at få hjælp til at komme ind på arbejdsmarkedet.

”Vi samarbejder med Væksthuset – Jobcenteret i Rudersdal Kommune og tilbyder mennesker på kanten af arbejdsmarkedet et job i virksomheden,” forklarer Johan Vang Wildt.

”Det kan være medarbejdere, der har en fysisk, mental eller sproglig udfordring, og som kan komme i flexjob eller praktik hos os,” uddyber han.

Flowering ønsker også at støtte blomsterproducenter i Kenya, hvor blomsterindustrien er en af de største eksportvarer. Kenya står for 33 procent af de blomster, som Europa importerer. Det svarer til 12.000 tons blomster (kilde: DR https://www.dr.dk/nyheder/viden/klima/valentins-dag-dine-roser-har-afrikanske-roedder). Gennem opkøb af blomster fra Kenya vil Flowering være med til at sikre, at arbejderne i blomstermarkerne i Kenya har gode arbejdsvilkår, får en fair løn, og at de ikke kommer i kontakt med skadelige sprøjtemidler.

Gode råd fra Flowering

  • Invester penge og tid i at indtænke bæredygtighed i din forretning. Det vil give dig et godt afkast på længere sigt, og det at tænke på bæredygtighed og indtænke det i sin virksomhed bliver markedsstandard på sigt.
  • Se at komme i gang. Om fem år arbejder alle med bæredygtighed, og hvis du ikke har taget stilling og handlet, vil de andre have overhalet dig.

Artin Nasseri Hondanloo er medstifter og den ene ejer af Flowering. Flowerings kendetegn er Miljøbuketten, som består af lokalt producerede blomster blandet med miljøcertificerede blomster og overskudsblomster fra blomsterbranchen.
Foto: Flowering.

Vandfiltreringskar til vaser sparer 95 procent af vandforbruget

På det miljømæssige område har Flowering i samarbejde med DTU og en blomsterekspert udviklet et vandbesparende kar til blomstervaser, hvor vandet cirkulerer gennem et filtersystem ved hjælp af en pumpe. Vaserne har flere rækker af huller, hvor vandet kan strømme ind og ud af.

”Det er en ny opfindelse, som andre i blomsterbranchen ikke har – så vidt vi ved,” siger Johan Vang Wildt.

Flowering har nu fem vandfiltreringskar i brug. Udover det vandbesparende aspekt er det også tidsbesparende, da vaserne ikke skal fyldes op flere gange om dagen. Vandet i karet holder i 1-2 måneder med kun lejlighedsvis behov for genopfyldning.

Dette innovative blomsterkar til vaser har et UV-filter, som renser vandet og cirkuleringssystem som giver 95 procent vandbesparelse og holder blomsterne friske længere.
Foto: Flowering.

Arbejdet i Bæredygtig Bundlinje 2.0 har hjulpet Flowering med hele processen fra idéudvikling i samarbejde med DTU til udførsel ved hjælp af et rådgivningsforløb, som konkretiserede produktudviklingen og til sidst hjalp med at få produceret karrene.

Johan Vang Wildt fortæller:

”Rådgiverne og de studerende og forskerne på DTU har været oprigtigt interesserede i at hjælpe os i udviklingen af disse kar. De gik til det kreativt, og det har gjort en stor forskel.”

Ifølge Johan Vang Wildt ville Flowering som start-up ikke selv have haft råd til at gennemføre et sådant udviklingsforløb.

Næste skridt for virksomheden er, at de i løbet af 2023 vil få lavet en komparativ livscyklusanalyse af deres buketter og sammenlignet dem med andre buketter på markedet. De vil derigennem kunne få data på, hvordan deres buketter adskiller sig fra andre. Det er vigtigt for Johan Vang Wildt. For ambitionen for Flowering er at være de mest bæredygtige i blomsterbranchen.

Er du blevet inspireret?

Du kan blandt andet få hjælp og inspiration til at komme i gang med den grønne omstilling i din egen virksomhed her:

Bæredygtig Bundlinje 2.0

Bundlinje er et EU-støttet projekt, der har 21 aktører, heriblandt ni kommuner i hovedstadsområdet, DTU, Aalborg Universitet og fire brancheorganisationer. Projektet er støttet med 1,9 millioner kroner fra EU’s Regionalfond, som har til formål at støtte aktiviteter i Danmark. Fra 2021-2027 er der særligt fokus på at udvikle små og mellemstore virksomheder, der skaber vækst og arbejdspladser. Målet med Bæredygtig Bundlinje 2.0 er at hjælpe 100 små og mellemstore virksomheder i Region Hovedstaden med at udvikle grønne og cirkulære forretningsmodeller.

Flere nyheder om Cirkulær Økonomi & Ressourcer:

Fra Aalborg til København: 14 offentlige, almene og private bygherrer vil have mere genbrug i byggeriet

[field image size=medium]

Læs mere her

Nu hæver 14 bygherrer ambitionerne for genbrug i byggeriet

[field image size=medium]

Læs mere her

Bæredygtig bevidsthed skaber nye fødekilder og vaner hos Bornholms Rovfugleshow

[field image size=medium]

Læs mere her

 

Flere nyheder om Cirkulær Økonomi & Ressourcer:

Fra Aalborg til København: 14 offentlige, almene og private bygherrer vil have mere genbrug i byggeriet

[field image size=medium]

Læs mere her

Nu hæver 14 bygherrer ambitionerne for genbrug i byggeriet

[field image size=medium]

Læs mere her

Bæredygtig bevidsthed skaber nye fødekilder og vaner hos Bornholms Rovfugleshow

[field image size=medium]

Læs mere her