FULD AF ENERGI

Skiftet fra sort til grøn energi er et af de vigtigste skridt, der skal tages på vejen mod et mere bæredygtigt samfund. Der var derfor tale om et gennembrud af de større, da samtlige 29 hovedstadskommuner, en række forsyningsselskaber og Region Hovedstaden for første gang satte sig sammen om bordet i projektet Energi på Tværs. 

I publikationen ’10år1000dage’ kigger Gate 21 10 år tilbage og 1000 dage frem. Her zoomer vi ind på det historiske energisamarbejde.

af | 13. februar - 2020 | Energiomstilling

”Målet om at nå en bæredygtig udvikling ved at løfte i fællesskab til gavn for hele regionen er kun blevet endnu vigtigere siden projektets start i 2013. Energiområdet står foran en enorm udfordring, og kommunerne og den lokale forankring er afgørende for, at vi kommer i mål,”

siger Kamma Eilschou Holm, der er ¬administrerende direktør i CTR (Centralkommunernes Transmissions-selskab) og næstformand for styregruppen i Energi på Tværs.

VEJEN MOD DEN FOSSILFRI FREMTID

Siden Energi på Tværs startede, er flere kommuner og forsyningsselskaber kommet til bordet. Foreløbig har samarbejdet resulteret i en strategisk energiplan og et roadmap for hovedstadsregionen, der med konkrete tiltag viser vejen til et samfund, der udelukkende benytter vedvarende energikilder. Når målstregen krydses i 2035, skal hovedstadsregionens energisektor være fossilfri. Lidt længere henne, i 2050, skal også transportsektoren være fossilfri.

”På tværs af kommuner og forsyningsselskaber – og på tværs af organisationsled – har vi opnået en stor viden og et netværk, som betyder, at vi i langt højere grad tænker på, hvordan vi kan løfte for helheden i stedet for kun at kigge på snævre egeninteresser. Det er afgørende for, at de investeringer, vi foretager, får mest muligt nytte både teknisk og økonomisk,”

siger Kamma Eilschou Holm og fortsætter:

”Jeg er slet ikke i tvivl om, at det giver bedre og mere økonomiske og langsigtede løsninger – også selvom samarbejde er ressourcekrævende.”

Partnerne i projektet er nu klar til næste sprint mod målstregen: at sætte handling bag ordene ved at implementere de foreslåede tiltag, som blandt andet tæller en strategi for ladestandere til elbiler i kommunerne og en analyse af, hvordan geotermi kan blive en del af energiforsyningen i Nordsjælland og København.

BREDT SJÆLLANDSK ENERGISAMARBEJDE

Også de sjællandske kommuner arbejder sammen om energiomstillingen. Det sker blandt andet i projektet Fælles Regional Energiomstilling (FREO), hvor der er fokus på, at kommunerne foretager de rigtige investeringer i energiomstillingen og forsyner borgerne i Region Sjælland med vedvarende energi.

For Jan Lysgaard Thomsen, der er kommunaldirektør i Kalundborg Kommune og formand for styregruppen for projektet, er energisamarbejdet noget særligt:

”Vi arbejder allerede sammen på en lang række områder, for eksempel om infrastruktur, udvikling af det nære sundhedsvæsen og uddannelse. Men at vi arbejder på tværs af sektorer på energiområdet og har en bred deltagelse fra 12 kommuner, forsyningsselskaber og virksomheder, er ikke noget, der sker hver dag. Samtidig har et yderligere antal kommuner vist interesse for projektet.”

NÅR VORES ENERGI BLIVER JERES ENERGI

Kalundborg er hjemsted for den verdenskendte Kalundborg Symbiose, som er et godt eksempel på potentialerne i samarbejde mellem virksomheder og forsyningsselskaber. Her kan en rest, der bliver tilovers i én virksomhed – eksempelvis varmt vand – blive en ressource for andre.

”Det er vores opgave at understøtte borgere, virksomheder og forsyningsselskaber i den kæmpe energiomstilling, for de enkelte aktører kan ikke gøre det alene,” siger Jan Lysgaard Thomsen og uddyber:

”I Kalundborg Kommune er der nogle store virksomheder som Novo Nordisk og Equinor. Det er virksomheder, som er energitunge, og hvor der ligger et stort potentiale for energiomstilling. Det skal vi naturligvis som kommune hjælpe til med – blandt andet gennem de samarbejdsaftaler, der er lavet i projektet Fælles Regional Energiomstilling.”

