FUTURE | Case 3: Balansering av belastning mellan olika system och byggnader

af | sep 4, 2019

Foto: Peter Liljenberg

Att balansera energi kan ge betydande energi- och miljövinster 

På ett akutsjukhus finns det ofta behov av samtidig uppvärmning och nedkylning. Hitintills har dessa produkter köpts och producerats oberoende av varandra. Detta är dyrt och skapar sannolikt en onödig miljörisk. Om det hade varit möjligt att balansera dessa två produkter mot varandra, skulle det ha varit att föredra, både med hänsyn till kostnader och miljöpåverkan.

Detta projekt syftar till att finna lämpliga belastningar som kan balansera varandra i eller mellan byggnader. Genom att ansluta dessa låggradiga spillvärmebelastningar med ett ledningsnät i kombination med en värmepump och smart styrning, kan man uppnå betydande energi- och miljövinster.

Möjliga uppdelningar är:

  • Spillvärme från kryofrysar kan vara en värmekälla för babypoolen.
  • Kondensatorsektionen för komfortkylning kan förvärma varmvatten och VVC.
  • Kylslingan som har installerats för avfuktning av luft i driftshallarna kan via kondensatorn värma upp avfuktningsluften för OP-rummen.

Fallstudien ska försöka att hitta nya, innovativa lösningar för framtidens smarta energisystem på ett akutsjukhus.

Tidsperspektiv: Det förväntas att testerna kan startas i 2020 och att en komplett anläggning kan levereras i 2021.

Samarbetspartners:  Region Skåne, E.ON

Kontaktinfo: Per-Otto Bengtsson

FUTURE består av sju visionära samarbeten som baseras på fallstudier och täcker de tre regionerna i Storköpenhamn. De sju fallstudierna testar och demonstrerar olika tekniker, verktyg och affärsmodeller för förnybar energi eller resursanvändning. 

Läs mer om projektet FUTURE här.

FUTURE stöds av europeiska regionala utvecklingsfonden & Interreg ÖKS samt tre regioner.