Naturen får plads og insekterne trives hos golfklub

Mange fugle, insekter og planter har det svært i vores moderne samfund og er på tilbagegang. Men ikke hos Hjortespring Golfklub, som har valgt at lave flere vilde områder, hvor ordentlighed må vige pladsen for at planter og dyreliv kan folde sig ud. Det er ikke kun til glæde for biodiversiteten, men også for golfspillerne, som er begyndt at se værdien i de vildere omgivelser, der giver anderledes naturoplevelser.

Foran golfklubbens klubhus var der før en grønplæne på 530 m2, som blev tilplantet for første gang i 2021 og nu er en vild eng.
Foto: Hjortespring Golfklub.

Hjortespring Golfklub er en bynær golfklub på grænsen mellem Ballerup og Herlev. Byerne er vokset tæt op omkring alle sider af golfklubbens baner, og motorvejen løber også langs området. Men klubbens 63 hektar grønne områder med golfbaner, skov og krat giver alligevel mange gode muligheder for at støtte op om plante- og dyrelivet.

Hjortespring Golfklub har et tæt samarbejde med Ballerup Kommune om arbejdet med bæredygtighed, så da kommunen foreslog chefgreenkeeper Tonny Jensen at deltage i Bæredygtig Bundlinje 2.0-projektet, så han det som en god mulighed.

Med deltagelsen i projektet kunne golfklubben få dokumenteret og detaljeret beskrevet de tiltag, som de har gået og arbejdet med i flere år for at fremme en større biodiversitet og de kunne få undersøgt, om det havde virket.

”Vi kunne få set på, at det, vi går og laver, ikke var helt forkert og samtidig få noget inspiration og sparring til at komme videre. Vi vil gerne være med på beatet og følge med udviklingen,” fortæller Tonny Jensen.

Om Hjortespring Golfklub

Hjortespring Golfklub en medlemsejet klub med mange aktive medlemmer. Klubben råder over to baner, en 9-hullers og en 18 hullers bane.

Klubben blev dannet i 1980.

En vild eng

Hjortespring Golfklub fik et rådgivningsforløb af en tegnestue. Sammen med Tonny Jensen og hans medarbejdere gennemgik tegnestuen banerne og diskuterede de forskellige tiltag, der kan fremme biodiversitet på områderne. I rådgivernes rapport er også en gennemgang af dyre- og plantelivet på golfklubbens grund og i den omkringliggende natur.

De otte tiltag er:

 • Omlægning af ankomstareal.
 • Nyt vådområde.
 • Græsning af lysåben skov.
 • Efterlad dødt ved.
 • Mosaikslåning af højrough.
 • Afbrænding af højrough.
 • Formidling om golfbanens biodiversitet.
 • Opfordring til at gæster indberetter artsfund.

Et af forslagene var at omdanne det traditionelle ankomstareal foran klubhuset til en vild eng. Det øverste lag på plænen er opbygget af genbrugssand, som stammer fra Lyngby Atletikstadion. Sandet blev doneret af et klubmedlem, som til daglig arbejder med at bortskaffe sand.

Tonny Jensen fortæller, at golfklubbens medlemmer er begejstrede for tiltagene:

“Medlemmerne var i starten utålmodige, da de så engen blive tilplantet, men de blev ellevilde, da de mange vilde blomster voksede frem ud på sommeren.”
Tonny Jensen, chefgreenkeeper, Hjortespring Golfklub.

Golf-ordbog

Green: et lille, kortklippet græsområde, der omringer flaget på en golfbane.

Tee-sted: startpositionen for det enkelte hul, hvor golfspilleren placerer sin bold på en lille pløk, den såkaldte tee.

Rough eller højrough: del af golfbanen mellem tee-sted og green, der ikke er klippet. Roughen består typisk af højt, uslået græs, lyng, buske og træer.

Afbrænding og nedbrydning af plantemateriale

Udover den vilde eng har Tonny Jensen og hans medarbejdere ladet nogle gamle træer, som er faldet i skoven, blive liggende, selvom materiale langs golfbanerne normalt fjernes. De har også sat insekthoteller op i skovkanten. Ifølge Tonny Jensen giver det klubbens medlemmer større forståelse for projekternes formål, at de ser at tiltagene både er udført på en pæn måde og samtidig kan fremme biodiversitet.

