FRA ASFALT TIL ADFÆRD

Danskerne transporterer sig mere og længere end nogensinde før. Faktisk rejser den gennemsnitlige pendler hver dag 42,5 kilometer i bil, bus, tog eller metro for at komme til og fra arbejde. De fleste kilometer bliver tilbagelagt i privatbiler, som ofte har tre tomme sæder. Ud over høj CO2-udledning – knap syv millioner ton om året ifølge regeringen – giver den megen personbiltransport også stigende trængsel på vejene og dårligere helbred på grund af manglende motion.

Gate 21 har derfor fra starten holdt øjnene på vejen og arbejdet med at få danskernes transportadfærd ind på et mere bæredygtigt spor ved at gøre det mere attraktivt og tilgængeligt at bruge andre transportformer end bil – som cykel, tog og bus.

En række centrale aktører på transport- og mobilitets­området har deltaget i Gate 21’s projekter – heriblandt Movia. Ifølge mobilitetschef Anette Enemark er samarbejdet afgørende for at få ændret på borgernes transportmønstre:

“De langtidsholdbare løsninger opstår, når de rigtige beslutningskompetencer sidder omkring bordet. Derfor er partnerskaber mellem kommuner, trafikselskaber, virksomheder og borgere med deres mange forskellige ­kompetencer en forudsætning for, at flere aktivt vælger at være hverdagsmobilister. Det vil sige én, der tager bilen, når det er den bedste løsning, og bussen, når den er det bedste valg for den konkrete tur.”

CYKLEDE TIL MÅNEN OG RETUR

Det første mobilitetsprojekt hed Formel M og startede i 2011. På bare to et halvt år lykkedes det en række kommuner, universiteter og virksomheder i hovedstadsområdet, Trekantområdet og Aarhus sammen med Gate 21 at reducere CO2-udledningen fra persontransport med 10 procent ved blandt andet at tilbyde de ansatte samkørsel, cykelservice og hjemmearbejdspladser. I Formel M arbejdede kommunerne for første gang med mobilitet som begreb i transportplanlægningen og åbnede dermed for en mere adfærdsfokuseret tilgang.

Projektet fik Gate 21’s arbejde med mobilitet til at rulle, og sidenhen har partnere i en række projekter cyklet til Månen og tilbage igen, understøttet grønne indkøb med fokus på arbejdskøretøjer, testet data og Smart City-teknologier til at gøre mobilitet mere effektiv og sidst, men ikke mindst arbejdet på at gøre det nemmere for 250.000 ansatte i virksomheder at skifte mellem bus, tog, bil og cykel, så de kan transportere sig til arbejde og hjem igen på en smartere og grønnere måde.

MOBILITETSNETVÆRK FIK VIRKSOMHEDER I GANG

En af de kommuner, der har sat fokus på mobilitet, er Ballerup. Hver dag pendler mange mennesker til Ballerup Kommune, og det er derfor en udfordring for kommunen at reducere trængsel og CO2-udledningen på transportområdet. I 2012 var trafikplanlægger i Ballerup Kommune Tina Wexøe Ertbjerg derfor med til at starte et netværk for virksomheder, der gerne ville arbejde med medarbejdernes transport og mobilitet for at rykke på pendlernes vaner.

”Vi er blevet meget klogere på, hvordan samarbejdet mellem kommunen, virksomhederne og Movia skal fungere, og hvad der giver værdi for virksomhederne. Det virker, at vi italesætter transport, og at vi får fat i nogle ambassadører, som brænder for mobilitetsdagsordenen, og som har et godt internt netværk,”

fortæller Tina Wexøe Ertbjerg.

BÅDE EN DEL AF PROBLEMET OG LØSNINGEN

I sommeren 2018 brugte Ballerup Kommune en konkret sporspærring på S-banen som anledning til at informere medarbejderne om alt fra køreplaner over samkørsel til cykelservice. Sammen med Cyklistforbundet iværksatte de også en ‘Vi cykler stadig til arbejde’-kampagne hen over sommeren i hele hovedstadsregionen.

”Vi fik tydeliggjort budskabet om, at vi alle har indflydelse på, at det hele propper til i trafikken. I starten sagde virksomhederne, at kommunen skulle løse trængselsproblemerne. Men nu har de indset, at de selv både er en del af problemet og en del af løsningen,”

siger Tina Wexøe Ertbjerg.

UDBREDE DET GRØNNE MINDSET

Mobilitet er kommet på den fælles dagsorden både politisk, hos organisationer og den enkelte, og det er ifølge Anette Enemark et af de vigtigste resultater ved det fælles arbejde:

”De mange projekter har ved eksemplets magt vist konkrete veje og redskaber til at komme i mål. Vi skal blive ved med at påvirke adfærden og udbrede ‘det grønne mindset’ hos kommuner, virksomheder og ikke mindst hos borgerne.”

I Ballerup er der stadig stor interesse for mobilitetsnetværket, selvom projektet formelt set er afsluttet.

”Det luner mit hjerte, at der hele tiden kommer nye virksomheder til netværket. Også virksomheder, vi tidligere har prøvet at få fat i, men som nu selv henvender sig og spørger, hvad de kan gøre. Så der er endnu flere, som begynder at arbejde med grøn transport. Det er lidt en sejr, synes jeg,”

siger Tina Wexøe Ertbjerg.

 

”Der kan ganske enkelt ikke være flere biler på vores veje i hovedstadsområdet. Derfor skal vi have gode alle muligheder i spil, såsom gode cykelforhold, ”park and ride”-anlæg i udkanten af byområderne og letbaner, som bindes sammen af velfungerende transportknudepunkter, så det bliver nemt at vælge bilen fra for dem, der kan undvære den.”

”De langtidsholdbare løsninger opstår, når de rigtige beslutningskompetencer sidder omkring bordet. Derfor er partnerskaber mellem kommuner, trafikselskaber, virksomheder og borgere med deres mange forskellige kompetencer en forudsætning for, at flere aktivt vælger at være hverdagsmobilister, det vil sige én, der tager bilen, når det er den bedste løsning og bussen, når den er det bedste valg for den konkrete tur.”

 

 

”I Formel M skabte vi ”mobilisten”, der er blevet et alment begreb for, hvordan de fleste folk i Danmark bruger mange typer transportmidler. Det er en stærk figur, som man kan genkende og det er jo en succes for et projekt.”

 

Flere nyheder om Bæredygtig Mobilitet:

Nyt stort projekt: Mobilitet på Tværs – grøn mobilitet skal binde by og land bedre sammen på tværs af Greater Copenhagen

Læs mere her

Keld og Hilda prøver den selvkørende fremtid

Læs mere her

Første selvkørende Easymile-køretøj godkendt til testkørsel i Danmark

Læs mere her

 

Flere nyheder om Bæredygtig Mobilitet:

Nyt stort projekt: Mobilitet på Tværs – grøn mobilitet skal binde by og land bedre sammen på tværs af Greater Copenhagen

Læs mere her

Keld og Hilda prøver den selvkørende fremtid

Læs mere her

Første selvkørende Easymile-køretøj godkendt til testkørsel i Danmark

Læs mere her