FUTURE | Case 4: Energioptimering genom smarta elnät i byggnader

av | sep 4, 2019

Foto: Arkivfoto

Smartare styrning av värme och kyla ska minska energiförbruket i sjukhusbyggnader

Fallstudien undersöker hur energiförbruket kan effektiviseras på ett sjukhusområde, där olika byggnader har olika behov av energiförsörjning på olika tider under dagen och där en stabil komfort är viktigast på vissa platser medan andra platser kan stå tomma under långa perioder.

Fallstudien undersöker möjligheten att kontrollera värmeförsörjningen till en byggnad och se till att den inte påverkar inomhusklimatet och hur smart kontroll kan påverka effekten av fjärrvärmenätet.

Programvaran är utformad för att fungera som en flexibel plattform, där nya tjänster och lösningar som optimeringstjänster, handelsplats för överskott osv kan implementeras på lång sikt. Installation av hårdvara för balansering av energiförsörjning, installation av rumsgivare för styrning. Insamling av data och interaktivt arbete med att förbättra algoritmen för effektivitet utan att påverka inomhusklimatet.

En av fallstudiens innovativa aspekter är fjärrstyrning av fjärrvärmenätet utan någon märkbar påverkan på inomhusklimatet.

Tidsperspektiv: Klart kvartal 3, 2020 (uppskattning)

Ansvarig för fallstudien:  E.ON Energilösningar

Samarbetspartner: Region Skåne

Kontaktinfo: Karolina Ekerlund

FUTURE består av sju visionära samarbeten som baseras på fallstudier och täcker de tre regionerna i Storköpenhamn. De sju fallstudierna testar och demonstrerar olika tekniker, verktyg och affärsmodeller för förnybar energi eller resursanvändning. 

Läs mer om projektet FUTURE här.

FUTURE stöds av europeiska regionala utvecklingsfonden & Interreg ÖKS samt tre regioner.