GREATER COPENHAGEN – OPLAND OG METROPOL

København er verdensberømt for sine cykler og sit mål om at være CO2-neutral i 2025. Brandet og målet er så stærkt, at C40 – det globale klimanetværk for megabyer – har valgt at åbne et kontor i byen, der godt nok er Danmarks hovedstad, men ikke i størrelse måler sig med byer som New York, Los Angeles eller Delhi.

Men København står ikke alene. Og kan ikke komme i mål alene. Greater Copenhagen er Region Hovedstaden og Sjælland sammen med Region Skåne og Halland. Og den samlede geografi kan levere de grønne kompetencer, løsninger, systemer og infrastruktur, som skal løfte ikke bare Københavns ambitiøse mål, men også de ambitiøse nationale grønne mål i Danmark og Sverige.  

Greater Copenhagen har potentialet til at blive den førende region i verden for grøn omstilling og vækst. Gate 21 har gjort det til sin vision at bruge partnerskabet til at vise nye, konkrete veje for den grønne omstilling og vækst og dermed gøre sit til at indfri potentialet. Det kræver stærke grønne broer mellem regionerne og mellem opland og metropol.

LYSENDE BRO OVER SUNDET

De første dansk-svenske samarbejder i Gate 21 blev skabt gennem projekterne Lighting Metropolis og Energi Øresund. Sidenhen har flere projekter bygget bro og stærke relationer over Øresund.

När vi samarbetar om att utveckla och testa nya lösningar, så är vi bättre rustade inför den gröna omställningen. Vi ska utveckla våra individuella styrkepositioner, så att vi kan hitta de rätta lösningarna. Lösningar som både gagnar miljön, stärker ett konstant flöde av förnybar el och skapar nya jobbtillfällen,”

siger Carl Johan Sonesson, der er regionsrådsformand i Region Skåne.

Tilsammen har Gate 21 skabt dansk-svenske projekter til en værdi af mere end 200 millioner kroner.    

GENSIDIGE GRØNNE SAMARBEJDER

Gate 21 fusionerede i 2016 med Energiklyngecenter Sjælland som et skridt på vejen til at samle og styrke det grønne erhvervsfremme på tværs af Greater Copenhagen. Siden har Gate 21 åbnet lokalkontorer på Lolland og Bornholm for at styrke den lokale tilstedeværelse og forbinde lokale styrkepositioner og regionale og nationale mål for den grønne omstilling. Eksempelvis har Lolland Kommune og Københavns Kommune, HOFOR og Gate 21 etableret partnerskabet REEL, der drives fra Holeby. Partnerskabet danner grøn bro mellem metropol og opland. Lokal vækst, jobskabelse og en CO2-neutral hovedstad er målet. Vedvarende energi, biomasse, fødevarer og turisme er vejene dertil.

”I REEL er vi på Lolland på den ene side med til at levere til det ambitiøse mål om at gøre København CO2-neutral i 2025. På den anden side skal den grønne energi give vækst og arbejdspladser på Lolland, ligesom Lolland skal være udstillings­vindue og Living Lab for den grønne omstilling,”

siger Holger Schou Rasmussen, borgmester i Lolland Kommune.

Han suppleres af Leo Larsen, der er bestyrelsesformand i HOFOR:

”HOFOR kan ikke gøre Københavns energi­system CO2-neutralt alene. Vi har brug for stærke samarbejdspartnere som Lolland Kommune. Lolland er et skatkammer med masser af vedvarende energi. Det skal vi sammen udnytte til at skabe vækst og udvikle nye løsninger til fremtidens fossilfri energisystem.”

Flere nyheder om Energiomstilling:

Marken skal mejes med blik for den grønne omstilling

Læs mere her

Energi på Tværs – konkrete resultater set fra VEKS

Læs mere her

Nyt katalog skal sætte turbo på de kommunale varmeplaner

Læs mere her

 

Flere nyheder om Energiomstilling:

Marken skal mejes med blik for den grønne omstilling

Læs mere her

Energi på Tværs – konkrete resultater set fra VEKS

Læs mere her

Nyt katalog skal sætte turbo på de kommunale varmeplaner

Læs mere her