af | jul 1, 2016

I dag – den 1. juli 2016 – fusionerer Gate 21 og Energiklyngecenter Sjælland. Det betyder en styrket indsats for den grønne omstilling og vækst i Region Sjælland, Region Hovedstaden og Region Skåne – eller Greater Copenhagen, som metropolen kaldes. Som det første opretter Gate 21 et Center for Energiomstilling for at styrke netop dét samarbejde i regionen.

Grøn omstilling er et centralt fokus i regioner, kommuner, i virksomheder og på universiteter i Danmark – og er også stærkt forankret i en række organisationer, herunder Gate 21 og Energiklyngecenter Sjælland. I foråret besluttede begge organisationers generalforsamlinger at fusionere for at styrke arbejdet for den grønne omstilling. Indtil nu har Gate 21 været stærkest forankret blandt kommunerne i hovedstadsregionen, hvor Energiklyngecenter Sjælland har haft sit fokus i Region Sjælland.

’Vi skal sammen arbejde for at fastholde Danmarks grønne førerposition. Det arbejde kræver stærke organisationer, der kan sikre en samarbejdsplatform for alle aktører. Derfor er fusionen mellem Gate 21 og Energiklyngecenter Sjælland en rigtig god, vigtig og glædelig nyhed for den grønne omstilling og vækst i Greater Copenhagen,’ siger Steen Christiansen, formand for Gate 21 og borgmester i Albertslund Kommune.

I den sjællandske del af Greater Copenhagen er ambitionen den samme. Her lægger den snart tidligere formand for Energiklyngecenter Sjælland vægt på den erfaring, som der her er opnået inden for vedvarende energi:

’Fusionen er et naturligt næste skridt for de sjællandske kommuners ambitioner på energiområdet. Kommunerne i Region Sjælland bringer vigtige erfaringer med at planlægge og implementere vedvarende energiløsninger ind i den nye organisation – for eksempel inden for bioenergi, vindkraft og nærvarmeanlæg i landsbyer,’ siger Martin Holgaard, der udover sit formandskab for Energiklyngecenter Sjælland også er direktør for By, Kultur og Miljø i Roskilde Kommune og slutter:

’Kommunerne vil samtidig kunne drage stor nytte af Gate 21’s bredere tiltag inden for grøn omstilling og vækst. Jeg ser frem til at være partner i en stærk fælles organisation for udviklingsprojekter med fokus på kommunale udfordringer og muligheder.’

Grøn samarbejdsplatform

Gate 21 er den fortsættende organisation og har siden 2009 drevet offentlige-private innovationssamarbejder og –projekter på tværs af regioner, kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner – alle med fokus på at accelerere den grønne omstilling og vækst. Gate 21 har i dag en stor projektportefølje med 35 udviklings- og demonstrationsprojekter og Living Labs.

’Med fusionen etablerer vi et Center for Energiomstilling, der skal sikre en fælles indsats for at understøtte energiomstilling i kommunerne og forsyningsselskaberne i den danske del af Greater Copenhagen. Energiklyngecenter Sjællands særlige styrkeposition i relation til strategisk energiplanlægning bliver et centralt indsatsområde for Gate 21,’ siger Steen Christiansen.

Gate 21 har til huse i Albertslund, men har Living Labs og projekter i hele Greater Copenhagen. Fusionen gennemføres per 1. juli 2016.