Nyt projekt for grønnere og mere effektiv transport i sammenhængen mellem by, forstad og land

I et nyt projekt vil vi samle kommuner, trafikselskaber, regioner og forskningsinstitutioner om at implementere, videndele og evaluere udbredelsen af nye mobilitetsløsninger.

Movias Plustur, der passagerer bliver hentet af en chauffør i én af de biler, der kører for Flextrafik.
Foto: Movia

af | 17. december - 2019 | Bæredygtig Mobilitet

Nye mobilitetsløsninger kan give endnu bedre mobilitet udenfor de større byer og mere effektiv og grøn transport i sammenhængen mellem by, forstad og land. Derfor er der større og større interesse for nye mobilitetsløsninger. På en workshop for interesserede aktører d. 2. december var det især disse spørgsmål der blev rejst:

• Hvilke nye mobilitetsservices kan vi få til at virke?
• I hvilken geografi skal vi udrulle hvilke løsninger?
• Hvordan får vi borgerne med?
• Hvad er kommunens og andre organisationers rolle?
• Og ikke mindst – hvordan sikrer vi den store sammenhæng i transporten?

I kan stadigvæk nå at være med i ansøgningen til det nye projekt, som skal indsendes d. 7. februar 2020. Tilmeld jer den projektkonsoliderende workshop d. 13. januar, 9-15, på Kristallen i Lund

 

Hvad kommer projektet til at indeholde?

Fremtidens transport
De mobilitetsløsninger der vil være i fokus, er initiativer der er nye på markedet, som skal hjælpes i gang uden for de større byer, og som kræver en vidensopbygning. Emnerne forventes at have en central rolle i fremtidens transport og er:
• Landsbyens mobilitet
• Samkørsel
• Cyklisme i fremtidens transport
• Kobling til kollektiv trafik og flextrafik
• Varetransporter

Se input fra workshoppen.

Implementering til skalering

I projektet vil vi arbejde med skalérbare initiativer, der udvikles og implementeres. Skalering og skalerbarhed bliver således et omdrejningspunkt for casene og projektsamarbejdet. I praksis betyder det, at partnerne i projektet videndeler og følger hinandens cases med henblik på at bane vejen for tage løsningerne videre sammen og sikre den større sammenhæng. Viden og analyser bliver en del af fundamentet for udbredelse. I projektet kan kortlægning af transportvaner før og efter, analyser transportadfærd løftes af universiteter, rådgivere og dataleverandører.

Projektet vil bygge videre på eksisterende projekter
Projektet bygger ovenpå erfaringer og analyser fra eksisterende projekter. På baggrund af en oversigt over eksisterende mobilitetsprojekter og to eksisterende Interreg projekter om fremtidens mobilitet vil vi bygge ovenpå og lave en fælles platform for videndeling omkring nye mobilitetsløsninger, så de kan tages videre til en større skala.

Hvad sker der nu?

  1. Vi vil gerne modtage en interessetilkendegivelse fra jer der indeholder en beskrivelse af hvad jeres organisation er interesserede i forhold til et nyt projekt. Udfyld en skabelon (her på DK & SE) for din organisation og send til Anna Thormann og Anders Nilsson  senest d. 6. januar.
  2. Modtag et første udkast til en projektbeskrivelse fra os d. 6. januar.
  3. Forbered og afklar med jeres egen organisation jeres deltagelse i projektet og jeres input til den konsoliderende workshop i Lund d. 13. januar.
  4. Vi afholder den konsoliderende workshop i Lund d. 13. januar, hvor vi sammen designer ansøgningen til Interreg ØKS, der har frist den 7. februar 2020. Tilmeld dig her.

Projektet udvikles i samarbejde med Innovation Skåne og Region Hovedstaden. Forprojektet støttes af Interreg ÖKS.

 

 

Flere nyheder om Bæredygtig Mobilitet:

Nyt stort projekt: Mobilitet på Tværs – grøn mobilitet skal binde by og land bedre sammen på tværs af Greater Copenhagen

Læs mere her

Keld og Hilda prøver den selvkørende fremtid

Læs mere her

Første selvkørende Easymile-køretøj godkendt til testkørsel i Danmark

Læs mere her

 

Flere nyheder om Bæredygtig Mobilitet:

Nyt stort projekt: Mobilitet på Tværs – grøn mobilitet skal binde by og land bedre sammen på tværs af Greater Copenhagen

Læs mere her

Keld og Hilda prøver den selvkørende fremtid

Læs mere her

Første selvkørende Easymile-køretøj godkendt til testkørsel i Danmark

Læs mere her