Gate 21 arbejder for at gøre geotermisk energi til et varmt emne

af | aug 22, 2019

Foto: Shutterstock

Gate 21 samarbejder via projektet Energi På Tværs med 18 nordsjællandske fjernvarmeselskaber om at afdække potentialet for geotermisk energi. Målet er at anvende varme fra 2000 meters dybde til opvarmning af danske boliger. Geotermisk energi er en vigtig brik i den grønne omstilling og betragtes som et godt bud på en bæredygtig og vedvarende energikilde.

 

Samarbejde er afgørende for udviklingen af geotermisk energi

Geotermisk energi kan komme til at spille en vigtig rolle i den grønne omstilling, særligt for fjernvarmesektoren. Det gælder især hvis vi skal nå en regional målsætning om at udfase fossile brændsler i el- og varmesektoren i 2035. Der er dog mange parter involveret før et færdig geotermianlæg producerer varme. Først er der operatørselskaber, som skal bore i undergrunden og hente det varme vand op. I Danmark er der reelt to selskaber, som kan lave geotermiløsninger. Det er A.P. Møller Holding A/S og Geotermisk Operatørselskab (GEOP). Ingen må dog bore i undergrunden før de har fået en licens fra Energistyrelsen. Inden borearbejdet igangsættes skal det aftales hvem, som skal bruge varmen. Her kommer fjernvarmeselskaber ind i billedet. De kan bruge geotermivarmen til at opvarme boliger, som ligger i et fjernvarmeområde, hvilket hele 64 procent af alle danske boliger gør. Hele processen med forberedelse, miljøgodkendelser, prøveboringer, bygning af produktionsanlæg og aftaler om levering af varme tager tid – op mod 7-8 år. Det betyder, at selv om alle aktører siger ja til geotermi, så kan produktionen først begynde i år 2027.

En af de største udfordringer er et samtidighedskrav for boringerne. Det betyder, at alle interesserede fjernvarmeselskaber skal blive enige om hvornår de ønsker geotermi. Her spiller alderen på de eksisterende produktionsanlæg ind. Nogle fjernvarmeselskaber har ældre, udtjente produktionsanlæg og de ønsker en geotermiløsning hurtigst muligt, mens andre netop har bygget et biomasseanlæg og derfor først ønsker geotermi om 15 år. Samtidighedskravet skyldes, at boringerne hos de interesserede skal ske fortløbende for at holde prisen nede. 

I processen med at udvikle geotermisk energi, fungerer Gate 21 som facilitator og bidrager ved at samle aktørerne i et samarbejde, med fokus på videndeling, netværk og planlægning.

”Der er et stort potentiale for geotermisk energi til varmeproduktion i hovedstadsregionen. Men det kræver et tæt samarbejde mellem operatørselskaber, fjernvarmeselskaberne og kommunerne, før den geotermiske varme kan bruge til opvarmning af boliger. Det er en udfordring, men jeg tror vi kan finde en løsning og dermed give et bidrag til den grønne omstilling.”

– Anders Hasselager, projektleder i Energi på Tværs.

 

Geotermisk energi er fremtidens kilde til bæredygtig varme

Selvom lande som Island og USA er langt med udviklingen af deres geotermiske energiudnyttelse, er Danmark stadig i planlægningsfasen. Vi er dog godt på vej med at skabe rammerne for udnyttelsen af bæredygtig energi fra undergrunden. For at visionerne kan blive til virkelighed, er der brug for viden og samarbejde om en række emner, som for eksempel: hvem kan få tilladelse til at bore i undergrunden? Hvem har ansvaret hvis noget går galt? Og hvad er det økonomiske potentiale for geotermisk energi?

 

 

 

En del af Energi På Tværs

 

Partnere:

Region Hovedstaden, kommuner i hovedstadsregionen: Albertslund, Allerød, Ballerup, Bornholm, Brøndby, Dragør, Egedal, Fredensborg, Frederiksberg, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Herlev, Hillerød, Hvidovre, Høje-Taastrup, Hørsholm, Ishøj, København, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk.

Kommuner i Region Sjælland: Roskilde, Solrød, Greve og Køge.

Forsyningsselskaber: ARC (Amager Ressourcecenter), Argo, CTR – Centralkommunernes Transmissionsselskab, Forsyning Helsingør, Hillerød Forsyning, HMN Naturgas, HOFOR (Hovedstadsområdets Forsyningsselskab), Norfors, VEKS (Vestegnens Kraftvarmeselskab) og Vestforbrænding.

 

Finansiering:

Projektet er finansieret af Region Hovedstaden og forsyningsselskaberne. Kommunerne bidrager med medfinansiering i form af arbejdstimer.

 

Projektleder:

Gate 21

 

Mere information

Anders Hasselager, seniorprojektleder, Center for Energiomstilling