FUTURE | Case 2: Integrering av förnybar energi i komplexa byggnader

av | sep 4, 2019

Bildtext. Foto: Arkivfoto

Dolt elförbruk och energiflexibilitet på sjukhus ska undersökas

Primärt utvecklas en metod för beräkning av business cases för energiflexibilitetsprojekt. I detta fall utgår man från en komplex byggnad – Bornholms sjukhus – som har ett tillräckligt stort och omväxlande energibehov för att med sannolikhet kunna symbolisera realistiska projekt.

Därefter undersöks det dolda elförbruket på sjukhuset. Vanligtvis fokuseras det ofta på stora tekniska installationer i energiprojekt, men en stor del av förbruket ligger i den elförbrukning som inte kan förklaras. Det samlas in data samlas till en mönsteranalys som ska kunna ange besparings- och ev. flexibilitetspotentialerna.

Den sista delen av projektet fokuserar på den termiska kapaciteten av byggnadsbeståndet. I samband med detta kommer det att placeras ut klimatmätare i huset för mätning av inomhusklimatets utveckling vid stoppad värmetillförsel. Detta ska ge kunskap om hur man möjligtvis kan bestämma olika byggnaders termiska kapacitet.

Det primära fokuset är en energiflexibilitet som ska kunna bidra till att stödja omställningen av energiförsörjningen till en produktion som i högre grad blir mer omväxlande och dessutom kapacitetsutmanad under spetsbelastningsperioder. Att arbeta med och ge råd om optimering av energioptimeringsprojekt är allmän praxis. Energiflexibilitet är ett mindre känt arbetsområde.

Fallstudien omfattar arbetat med att konkretisera energiflexibilitetsprojekt för byggare samt konsulter och leverantörer.

Tidsperspektiv: TBA

Ansvarig för fallstudien: Region Hovedstaden

Samarbetspartners: DTU Elektro, Balslev, Schneider Electric

Kontaktinfo: Konsult Julie Strandesen Hooge

FUTURE består av sju visionära samarbeten som baseras på fallstudier och täcker de tre regionerna i Storköpenhamn. De sju fallstudierna testar och demonstrerar olika tekniker, verktyg och affärsmodeller för förnybar energi eller resursanvändning. 

Läs mer om projektet FUTURE här.

FUTURE stöds av europeiska regionala utvecklingsfonden & Interreg ÖKS samt tre regioner.