Havehegn giver rolige oaser for støjplagede borgere

”Hvis vi går ned til hegnet, så er støjen jo væsentligt lavere. Man kan tydeligt høre effekten.” Det siger Julie Christiansen og Daniel Sørensen fra Gladsaxe. De – og deres have – er med i et nyt projekt, som tester den støjdæmpende effekt af et hegn af genbrugsrør og kokosfibre.

Foto: Gate 21

af | 15. december - 2022 | Bæredygtig Mobilitet

Det summer i din have. Men det er ikke lyden af biodiversitet med bier og andre insekter. Det er i stedet lyden af tusindvis af biler, der kører forbi på vejen i nærheden. Dét er virkeligheden for mange borgere i Gladsaxe, som generes af støjen fra statsvejene Motorring 3 og Hillerødmotorvejen. Til trods for at motorvejen er afskærmet, så er borgene stadig støjplagede og da Gladsaxe Kommune ikke kan gøre noget på selve statsvejene, er det nødvendigt at se på, hvilke andre løsninger der kan mindske støjen hos de mest støjplagede borgere. Derfor har partnere i projektet Rolig Have sammen med parcelhusejere sat sig for at teste en ny type støjhegn af og skabe små og mere rolige oaser i haver tæt på trafikstøj.

Det nye kokoshegn i et hjørne af Julie Christiansen og Daniel Sørensens have blev sat op i juni måned. Haven ligger netop i et område, som har støj fra både Motorring 3 og Hillerødmotorvejen. De har oplevet, at støjen fra bilerne er reduceret nær ved hegnet – og fået mulighed for at bruge den del af haven mere:

“Hvis man går ned til hegnet, så er støjen jo væsentligt lavere. Så er det en meget lille brøkdel, du kan høre af det. Det gør jo også, at man har lyst til at gøre lidt mere ud af området ved hegnet, så det bliver et brugbart område.”
Julie Christiansen, deltager i Rolig Have.

 

Oplevelsen af mindre støj bakkes op af målinger

Oplevelsen af, at støjen er mindre i læ ved hegnet, bakkes op af målinger fra FORCE Technology. De er samarbejdspartner i projektet Rolig Have og står for de kvantitative målinger af lydniveauet i de haver, hvor der opsættes hegn. En før- og eftermåling i henholdsvis juni og september 2022 viser, at vejstøjen ved en siddeplads tæt på hegnet er dæmpet 2 til 6 dB.

”En dæmpning af støjen på 6 dB er absolut hørbar, og de fleste vil opleve det behageligt, at få generende støj dæmpet med 6 dB. Dage hvor dæmpningen på grund af vejrforholdene kun er 2 dB, vil beboerne ikke kunne høre den store forskel tæt ved støjhegnet eller andre steder i haven. Men på grund af hegnets lydabsorberende egenskaber kan det ændrede ”støjbillede” godt medføre, at det alligevel opleves behageligere at sidde tæt på støjhegnet.”
Claus Backalarz, senior specialist ved FORCE Technology.

At støjen er dæmpet med 2 til 6 dB betyder ikke, at Julie og Daniel ikke kan høre motorvejene, men det er nok til, at de vil opfatte støjen som mindre påtrængende og måske give lyst til at sidde og læse eller slappe af i hjørnet, hvor støjhegnet er opsat. Og det er netop formålet med støjhegnet i projektet Rolig Have, som også Gladsaxe Kommune er med i.

”Når Gladsaxe Kommune indgår i projekter som Rolig Have, er det fordi, vi som kommune gerne vil hjælpe og kunne rådgive vores borgere bedst muligt om støjgener. Og de gode, foreløbige resultater, vi ser i dette projekt, viser, at vi kan sætte ind over for støjen på flere planer og lokationer – i samarbejde med borgerne.”
Jacob Pryds Winkel, Gladsaxe Kommune.

 

Hegn giver mulighed for en lille oase i haven

Julie og Daniel glæder sig til at indrette hjørnet med det nye hegn og den kommende tid få endnu mere ud af effekten af hegnet.

”Hegnet er meget pænere, end vi havde forventet. I den her vinkel falder det utroligt godt ind i haven. Jeg har store tanker for området. Specielt med tanken om, at der kan gro noget op ad hegnet. Det er også et oplagt sted, hvis man vil sidde i skyggen og være lidt alene – det rum mangler haven nu,” siger Daniel Sørensen om fremtidsplanerne for støjhegnet og hjørnet i haven.

Projektet Rolig Have løber til udgangen af 2023, hvor der igen måles på effekten og beboernes oplevelser. Julie og Daniel har derfor rig mulighed for at skabe en hyggelig krog ved hegnet – og nyde en lidt roligere oase i haven.

Det lokale støjhegn i Rolig Have

Støjhegnet er opstillet i en vinkel for at skabe et roligt hjørne. Højden er to meter – og siderne fire og fem meter. Hegnet er lavet af rør af genbrugsplast, som er omviklet med kokosfibre, der giver en lydabsorberende effekt.

Når den lydabsorberende overflade rammes af lyden, bliver lyden ikke – eller i meget begrænset omfang – kastet tilbage. Det bidrager til begrænsning af støjen – ligesom hegnet i sig selv gør.

Der er arbejdet med, at hegnet skal være visuelt behageligt at se på – ligesom det er muligt at lade bevoksning brede sig på hegnet.

Om Rolig Have

Projektet Rolig Have undersøger virkningen af lokale støjhegn i borgeres haver i Gladsaxe og Køge. Her undersøges både den målbare effekt og virkningen på borgernes brug af haven, samt hvordan borgerne oplever ændringen af støjen.

Projektet er et samarbejde mellem Gladsaxe Kommune, Køge Kommune, Region Hovedstaden, ISHØJ HEGN A/S, Vejdirektoratet, FORCE Technology, Rambøll og Gate 21.

Projektet afsluttes endeligt i efteråret 2023, hvor alle endelige erfaringer og målinger samles i en rapport.

Læs mere om det tidligere Rolig Have projekt her

Flere nyheder om Bæredygtig Mobilitet:

Gate 21 er klar til at hjælpe Østdanmark fra plan til handling i Klimaalliancen

Læs mere her

Kommune med mobilitetsknudepunkt søges til projekt

Læs mere her

Åbent brev: Skatteregler spænder ben for, at flere bruger cyklen

Læs mere her

 

Flere nyheder om Bæredygtig Mobilitet:

Gate 21 er klar til at hjælpe Østdanmark fra plan til handling i Klimaalliancen

Læs mere her

Kommune med mobilitetsknudepunkt søges til projekt

Læs mere her

Åbent brev: Skatteregler spænder ben for, at flere bruger cyklen

Læs mere her