Holdet er sat: Tunge profiler udpeget som bestyrelse for Danmarks nye erhvervsklynge for byggeri og anlæg

Bestyrelsen for Danmarks nye erhvervsklynge for byggeri og anlæg blev udpeget den 9. november, og det bliver en række fremtrædende profiler, som kommer til at støbe fundamentet for den nye erhvervsklynge. Martin Manthorpe, direktør for strategi, forretningsudvikling og Public Affairs i NCC Building Danmark blev udpeget som formand.

af | 16. november - 2020 | Gate 21

Martin er et kendt ansigt i klyngeverden, da han i en årrække har været næstformand for bestyrelsen i Gate 21. Med Skanska, COWI og en tid som founding partner i egen startup virksomhed på sit CV er det en erfaren erhvervsprofil og klyngekending, der står i spidsen for det bredeste samarbejde i bygge- og anlægsbranchen til dato.

”Den nye erhvervsklynge er vigtig, fordi vi får dannet en platform, hvor vi kan samarbejde på tværs af videnssektorer, udvikling og byggeri. Min vision er at få forløst branchens store potentiale. Vi fylder så meget i samfundsøkonomien og ressourcekredsløbet ikke kun herhjemme, men i hele verden. Vi har et kæmpe ansvar, og vi skal med på udviklingen ikke mindst på digitaliseringen af branchen,” siger bestyrelsesformand Martin Manthorpe.

 

To prominente profiler som næstformænd

Posten som næstformand deles ikke af én, men to prominente profiler. Det bliver tidligere minister og nuværende direktør for Danske Arkitektvirksomheder, Lene Espersen, og direktør for Isolering-Gruppen A/S, Kurt Adamsen, der sammen skal sørge for, at branchens kreative ansigt udadtil og de små virksomheder får en stemme i det brede selskab.

”Jeg glæder mig til at være med til at skabe et samlingspunkt, hvor hele byggebranchen og videninstitutionerne kan mødes, ikke mindst om bæredygtige løsninger igennem hele værdikæden. VI skal fremme de bedste cirkulære modeller og samtænke med FN´s verdensmål. Der ligger et kæmpe potentiale i at tænke de teknologiske muligheder ind i flere løsninger og skalere dem for at fremme værdiskabelsen i byggeriet,” siger næstformand Lene Espersen.

”Danmarks erhvervsklynge for byggeri og anlæg har en stærk bestyrelse bag sig, der er bredt geografisk forankret og inkluderer alle grene af erhvervslivet samt udvikling og forskning. Vi er ambitiøse på klyngens vegne, og jeg ser meget frem til at komme i gang med at bygge videre på Danmarks styrkeposition og realisere potentialet for vækst og innovation blandt virksomheder i hele landet,” siger næstformand Kurt Adamsen.

 

Hele værdikæden samlet i én og samme erhvervsklynge

Bestyrelsen for erhvervsklyngen favner hele økosystemet med stærke repræsentanter fra erhvervslivet, videninstitutioner, brancheforeninger og kommuner.  Sammen skal bestyrelsen nu sætte retningen for klyngens aktiviteter indenfor grøn omstilling, Smart City, cirkulær økonomi og ny teknologi.

“Når vi samler det bedste, vi har i Danmark indenfor forskning, design og udførelse, kan vi gøre en reel forskel for den cirkulære økonomi, digitaliseringen og Smart City både for os selv og ude i verden,” siger bestyrelsesformanden Martin Manthorpe.

 

En stærk kreds står bag den nye erhvervsklynge

Målet med erhvervsklyngen er at bringe hele værdikæden sammen om at fremme innovation, produktivitet, eksport og vækst i en branche, som er præget af et stort innovationsbehov, hastig teknologisk udvikling og krav om bæredygtighed og grøn omstilling i såvel materialer, produkter, byggeproces som drift af bygninger og anlæg.