Det handler om såvel bæredygtighed som økonomi.

“Ud over at de bidrager til den grønne omstilling, er et reduceret forbrug nemlig også noget, der skæpper på bundlinjen for den enkelte virksomhed. Når vi samtidig i partnerskab med forsyningsselskaberne har fokus på den grønne omstilling, kan de tilbyde bæredygtig energi til borgerne både på den korte og den lange bane,” 

afslutter Jan Lysgaard Thomsen.

EN SJÆLLANDSK ENERGIINDSPRØJTNING

Det tværkommunale og -regionale samarbejde i Greater Copenhagen fik en energiindsprøjtning, da Gate 21 og Energiklyngecenter Sjælland i 2016 fusionerede. Fusionen var et naturligt næste skridt for de sjællandske kommuners ambitioner på energiområdet. Kommunerne i Region Sjælland bragte vigtige erfaringer med at planlægge og implementere vedvarende energiløsninger såsom bioenergi og vindkraft ind i partnerskabet.

 

”Vi skal omstille til vedvarende energi og udnytte jordens ressourcer bedre. For at det kan ske på en økonomisk og bæredygtig måde, skal vi koordinere vores løsninger og læring på tværs af aktører. Vi skal udnytte synergier og afprøve nye og innovative løsninger. Dette sker kun gennem strategisk samarbejde.”

 

 

”Med de ambitiøse mål, vi har sat, skal vi arbejde endnu mere sammen og endnu mere på tværs. Vi har før vist, at vores samarbejde er stærkt og kan skabe resultater på tværs af opland og metropol i hele Greater Copenhagen.”

 

 

”Målet om at nå en bæredygtig udvikling ved at løfte i fællesskab til gavn for hele regionen er kun blevet endnu vigtigere siden Energi på Tværs startede i 2013. Energiområdet står foran en enorm udfordring, og kommunerne og den lokale forankring er afgørende for at vi kommer i mål.”

 

 

”Vi har fastlagt visionen og er klar til det næste store, vanskelige skridt: at omsætte vision til aktion i form af fysiske projekter. Det kræver naturligvis ansvarligt lederskab hos alle, men det er også helt afgørende, at politikerne på Christiansborg sætter grønne rammer, som reelt understøtter vores ambitiøse vision.”

 

 

”Det fossilfri energisystem skal være virkelighed om ganske få år i hovedstadsregionen. Vi står sammen om en fælles energivision, vi har lavet analyserne og skabt overblikket over investeringerne i et fælles roadmap. Nu skal vi føre det ud i livet. Sammen.”

 

 

”Samarbejdet med Gate 21 og Roskilde Universitet har givet os en vigtig kortlægning af kommunens energisystem, som udgør grundstenen i Solrød Kommunes ambitiøse klimaplan, der skal hjælpe os i mål med den grønne omstilling.”

 

 

”Vores samarbejde med Gate 21, kommuner og virksomheder har et sammenhængende perspektiv på lokal og tværgående omstilling af energisektoren, hvor vi kombinerer detaljeret kortlægning af eksisterende energiforsyning, analyse af muligheder for alternativ grøn energiforsyning, økonomisk og teknisk planlægning.”

 

Flere nyheder om Energiomstilling:

Gate 21 er med i nyt, stort partnerskab om fremtidens energiudfordringer

Læs mere her

Lejre Kommune vil bruge græs til at øge biodiversiteten

Læs mere her

Energipolitisk Topmøde 2020 sætter fokus på kommunernes bidrag til den nye klimalov

Læs mere her

 

Flere nyheder om Energiomstilling:

Gate 21 er med i nyt, stort partnerskab om fremtidens energiudfordringer

Læs mere her

Lejre Kommune vil bruge græs til at øge biodiversiteten

Læs mere her

Energipolitisk Topmøde 2020 sætter fokus på kommunernes bidrag til den nye klimalov

Læs mere her