Frederiksberg Kommune baner vejen for flere energibesparelser og optimeret drift i offentlige bygninger

Kommunen går forrest i et nyt projekt, som vil bidrage med ny viden og styrke kompetencer for energistyring af kommunale bygninger – ikke alene i Frederiksberg Kommune, men også for alle andre kommuner og offentlige organisationer. Projektet forventes at kunne fremme digitalisering og energibesparelser i hele Greater Copenhagen.

af | 23. november - 2020 | Gate 21, Smarte Byer & Lokalsamfund

For at spare energi og CO2 arbejder mange kommuner og almene boligselskaber med at bruge data til at skabe overblik og styre forbruget. Men der er store potentialer i at anvende data bedre til at skabe yderligere besparelser – og netop det er i fokus i et nyt dansk-svensk samarbejde, som Frederiksberg Kommune står i spidsen for.

”Vi er utrolig glade for at stå i spidsen for et projekt med så store muligheder og potentialer for at spare energi og CO2. Det ligger i naturlig forlængelse af vores stærke fokus på bæredygtighed i Frederiksberg Kommune,” siger Simon Aggesen, borgmester i Frederiksberg Kommune. 

Bygninger spiller en væsentlig rolle i danske og svenske mål om at være fri af fossile brændstoffer i henholdsvis 2050 og 2045. Op til 40 procent af det samlede energiforbrug går nemlig til opvarmning, ventilation og køling af vores bygninger. Men selvom mange kommuner og boligselskaber i disse år energirenoverer og i stigende grad anvender data til at styre energiforbruget, tabes en del af besparelserne på gulvet. Brugerne anvender ikke de store mængder data, enten fordi de ikke præsenteres i formater, der giver mening for den enkelte bruger, eller fordi kvaliteten af data svinger, og adgangen til denne er mangelfuld.

I det nye projekt, Databaseret Energistyring i offentlige bygninger, går 17 partnere, herunder en række danske og svenske kommuner og et boligselskab, sammen om at kaste lys over problemerne. Projektet vil bane vejen for anvendelse af data i energistyring og -ledelse for at fremme energibesparelser, arealanvendelse og indeklima i kommunale bygninger og almennyttige boligselskaber.

”Som tovholder og deltager i projektet åbner det helt nye muligheder for databaseret energistyring og brugerinvolvering for energieffektivisering af bygningsdrift i Frederiksberg Kommune,” siger Helle Sjelle, formand for Frederiksberg Kommunes Bolig- og Ejendomsudvalg.

Projektets partnere har varierende erfaringer med området. Nogle er under opstart med en fokuseret indsats, mens andre er i gang og derfor kan bidrage med ny viden og afprøve nye muligheder. Ved at arbejde i en række aktiviteter, der dækker hele det brede spekter, vil projektet kunne skaleres op til gavn for en bred gruppe af kommuner og boligselskaber/etageboliger.

Om Databaseret Energistyring i offentlige bygninger


Partnere
Bjuvs Kommun, Bornholms Regionskommune, Eslövs Kommun, Frederiksberg Kommune, Guldborgsund Kommune, Helsingborgs Stad, Hillerød Kommune, Høje-taastrup Kommune, Ishøj Kommune, Sorø Kommune, Tårnby Kommune, Osby Kommun, Boligselskabet Sjælland, DTU, Hållbar Utveckling Skåne, Länsstyrelsen Skåne og Gate 21.

Varighed
April 2020 – september 2022

Finansiering
4.065.867 euro, heraf er cirka 50 procent finansieret af Interreg ÖKS.

Kontakt
Lone Kelstrup, seniorprojektleder, Gate 21: lone.kelstrup@gate21.dk | 2521 8052

Flere nyheder om Gate 21, Smarte Byer & Lokalsamfund:

Handling er nødvendig for støjplagede borgere

Læs mere her

Kan du gætte hvor din lokale ladestander står?

Læs mere her

To kommuner skalerer prototype fra Den Regionale Datahub

Læs mere her

 

Flere nyheder om Gate 21, Smarte Byer & Lokalsamfund:

Handling er nødvendig for støjplagede borgere

Læs mere her

Kan du gætte hvor din lokale ladestander står?

Læs mere her

To kommuner skalerer prototype fra Den Regionale Datahub

Læs mere her