Gate 21 etablerer europæisk rådgivningspanel for smart og grøn belysning

Nyt forskningsprojekt tiltrækker 20 tværfaglige partnere i et omfattende samarbejde, der skal udvikle nye evidensbaserede politikker for belysning i Europa.

Fotograf: Max Vakhtbovych

Greater Copenhagen har etableret sig som en metropol for innovativ, smart og energieffektiv belysning, der samtidig har fokus på kvalitet og miljø. Forskning viser nemlig, at der er en klar sammenhæng mellem belysning og indvirkning på mennesker og på biodiversitet i bymiljøer. Den rette belysning er altså afgørende for sunde bymiljøer, og netop det er i fokus i det nye europæiske forskningsprojekt ENLIGHTENme, hvor Gate 21 har ansvaret for at danne og involvere et rådgivningspanel for belysningsbranchen.

Projektet er baseret på et samarbejde mellem 22 internationale partnere fra 10 lande. Projektet, der finansieres gennem EU’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme, står til at modtage 5 mio. euro i løbet af de næste fire år. Projektet koordineres af universitetet i Bologna i Italien. Projektet er samtidig en del af EU’s nye klynge “Urban Health” sammen med fem andre projekter.

 

Biprodukterne fra den stigende urbanisering

Med en voksende verdensbefolkning og en øget urbanisering stiger menneskers eksponering for kunstigt lys om natten. Det omfatter både den offentlige udendørs belysning og privat belysning, som danner den kunstige himmelglød, der skabes i meget urbaniserede områder, samt indendørs lyseksponering i boligen og fra skærme. Uhensigtsmæssig og forstyrrende lyseksponering om natten eller for lidt lyseksponering i løbet af dagen påvirker folks døgnrytme, sundhed og velvære i høj grad. Især ældre over 65 år er tilbøjelige til at blive påvirket, og det kan have langvarige konsekvenser for både genetik, stofskifte og disposition for sygdomme, herunder kræft og psykisk sygdom. Men hvis viden om de sundhedsmæssige bivirkninger sammensættes med viden om belysning, er der heldigvis et stort potentiale for at modvirke denne udvikling.

 

Europæisk ulighed på sundhedsområdet

ENLIGHTENme vil ikke kun arbejde for at forbedre borgernes sundhed i byområder direkte, men også forsøge at påvirke politiske beslutninger om et forbedret og sundt bymiljø. Samtidig vil projektet forsøge at inddrage borgere, der normalt ikke involveres i planlægningen af byens belysning, og på den måde arbejde på at mindske uligheden på sundhedsområdet.

Projektet vil gennemføre tre undersøgelser i udvalgte distrikter i hhv. Bologna (Italien), Amsterdam (Holland) og Tartu (Estland). Ved at etablere et “Urban Lighting Lab” i hvert område i de tre byer håber ENLIGHTENme-teamet at identificere det bredeste udvalg af relevante interessenter, herunder byens borgere og funktionærer, for at engagere og uddanne dem i belysnings- og sundhedsspørgsmål samt inddrage dem i designet og vurderingen af belysningsinnovationer.

 

Samling af viden fra branchen og andre lysprojekter

Som led i projektet vil et belysningsrådgivningspanel med nøgleaktører fra branchen bidrage med viden og erfaring fra de virksomheder, der arbejder med indendørs og udendørs belysning og samtidig bidrage til, at ny viden fra projektet inddrages i udviklingen på belysningsområdet rundt i Europa – et vigtigt bidrag til at styre udviklingen henimod sundere byer og bygninger med høj belysningskvalitet og energieffektivitet. Rådgivningspanelet vil blive ledet af Gate 21 i Albertslund, som har årelang erfaring med innovative samarbejder med private og offentlige partnere i Greater Copenhagen.

Gate 21 vil også bidrage til projektet som indgang til igangværende forskning indenfor sund belysning, urbane demonstrationsprojekter samt viden fra tidligere projekter.

”Med vores erfaring med at styre store udviklingsprojekter indenfor belysning er vi i en unik position til at kunne dele viden fra relaterede initiativer som DOLL Living Lab, Lighting Metropolis og LUCIA til projektet. Sammen med den nye tværfaglige forskning vil det danne grundlag for meget troværdige anbefalinger til nye belysningspolitikker for Europa,” siger Sif Enevold, projektleder i Gate 21.

 

Belysning som en integreret del af den grønne omstilling

Igennem projektet skal der skabes værktøjer til at støtte beslutningsprocessen, der gør det muligt at planlægge sunde og grønne belysningspolitikker. Dermed skal projektet gøre det muligt at identificere prioriteter i belysningsplaner, sammenligne virkningerne af forskellige belysningsscenarier og definere kriterier og tekniske krav til at sikre sundhed og biodiversitet som integrerede elementer i belysningsplanerne.

”Gate 21’s rolle i det europæiske initiativ passer perfekt ind i vores programområde for Smarte Byer & Lokalsamfund, og vores igangværende arbejde med at gøre smart belysning til en integreret del af den grønne omstilling. Vi ser frem til, at vores partnere spiller sammen med det bredere lysnetværk i hele Europa,” siger Lone Kelstrup, Programleder for Smarte Byer & Lokalsamfund i Gate 21.

 

ENLIGHTENme

Projektets formål er at skabe øget viden omkring anvendelsen af sund belysning til ældre i eget hjem og i bymiljøer. Der vil i tre primære byer, både blive arbejdet med innovation og udvikling af nye løsninger, som skaber øget sundhed og reducerer energiforbruget, og med at skabe evidens for virkningen af sund belysning. I Danmark vil vi arbejde for, at anbefalinger, konklusioner og løsninger fra de tre byer testes i en dansk kontekst.

Projektet har partnere fra Danmark, Estland, Frankrig, Tyskland, Italien, Spanien, Holland, England og USA. Projektet blev officielt lanceret i marts 2021.

Læs mere om projektet her.

Tilmeld dig nyhedsbrevet her

* Påkrævet felt
Du kan her anmode om at modtage Gate 21s nyhedsbreve og e-mails med relevante informationer om aktiviteter i regi af Gate21, tilbud om arrangementer mm. Vi behandler i den forbindelse personoplysninger (navn, organisation og e-mail). Formålet med behandlingen er at kunne sende e-mails og indsamle statistik. Vores behandling af personoplysninger fremgår af Privatlivspolitikken.

Ønsker du ikke længere at modtage mails fra Gate 21 kan du klikke på afmeld-linket i bunden af et hvert nyhedsbrev, du måtte modtage fra os.

Flere nyheder om Smarte Byer & Bygninger:

Et år med Fællesskabet for Dynamiske Data

Læs mere her

Webitall skaber innovativt værktøj i samarbejde med Gate 21 og otte danske kommuner

Læs mere her

BLOGINDLÆG: Kalder alle klima-ninjaer!

Læs mere her

 

Flere nyheder om Smarte Byer & Bygninger:

Et år med Fællesskabet for Dynamiske Data

Læs mere her

Webitall skaber innovativt værktøj i samarbejde med Gate 21 og otte danske kommuner

Læs mere her

BLOGINDLÆG: Kalder alle klima-ninjaer!

Læs mere her