Genbrug i byggebranchen – fra hensigt til handling

Genbrug kan være nøglen til en markant reduktion af byggebranchens klimaaftryk. Mere end 35 bygherrer, virksomheder og vidensinstitutioner er gået sammen for at sætte handling bag ønsket om nye løsninger indenfor genbrug. Næste skridt i samarbejdet er en målrettet indsats for at gå i dialog med markedet om skalering inden for fem konkrete områder.  

To handlingserklæringer med opbakning blandt bygherrer, virksomheder og vidensinstitutioner har været startskuddet til udviklingen af løsninger til materialeflows inden for genbrug i byggeriet.  

Erklæringerne, der skal sikre en større og mere ensartet samlet efterspørgsel efter bedre flow af genbrugsmaterialer samt genbrug af beton i byggeriet, er udviklet af både bygherrer og deres leverandører og faciliteres af Gate 21 og WE BUILD DENMARK. 

Vi oplever en stor nysgerrighed og velvilje fra mange parter i byggeriets værdikæde til at rykke på genbrug i byggeriet. Nu skal der handling bag hensigterne, og der skal skala på løsningerne”, sådan siger Mette Marie Nielsen, seniorkonsulent i Gate 21, der faciliterer indsatsen.  

En af de virksomheder, der stiller sig bag handlingserklæringerne, er Peikko Danmark, som blandt andet leverer samlingsdetaljer til betonkonstruktioner:  

”Vi er med i en gruppe, et fællesskab, der forpligter sig, og derfor er det lettere selv at gøre det samme. Motivationen stiger, når man ser, at mange andre også påtager sig et ansvar,” fortæller Henrik Slot, salgsingeniør i Peikko Danmark.  

Fem konkrete indsatser

Partnerskabet bag handlingserklæringerne drøftede og kvalificerede den 24. april ved et fællesmøde, på hvilke områder volumen i efterspørgsel kan løfte genbrug af byggematerialer til et niveau, hvor det bliver interessant for kommerciel forretningsudvikling.  

De fem konkrete områder, som partnerskabet vil arbejde videre med er: 1) genbrug af huldæk, 2) genbrug af øvrige betonelementer, 3) genbrug af belægningsprodukter, 4) brug af markedsplatforme og 5) genbrug af tagteglsten.  

Indsatserne er udvalgt på baggrund af konkrete behov fra handlingspartnerne, og i partnerskabet bliver der løbende identificeret mulige samarbejder på tværs af værdikæden og vigtige skridt for at markedsmodne konkrete løsninger indenfor de fem områder.  

”Vi har samlet en stor efterspørgselsmuskel med bygherrer samt den værdikæde der leverer nedbrydning og byggeprojekter for at kunne blive skarpe på, dels potentialerne og dels hvad der er ladsiggørligt her og nu og på længere sigt. Vi bliver nødt til at blive konkrete sammen. Og derfor har vi sammen besluttet de fem handlingsspor,” siger Mette Marie Nielsen.  

KAB er en af 15 bygherrer som på nuværende tidspunkt har tilsluttet sig ambitionerne i handlingserklæringerne og vil arbejde med løsninger for at sikre genbrug af tagteglsten. Her blev der bl.a. efterspurgt standardtekster til nedrivning og opbygning med genbrugte tagteglsten, step-by-step guides til, hvordan man griber det an, og kobling til fysiske og digitale markedspladser. 

Partnerskabet ved fællesmødet den 24. april. 

Muligheden for at lave en samlet efterspørgsel på konkrete løsninger er, ifølge Jesper Birn Lindeberg fra KAB vigtig for at sikre skala og udbredelse af de efterspurgte cirkulære løsninger: 

”Vi har haft en tradition med en masse små udviklingsprojekter, hvor vi har prøvet en masse forskellige ting, men det der med at få volumen på, det er det der giver resultatet.” 

Ifølge Henrik Slot fra Peikko, er dialogen mellem bygherrer og virksomheder helt central for at sikre, at virksomheder som hans, kan levere de løsninger, som bygherrerne efterspørger: 

”Det handler om at finde ud af, hvad vi kan gøre for at imødekomme de behov, krav og forventninger, der findes på aftagersiden, og hvordan vi bedst muligt kan hjælpe til med at imødekomme disse forventninger” – Henrik Slot, Salgsingeniør Peikko  

 

Flere inviteres med 

Næste skridt i samarbejdet bliver, at bygherrerne, virksomhederne og universiteterne mødes i handlingsgrupper omkring de fem områder og sammen videreudvikler de mulige løsninger, der er blevet identificeret.  

Hvis du er nysgerrig på at høre mere om, hvordan din organisation kan blive en del af indsatsen, er du velkommen til at kontakte Mette Marie Nielsen, Gate 21, på mette.marie.nielsen@gate21.dk 

Du kan også læse mere om handlingserklæringerne her.

Initiativtagerne er Gate 21 og WE BUILD DENMARK og indsatsen er en del af Circular Builders støttet af Interreg og Horizon-projektet CityLoops.

 

Genbrugte byggematerialer. 

Flere nyheder om Cirkulær Økonomi & Ressourcer:

Kommuner samarbejder med unge om grønne adfærdsændringer

Læs mere her

Power Bio øger udbuddet til grøn energiproduktion og højværdiprodukter

Læs mere her

Rester fra affaldsforbrændingen bliver til nye veje

Læs mere her

 

Flere nyheder om Cirkulær Økonomi & Ressourcer:

Kommuner samarbejder med unge om grønne adfærdsændringer

Læs mere her

Power Bio øger udbuddet til grøn energiproduktion og højværdiprodukter

Læs mere her

Rester fra affaldsforbrændingen bliver til nye veje

Læs mere her