Glostrup Station blir testplats för framtidens nya lösningar

af | jan 3, 2019

Foto: Peter Liljenberg

I förra veckan sköt Miljö-, teknik- och fastighetsutskottets ordförande, Søren Enemark (A), startskottet för ett nytt projekt på Glostrup Station, där ett antal samarbetspartners samlats; bland andra från Movia, Køge Kommun, i Danmark, och Lunds Kommun

”Glostrup Station blir ett modellprojekt för hur framtidens stationer kan se ut, och, när det är färdigbyggt i 2025, också en viktig knytpunkt för den regionala trafiken. Under tiden kan vi experimentera med innovativa mobilitetslösningar på platsen, och samtidigt få igång en viktig dialog med medborgarna om deras individuella behov”, säger Søren Enemark,

En attraktiv och framtidssäkrad knytpunkt

Det 3-åriga projektet handlar om att göra Banegårdsplatsen mer attraktiv som trafiknav genom en rad aktiviteter som exempelvis bättre skyltar och trafikinformation, nya cykelställ, test av lånecyklar och andra mobilitetsfrämjande initiativ. De flesta aktiviteter kommer att utföras på torget, där postkontoret tidigare stod, och förväntas vara klara under våren.

”Vi har valt att fokusera på fyra övergripande teman i projektet: undersökning av besökares beteenden och beslutsfattande, ’nudging och wayfinding’, testning av smarta cykellösningar och, inte minst, knytpunktens attraktivitet”, säger Ghita Lentz, miljökonsulent i Glostrup Kommun.

Glostrup Station är ett av nio användningsfall inom projektet Framtidens Intelligenta Mobilitet, och arbetet sker både tvärs över kommuner, regioner och Öresund. Genom att knyta kunskapspartners till projektet, får kommunerna tillgång till den senaste forskningen, evalueringsmetoder och en internationell utblick över den pågående utvecklingen.

Stationen – det moderna församlingshuset

”Allt pekar på att framtidens lösningar är baserade på stationer som lyckas erbjuda resenärer smidiga och intuitiva skiften mellan olika transportmedel – de kan närmast liknas vid ett slags modernt församlingshus. Men för att nå hela vägen dit måste vi arbeta aktivt med att få upp mobilitet på agendan, både hos politiker, stadsplanerare och arkitekter”, säger utvecklingschef Peter Andreas Rosbak Juhl, Movia.

Glostrup Kommun hade fått sällskap på dagen av projektpartners från Køge Kommun, Lunds Kommun, Gate 21, Den Regionale Datahub och Movia.

Framtidens Intelligenta Mobilitet i Greater Copenhagen (FIMO) stöds av europeiska regionala utvecklingsfonden och Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Läs mer om modellprojektet Glostrup Station och FIMO här.

Ordföranden för Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget ,Søren Enemark (A), introducerar det nya projektet på Glostrup Station för besökande FIMO-partners.

Rasmus Hansen och Ditte Svindborg presenterar möjligheterna på stationsområdet

Guidad tur av stationsområdets olika funktioner.

FIMO-partners diskuterar förbindelsen mellan stationsbyggnaden och Glostrup Shoppingcenter.

 

Utsikt mot Glostrups gamla stationsbyggnad.

Urban målning täcker delar av byggplatsen.

 

Modellprojektet i FIMO

Glostrup Station är ett användningsfall i Region Hovedstaden, och är modellprojektet inom temat Framtidens Stationer, som även består av Köge Nord på Själland, samt Lund C.

Läs mer om FIMO – Framtidens Intelligenta Mobilitet här.

 

Framtidens Inteliigenta Mobilitet i Greater Copenhagen (FIMO) stöds av den Europeiska Regionalutvecklingsfonden & Interreg ÖKS.