FUTURE | Case 5: Cirkulära lösningar som integrerar energi, resurser och avfall

av | sep 4, 2019

Foto: Arkivfoto

Sjukhusanvändningen av energi, avfall och resurser ska optimeras med nytt koncept

Fallstudien ska leverera ett fullskaligt koncept för optimering av energi, avfall och resurser för användning på sjukhus. Det ska samlas in empiriska data och erfarenheter från test och demonstration i mer än fem byggnader samt utföras en analys av alternativen för skalning av koncept och modeller.

Materialanvändningen i Region Skånes sjukhus har en årlig kostnad på cirka 2 miljarder svenska kronor och står för cirka 40 procent av Region Skånes CO2-utsläpp. Region Skåne har ambitiösa mål om att bli oberoende av fossila bränslen och CO2-neutrala i 2020. E.ON har motsvarande ambitioner avseende 100 %  återanvändning samt förnybar energi för energisystemet i Malmö 2025.

En viktig del för att uppnå 100 % återanvändning och förnybar energi utgörs av hur fjärrvärmenätet kan bli en facilitet för delenergi och hur man kan sammankoppla energi, spillvärme och avfall, kombinerat med insatser för ökad återanvändning och återvinning av resurser.

FUTURE består av sju visionära samarbeten som baseras på fallstudier och täcker de tre regionerna i Greater Copenhagen. De sju fallstudierna testar och demonstrerar olika tekniker, verktyg och affärsmodeller för förnybar energi eller resursanvändning. 

Läs mer om projektet FUTURE här.

FUTURE stöds av europeiska regionala utvecklingsfonden & Interreg ÖKS samt tre regioner.