Den nationale byggeri- og anlægsklynge får hovedkontor i Albertslund, regionale hubs i Odense og Aalborg og filialkontorer i Næstved og Midtjylland. Den nye organisation er resultatet af flere eksisterende organisationer, der har valgt at forene kræfterne. De to nationale innovationsnetværk InnoBYG og Smart City Cluster Denmark, samt den regionale klynge BYG FYN i Odense fusionerer, ligesom dele af Gate 21 i Østdanmark og Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark bliver en del af den nye organisation. BLOXHUB i København bliver en tæt strategisk samarbejdspartner for erhvervsklyngen.

Gate 21 har været en af de drivende kræfter bag den nye klynge, der ifølge direktør Poul Erik Lauridsen er ny og vigtig platform for alle i bygge- og anlægsbranchen:

”I Gate 21 er vi stolte over at være med til at skabe fundamentet for Danmarks nye klynge for byggeri og anlæg. Et samlingspunkt for alle i bygge- og anlægsbranchen er vigtigt, fordi branchen er helt central i at skabe et bæredygtigt Danmark, og vi glæder os til at samarbejde med den nye klynge om cirkulær økonomi, grønne digitale teknologier og ikke mindst smarte byer og lokalområder.”

Erhvervsklyngen for byggeri og anlæg blev udpeget af Uddannelses- og forskningsministeriet den 1. oktober 2020 sammen med en række nye nationale klynger, som skal skabe samarbejde mellem forskere og virksomheder og dermed skabe mere innovation i samfundet.

Det er allerede nu muligt at melde sig ind i den nye klynge på klyngenforbyggerioganlaeg.dk. Det er gratis at være medlem det første halvår af 2021.

 

Bestyrelsen (alfabetisk):

Anne Hedegaard, Leder, Frandsen & Søndergaard K/S

Hans Stavnsager, Borgmester, Faaborg-Midtfyn Kommune

Bjarke Helmar Jensen, Ejer, Nyborg El ApS

Christian Helweg, Ejer, Råt&Godt

Kurt Adamsen, Direktør, Isolerings-Gruppen A/S (næstformand)

Lars Storr-Hansen, Direktør, DI

Lene Espersen, Direktør, Danske Arkitektvirksomheder (næstformand)

Martin Manthorpe, Direktør, NCC (formand)

Mette Glavind, Direktør, Teknologisk Institut

Natalie Mossin, Institutleder, Det Kongelige Akademi – Arkitektur

Neel Strøbæk, Direktør, Ramboll Group

Per Mikael Åkesson, Direktør, VELUX

Steen Christensen, Borgmester, Albertslund Kommune

Thorkild Ærø, Prodekan, Aalborg Universitet

Ulla Vestergaard, Borgmester, Thisted Kommune

 

Kontaktinformation

Christina Melvang, Forretningschef, BYG FYN, +45 20 23 16 34, cme@erhvervshusfyn.dk

Michael H. Nielsen, Underdirektør, Dansk Industri, +45 72 16 01 75, mhn@di.dk

Lene Espersen, Administrerende direktør, Danske Arkitektvirksomheder, +45 32 83 05 00, le@danskeark.dk

Poul Erik Lauridsen, Direktør , Gate 21, +45 31 53 25 65, poul.erik.lauridsen@gate21.dk

Marianne Meyer Jakobsen, Netværksleder, InnoBYG, +45 72 20 11 79, mamj@teknologisk.dk

Pernille Møller, Teamleder, Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark,  +45 25 20 04 37, pernille.moeller@aalborg.dk

Jacob Lundgaard, Netværksleder, Smart City Cluster Denmark, +45 21 79 15 06, jacob.lundgaard@gate21.dk  

Flere nyheder om Gate 21:

Gate 21 bliver operatør for DK2020 i de to østdanske regioner

Læs mere her

Lejre Kommune vil bytte græs med grønne enge i nyt projekt om bedre biodiversitet.

Læs mere her

Frederiksberg Kommune baner vejen for flere energibesparelser og optimeret drift i offentlige bygninger

Læs mere her

 

Flere nyheder om Gate 21:

Gate 21 bliver operatør for DK2020 i de to østdanske regioner

Læs mere her

Lejre Kommune vil bytte græs med grønne enge i nyt projekt om bedre biodiversitet.

Læs mere her

Frederiksberg Kommune baner vejen for flere energibesparelser og optimeret drift i offentlige bygninger

Læs mere her