”Der er kommet en større forståelse fra vores spillere for, at der nu ligger kvas og grene. Tidligere ville de bare gerne have det væk fra banerne med det samme.”

En andet forslag fra rådgiverne var at lade det høje, afklippede græs ligge til kompostering mellem træerne langs banerne. Dermed bindes CO2 til gavn for klimaet. Rådgiverne estimerer, at det kan give en besparelse på otte tons CO2 per hektar over en toårig periode.

Medarbejderne i golfklubben benytter også afbrænding til at øge biodiversiteten. Ved at afbrænde højroughen (del af golfbanen, som ofte består af højt, uslået græs, lyng og buske) kan nye blomstrende urter vokse op, som græsset ellers ville holde nede. Urterne tiltrækker en masse insekter.

Med tilladelse fra Ballerup Kommune vil golfklubben i de kommende år fortsætte med at bruge disse metoder til at styrke natur- og dyrelivet omkring golfbanerne.

Afbrænding af græs

Når man afbrænder højt, tæt græs i et kontrolleret område på særlige tider af året kan det fordre en større biodiversitet med flere blomstrende urter og dermed også et større antal insekter, som for eksempel sommerfugle.

Kilde: videntjenesten.ku.dk.

Hjortespring Golfklub er smukt omringet af skov og her er stisystemer som alle kan benytte. I skovene vil greenkeeperne lade de faldne træer ligge til glæde for dyre- og plantelivet.
Foto: Hjortespring Golfklub.

Gode råd fra Hjortespring Golfklub

Tonny Jensen har nogle gode råd til andre golfklubber, som vil i gang med at arbejde med bæredygtighed:

 • Lad jer ikke begrænse. Start i det små, gør det overskueligt og se, hvad der er overskud til og som du kan blive ved at arbejde på – og gå helhjertet ind i det.
 • Få vakt interessen hos de øvrige medarbejdere og husk at kommunikere planerne ud, så alle ved, hvad det går ud på – og så er det bare i gang.
 • Gå i dialog med din kommune. Få hjælp og vejledning og søg eventuelt midler igennem Dansk Golf Union (eller andre brancheforeninger) til at realisere dit projekt.

Tonny Jensen og en kollega er begyndt at registrere de planter, som er vokset frem på banerne og bemærker, at der kommer flere og nye plantearter til. Registreringsarbejdet giver gode billeder, som medarbejderne deler med medlemmerne på klubbens Facebook-side.

Er du blevet inspireret?

Du kan blandt andet få hjælp og inspiration til at komme i gang med den grønne omstilling i din egen virksomhed her:

Bæredygtig Bundlinje 2.0

Bæredygtig Bundlinje er et EU-støttet projekt, der har 21 aktører, heriblandt ni kommuner i hovedstadsområdet, DTU, Aalborg Universitet og fire brancheorganisationer. Projektet er støttet med 1,9 millioner kroner fra EU’s Regionalfond, som har til formål at støtte aktiviteter i Danmark. Fra 2021-2027 er der særligt fokus på at udvikle små og mellemstore virksomheder, der skaber vækst og arbejdspladser. Målet med Bæredygtig Bundlinje 2.0 er at hjælpe 100 små og mellemstore virksomheder i Region Hovedstaden med at udvikle grønne og cirkulære forretningsmodeller.

Flere nyheder om Cirkulær Økonomi & Ressourcer:

Fra Aalborg til København: 14 offentlige, almene og private bygherrer vil have mere genbrug i byggeriet

[field image size=medium]

Læs mere her

Nu hæver 14 bygherrer ambitionerne for genbrug i byggeriet

[field image size=medium]

Læs mere her

Bæredygtig bevidsthed skaber nye fødekilder og vaner hos Bornholms Rovfugleshow

[field image size=medium]

Læs mere her

 

Flere nyheder om Cirkulær Økonomi & Ressourcer:

Fra Aalborg til København: 14 offentlige, almene og private bygherrer vil have mere genbrug i byggeriet

[field image size=medium]

Læs mere her

Nu hæver 14 bygherrer ambitionerne for genbrug i byggeriet

[field image size=medium]

Læs mere her

Bæredygtig bevidsthed skaber nye fødekilder og vaner hos Bornholms Rovfugleshow

[field image size=medium]

Læs mere her