Cirkulære tekstiler: Indkøbere og leverandører udforsker fremtidens udbudskrav

De mange tekstiler, som sengelinned, uniformer og viskestykker, der bliver brugt på hospitalerne i Region Hovedstaden skal i fremtiden være mere cirkulære. De skal bruges i længere tid og repareres i stedet for at smides ud. Derfor inviterede regionen sammen med Gate 21 indkøbere, leverandører og vidensinstitutioner til en dialog om, hvilke krav og -kriterier, der kan stilles, så indkøb og vask af tekstiler bliver grønnere og mere cirkulær.

 

Region Hovedstaden har en målsætning om at nedbringe klimabelastningen fra regionens brug af tekstiler med 50 procent i 2030 og blive CO2-neutrale i 2050. I EU-projeketet Circular Economy Beyond Waste arbejder regionen målrettet med at gøre hospitalernes tekstilindkøb og -brug mere cirkulært og skabe miljømæssige forbedringer.

For at nå de ambitiøse målsætninger, er et tæt samarbejde med leverandører nødvendigt. Derfor samledes indkøbere, leverandører og vidensinstitutioner til en dialog om mulighederne den 20. april 2022 hos Gate 21 i Albertslund.

 

Markedsplads med masser af inspiration

Som inspiration til nytænkning, blev deltagerne mødt af en markedsplads, hvor private aktører fik mulighed for at vise nye cirkulære produkter og tekstiler frem. Man kunne blandt andet høre om, hvordan nye mekaniske sorterings- og genanvendelsesteknikker kan være med til at forlænge levetiden på eksisterende tekstiler og indgå i produktionen af nye offentlige beklædningsgenstande.

 

Fire facetter af tekstilernes klimaaftryk

På dagen blev grønne og cirkulære tekstiler nedbrudt og drøftet ud fra fire emner, der alle har indflydelse på tekstilernes klimaaftryk. Materialetype, vask, forlænget levetid og bortskaffelse.   Og der blev der fremsat forslag til specifikke udbudskrav, som giver den største miljømæssige effekt.

”Det handler om at minimere brugen af ressourcer. Cirkulære tekstilløsninger handler i høj grad om, hvor lang tid vi kan bruge det enkelte tekstil, og hvor mange, og hvor store, reparationer, vi kan acceptere.”

Esben Licht, co-founder og CEO, Tænketanken Tekstilrevolutionen

 

Samarbejde på tværs

Dagen viste med al tydelighed at ny teknologi og produktinnovation ikke kan stå alene, men at der er behov for et større samarbejde på tværs af aktører, hvis vi skal lykkes med at skabe grønnere og mere cirkulære tekstilsystemer. Det stiller helt nye krav til udformningen af fremtidens tekstiludbud.

”Skal vi rykke på den her dagsorden er det afgørende at finde aktører, der vil forpligte sig til at indgå i et cirkulært system og genanvende materialer i et gennemsigtigt og sporbart samarbejde. Det er en ny model, en ny tankegang og ikke mindst en ny måde at samarbejde på. Vi skal lære at nærme os hinanden. Det kræver en gensidig forpligtelse.”

Nikola Kiørboe MSc. Advisor, ReValuate

Dagens workshop belyste, at der er et behov for at gentænke den måde nye udbud udformes på. Fra salen kom der helt konkrete bud på tiltag, der vil kunne fremme et mere cirkulært indkøb. Blandt andet garantiperioder for genanvendte tekstiler og krav om, at indkøbte tekstiler skal kunne genanvendes.

En af hovedpointerne fra dagen var, at skal vi skabe et fremtidssikret cirkulært tekstiludbud, er der behov for at tænke hele produktets levetid igennem, når materialetyper og sammensætning vælges. Det er afgørende, at kompleksiteten i design og materialesammensætning mindskes, så tekstiler og produkter i langt højere grad kan repareres og genanvendes i nye sammenhænge.

 

Næste skridt

I projektet Circular Beyond Waste vil Region Hovedstaden i løbet af året teste og demonstrere udvalgte prototyper til mere cirkulære tekstiler. Målet er at udvikle ideer til nye grønne og cirkulære krav og kriterier til kommende udbud på tekstile produkter og services.

 

Har du spørgsmål til samarbejdet om cirkulære tekstiler, er du velkommen til at tage fat i Camilla Raagaard Ernst, projektleder i Gate 21.

Flere nyheder om Cirkulær Økonomi & Ressourcer:

Fem faktorer, der gør genbrug i byggeriet til en succes

Læs mere her

Virksomheder skaber grøn forandring på rekordtid i designsprint – og kommunerne kan også være med

Læs mere her

Logitrans vil mestre klimaregnskabet

Læs mere her

 

Flere nyheder om Cirkulær Økonomi & Ressourcer:

Fem faktorer, der gør genbrug i byggeriet til en succes

Læs mere her

Virksomheder skaber grøn forandring på rekordtid i designsprint – og kommunerne kan også være med

Læs mere her

Logitrans vil mestre klimaregnskabet

Læs mere her