Helsingør Kommune vedtager ambitiøs plan for grøn omstilling

Strandvejen i Helsingør. Foto: Karen Marie Pagh Nielsen

af | 3. februar - 2020 | Energiomstilling

Helsingør Kommune har netop vedtaget deres nye plan for klima og bæredygtighed, der styrker indsatsen for at reducere udledningen af drivhusgasser. Målet er at blive CO2 neutral i 2045, og at nedbringe den årlige CO2 udledning fra 4,3 tons til 1,7 tons pr. borger i 2030.

Med vedtagelsen af Plan for klima og bæredygtighed 2020-2030 har et enigt byråd i Helsingør Kommune givet grønt lys for det overordnede mål og de 11 delmål, der indgår i planen. Det er forventningen, at kommunen med en fokuseret indsats i de kommende 10 år kan opfylde målet.

”Planen for klima og bæredygtighed er den hidtil mest ambitiøse og detaljerede plan, der er vedtaget i kommunen på klimaområdet. Skal vi nå vores mål om at blive CO2-neutrale samt sikre bedre miljø og klima for os og vores efterkommere, så skal vi alle stå sammen og handle. Denne plan er et væsentligt skridt i den retning,” siger Benedikte Kiær, borgmester i Helsingør Kommune, i en pressemeddelelse.

I den gamle klima- og bæredygtighedsplan var man nødt til at estimere sig frem til hvilke klimamål, der var realistiske. Denne gang har politikerne i Helsingør haft et bedre overblik over scenarier for kommunens udledning og energiforbrug. Det har betydet at de nye planer er mere konkrete på, hvordan de enkelte afdelinger i kommunen kan bidrage til den grønne omstilling.

 

Konkrete mål

I Helsingør Kommune er der opstillet konkrete mål og delmål, for at reducere CO2 udledningen fra f.eks. fjernvarme, transport, energiforsyning og affaldshåndtering. At opstille konkrete mål, hjælper til at få alle i kommunen med ombord.

Det siger Karen Marie Pagh Nielsen. Hun er chefkonsulent i Helsingør Kommunes klimasekretariat, og har ført pennen i den nye plan.

”Når man har mål og delmål for de enkelte sektorer, så er det gode ved det, at uanset hvor man arbejder i kommunen, så er der nogle mål man kan se sig selv i. Og de mål er meget vigtige, fordi de sætter rammen for de handlinger, der sker i hele kommunen.”

At kommunerne bliver mere konkrete omkring deres grønne omstilling, glæder Anders Hasselager, seniorprojektleder i projektet Energi på Tværs. Projektet samarbejder med kommuner, virksomheder og forsyningsselskaber, om at gøre Region Hovedstadens energisektor fossilfri i 2035, og er en del af det grønne partnerskab Gate 21.

”Kommunerne gør allerede meget for at accelerere den grønne omstilling, men med de nye planer, bliver det nu langt mere konkret hvordan målet om fossilfrihed skal nås. Det glæder mig at anbefalingerne fra Roadmap 2025 nu bliver realiseret ude i kommunerne”, siger han.

Roadmap 2025 er Region Hovedstaden, kommunerne og forsyningsselskabernes plan for grøn omstilling af energi- og transportsektoren, og indeholder 34 konkrete tiltag, der vurderes at være centrale for at nå målet om et fossilfrit energi- og transportsystem. Planen er udarbejdet, som en del af Energi på Tværs.

Overblik: Udvalgte klimamål og indsatser i Helsingør Kommune

 

  • Fjernvarmen skal i 2030 være omlagt til 100 procent vedvarende energi. Det kan f.eks. ske ved at indfase store varmepumper, og ved at samarbejde med forsyningsselskaber om investeringer i bæredygtig fjernvarme.

 

  • Elforsyningen skal i højere grad komme fra vedvarende energi. Derfor vil Helsingør Kommune lave en strategisk plan, for opsætning af solceller på tage og ubebyggede arealer.

 

  • 20 procent af personbiler skal være grønne i 2030. Det skal blandt andet opnås ved at opstille flere ladestandere. Derudover vil man begrænse udledningen fra transport, ved at ændre udbuddet af busser til elbusser, og gøre det mere attraktivt at vælge cyklen som transportmiddel.

 

  • Målene i planen er bindende, mens de valgte indsatser skal ses som forslag, der kan justeres undervejs.

 

Påvirkes af lovens rammer

Karen Marie Pagh Nielsen understreger, at muligheden for at nå de ambitiøse klimamål i kommunen også afhænger af, hvad der gøres fra regeringens side.

”Der er selvfølgelig meget fokus på målene, og det skal der også være. Men det er jo sådan at en kommune vil være meget påvirket af de nationale rammer. Den klimalov der er på vej (fra regeringen, red.), kender vi ikke endnu. Men det betyder meget, hvordan rammerne for kommunernes klimapolitik ser ud”, siger hun.

Hun forventer, at den kommende klimalov og tilhørende klimahandleplan, vil understøtte Helsingørs grønne målsætninger. Det gælder særligt afgiftspolitikken, der gerne skal matche ambitionen om at reducere CO2 udslippet.

”Der er så meget fokus på klima, så vi tror ikke at den udvikling der vil være i afgiftsstrukturen, vil gå imod os, tværtimod.”

 

Partnerskaber på tværs

I Helsingør Kommune har man prioriteret tid og ressourcer til at deltage i Energi på Tværs projektet. Her har kommunen blandt andet bidraget til at udarbejde Roadmap 2025, i samarbejde med andre kommuner og forsyningsselskaber. De erfaringer har, ifølge Karen Marie Pagh Nielsen, givet viden og inspiration til arbejdet med kommunens nye klima- og bæredygtighedsplan.

”Vi har været med til at lave Roadmap 2025, og vi har reflekteret flere af de 34 tiltag i vores klimaplan. På den måde har Energi på Tværs bidraget til vores klima- og bæredygtighedsplan, og vi er glade for den inspiration vi har fået derfra, når det kommer til områder som transport, energibesparelser og elbiler.”

Om Energi på Tværs

Energi på Tværs er et strategisk energisamarbejde mellem 33 kommuner og 11 forsyningsselskaber. Målet er at skabe en fossilfri el- og varmeforsyning senest i 2035, og en fossilfri transportsektor i 2050.

Projektet er støttet af Region Hovedstaden. Kommunerne bidrager med arbejdstimer.

Flere nyheder om Energiomstilling:

Gate 21 er med i nyt, stort partnerskab om fremtidens energiudfordringer

[field image size=medium]

Læs mere her

Lejre Kommune vil bruge græs til at øge biodiversiteten

[field image size=medium]

Læs mere her

Energipolitisk Topmøde 2020 sætter fokus på kommunernes bidrag til den nye klimalov

[field image size=medium]

Læs mere her

 

Flere nyheder om Energiomstilling:

Gate 21 er med i nyt, stort partnerskab om fremtidens energiudfordringer

[field image size=medium]

Læs mere her

Lejre Kommune vil bruge græs til at øge biodiversiteten

[field image size=medium]

Læs mere her

Energipolitisk Topmøde 2020 sætter fokus på kommunernes bidrag til den nye klimalov

[field image size=medium]

Læs mere her