Gate 21 er klar til at hjælpe Østdanmark fra plan til handling i Klimaalliancen

Langt de fleste af de 97 kommuner i DK2020-partnerskabet står nu klar med godkendte og politisk forankrede klimaplaner. Nu går arbejdet i gang med at skabe klimahandling. Og dét skal Gate 21 hjælpe de østdanske kommuner med i det nyetablerede Klimaalliancen, som udspringer af DK2020.

 Foto: Shutterstock

Vi kan nu med glæde fortælle, at Gate 21 har indgået aftaler med KKR Hovedstaden og KKR Sjælland om – sammen med regionerne – fortsat at være den regionale operatør og faglige støtte til de østdanske kommuner i deres arbejde med at implementere DK2020-klimahandleplaner.

Det sker gennem Klimaalliancer i Region Sjælland og i Hovedstadsregionen, som bygger videre på samarbejdet i DK2020, hvor kommunerne har udviklet – eller er ved at udvikle – klimahandlingsplaner. De regionale Klimaalliancer skal hjælpe kommunerne med at omsætte planerne til effektiv klimahandling, der reducerer CO2-udledning og øger modstandsdygtigheden over for klimaforandringer i Danmark.

“Vi ved gennem mange års samarbejde, at de enkelte kommuner ofte står ret alene og har få ressourcer til klimahandlinger i et komplekst og tværfagligt felt, der udvikler sig hele tiden. Vi glæder os derfor meget til at se på tværs af klimaplanerne, komme tættere på de enkelte kommuners behov og være med til at tilrettelægge og gennemføre helt konkrete handlingsspor, som kommunerne kan koble sig på og få noget tiltrængt medvind i ryggen til arbejdet med at implementere klimaplanerne.”
Anna Thormann, programchef, Gate 21

 

Klimahandling baseret på mange års erfaring med partnerskaber

I snart 15 år har Gate 21 samlet kommuner, regioner, virksomheder og vidensinstitutioner i Østdanmark om grøn transformation.

“Med Gate 21 som operatør i Klimaalliancerne, sammen med de to regioner, får Østdanmark en stærk offentlig-privat udviklingsmuskel. Vi har velafprøvede metoder til at sætte det offentliges behov og efterspørgsel i spil med private virksomheders udviklingskræfter – ligesom vi sammen med vidensinstitutioner kvalificerer fremtidens løsninger.”
Sofus Rex, direktør, Gate 21

Gate 21 vil med det fortsatte samarbejde have fokus på at hjælpe med til at udvikle løsninger og værktøjer, som kommunerne kan tage ned fra hylden, samt støtte fællesskaber der tager fat på de tværgående klimaopgaver – til gavn for både Østdanmark og hele landet:

”Klimaalliancen er en national alliance med fem regionale organiseringer. Vores arbejde i Østdanmark kan derfor også skabe værdi for kommuner og Gate 21-partnere i resten af landet og vice versa”, uddyber Sofus Rex, der ser frem til et stærkt samarbejde i og på tværs af de regionale organiseringer i Klimaalliancen.

Gate 21 har sat et hold med seniorprojektleder Claus Knudsen, seniorprojektleder Bjørn Henrichsen og projektleder Signe Frøkiær Schou, som vil være kernen i Gate 21’s bidrag til Klimaalliancerne i de to regioner. Tag endelig fat i dem om din kommunes klimahandlinger.

Gate 21s hold bag Klimaalliancerne for Region Sjælland og Region Hovedstaden

Claus Knudsen
Seniorprojektleder
claus.knudsen@gate21.dk
Bjørn Henrichsen
Seniorprojektleder
bjoern.henrichsen@gate21.dk
Signe Frøkiær Schou
Projektleder
signe.froekiaer.schou@gate21.dk

Vi glæder os til samarbejdet!

Læs mere om Klimaalliancen her.

 

Flere nyheder om Bæredygtig Mobilitet, Aktiviteter:

Smart teknologi giver forsinkede busser et forspring

Læs mere her

Interoperabilitet i fokus: MIMs och framtidens smarta städer

Læs mere her

Frederiksberg Kommune søger innovative løsninger til vejovervågning

Læs mere her

 

Flere nyheder om Bæredygtig Mobilitet, Aktiviteter:

Smart teknologi giver forsinkede busser et forspring

Læs mere her

Interoperabilitet i fokus: MIMs och framtidens smarta städer

Læs mere her

Frederiksberg Kommune søger innovative løsninger til vejovervågning

Læs mere her