Håndværkere og hoteller får en grøn hånd fra kommunen

af | aug 15, 2019

Foto: Rasmus Degnbol

Virksomheder i byggebranchen og oplevelsesbranchen vil gerne være grønnere og mere cirkulære. Men fælles for VVS’ere, tømrere, restauranter og hoteller er, at de mangler viden om, hvordan de skal gøre. Derfor er en række kommuner gået sammen med brancheorganisationer, uddannelsesinstitutioner og rådgivere for at give små og mellemstore virksomheder en hjælpende hånd i et nyt projekt, der bygger på gode erfaringer.

Der er mange fordele ved at udvikle sin forretning i en grønnere retning. FN’s verdensmål er kommet på manges læber, kunderne efterspørger i stigende grad bæredygtige løsninger, og virksomheder kan spare både energi, materialer og penge, hvis de tænker mere grønt og cirkulært.

I løbet af de næste tre år får 80 virksomheder i Region Hovedstaden mulighed for at arbejde med én eller flere konkrete indsatser i projektet Bæredygtig Bundlinje 2.0. De kan forbedre deres affaldssortering, lære at udnytte affald som en ressource, mindske madspild, skifte benzin- eller dieselbilerne ud med el-biler og blive skarpere på miljøledelse. Virksomhederne kan også vælge at gå skridtet videre og få skræddersyet et forløb, hvor de arbejder med de cirkulære potentialer i alle led af virksomhedens værdikæde, lige fra produktion over leverandører til kunder.

 

Kommunerne vil i grøn dialog med virksomhederne

Rudersdal Kommune er en af de kommuner, der i Bæredygtig Bundlinje 2.0 vil sætte skub i den grønne omstilling hos det lokale erhvervsliv.

“Vi vil gerne skabe mere dialog med lokale virksomheder om grøn og cirkulær forretningsudvikling, for eksempel gennem vores tilbud om grønne besøg og gennem vores brede miljøtilsyn og affaldstilsyn,” siger Lis Ravn, der er afdelingschef for Natur, Park og Miljø i Rudersdal Kommune, og fortsætter: ”Som kommune spiller vi en central rolle i at tiltrække virksomheder og styrke væksten i kommunen. Den grønne omstilling kan gøre virksomhederne mere konkurrencedygtige og skabe grøn vækst.”

 

Kunderne går op i den grønne omstilling

Én af virksomhederne, der har meldt sig klar, er hotel og konferencecenteret Schæffergården, der ligger i Gentofte.

”Vi er glade for at få muligheden for at fortsætte vores bæredygtige udvikling. Det betyder meget for os, fordi det er noget kunderne efterspørger. De spørger blandt andet ind til CO2-udledning og madspild,” siger direktør Peter Feddersen og fortæller, at Schæffergården i Bæredygtig 2.0 blandt andet vil arbejde med FN’s verdensmål.

 

100 gode erfaringer

Schæffergården deltog også i projektets forgænger, Bæredygtig Bundlinje 1.0, hvor de arbejdede for at blive certificeret med Svanemærket. Det lykkedes i juni 2019. I Bæredygtig Bundlinje 1.0 fik 100 virksomheder fra 10 forskellige brancher hjælp fra kommuner og rådgivere til at udvikle grønne forretningsplaner.

”Resultaterne fra det første projekt var overbevisende. Virksomhederne kunne samlet spare mere end 3.100 tons CO2, og for mange blev projektet startskuddet til deres grønne omstilling. Det, at vi øger virksomhedernes bevidsthed om de mange grønne muligheder, er et af projektets vigtigste resultater. Med omkring 300.000 små og mellemstore virksomheder i Danmark, er potentialet enormt,” siger Poul Erik Lauridsen, der er direktør i Gate 21, som leder projektet, og afslutter:

”Hvis vi skal reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent inden 2030, er det afgørende at få virksomhederne i gang med grøn og cirkulær forretningsudvikling.”

Projektets partnere er nu i gang med at finde de 80 virksomheder, der skal deltage i projektet. Interesserede virksomheder kan kontakte projektleder Lise-Lotte Schmidt-Kallesøe på lft@gate21.dk.

 

 

Fakta om Bæredygtig Bundlinje 2.0

 

Partnere

Bæredygtig Bundlinje 2.0 er et samarbejde mellem kommuner, brancheorganisationer, uddannelsesinstitutioner og rådgivere.
Partnerne i projektet er: Ballerup Kommune, Egedal Kommune, Dansk Byggeri, EnergiTjenesten Øst, Gentofte Kommune, groconsult, HORESTA, Hotel- og Restaurantskolen, Københavns Kommune, Miljø- og Energicentret i Høje-Taastrup, Rudersdal Kommune og Wonderful Copenhagen. Projektet drives af Gate 21.

Finansiering

Bæredygtig Bundlinje 2.0 er støttet af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling med 13 millioner kroner.
Projektet er desuden støttet af Region Hovedstaden og projektets partnere.

Kontakt

Projektleder: Lise-Lotte Schmidt-Kallesøe
lft@gate21.dk

Læs mere

www.gate21.dk/baeredygtig-bundlinje-2