IGEN OG (I)GENANVENDELSE

Hvis vi skal lykkes med at begrænse klimakrisen og komme i mål med den grønne omstilling, skal vi ændre den måde, vi producerer og forbruger på i dag. For eksempel er det offentlige forbrug af tekstiler i Københavns Kommune og i Region Hovedstaden med til at generere minimum 750 ton tekstilaffald, som i dag bliver brændt. Mængden svarer til, at der smides en T-shirt til forbrænding hvert tiende sekund.

Vi skal sige farvel til brug og smid væk-samfundet og byde velkommen til en cirkulær økonomi, hvor vi ­designer produkter til at bevare deres værdi så længe som muligt. At vi reducerer, genbruger eller genanvender alle vores ressourcer, spiller en særlig rolle i forhold til at få den grønne omstilling til at hænge sammen og sikre, at vi ikke skubber miljøproblemer et andet sted hen. Derudover har cirkulær omstilling et stort økonomisk potentiale. Omstillingen vil ikke bare reducere Danmarks materialeforbrug med op til 50 procent, men ifølge tænketanken Ellen MacArthur Foundation kan den også sikre vækst, skabe flere arbejdspladser og øge dansk eksport. 

Cirkulær økonomi og ressourcer har været et fokusområde for Gate 21 siden 2016. Indsatsen var først bundet op på projektet Bæredygtig Bundlinje og grøn forretningsudvikling i små og mellemstore virksomheder i samarbejde med udvalgte kommuner. Siden da er partnerkredsen om cirkulær økonomi vokset støt. Resttekstiler er blevet til byggematerialer, udtjente vindmøller til støjværn ved motorvejen, byggeaffald er blevet genbrugt og genanvendt, og der er gennemført skalerbare eksempler på cirkulære indkøb. 

I projekterne i Gate 21 arbejder partnerne både med cirkulært byggeri og byudvikling, genanvendelse af tekstiler, bioøkonomi og upcycling af fødevarerester, genbrug og reparation, erhvervsaffald og cirkulære indkøb.

FREMTIDENS KOMMUNER ER CIRKULÆRE

Partnerskaber om cirkulær økonomi kan for kommunerne være et vigtigt led i at nå lokale mål, for eksempel i forhold til klimastrategier, affalds- og ressourceplaner og grøn erhvervsudvikling. Kommuner og regioner står i en unik position, da de ud over at være myndigheder, der kan igangsætte cirkulære initiativer, også køber ind, forbruger og er medejere af forsynings- og affaldsselskaber. Kommunerne har derfor en enestående mulighed for at drive den cirkulære omstilling – i samspil med affaldsselskaber og virksomheder.

”Kommuner spiller en vigtig rolle i ­omstillingen, fordi vi kan hjælpe med at skabe partnerskaber mellem virksomheder med henblik på at få dem til blandt andet at genanvende restprodukter fra en virksomhed som grundstof i en anden virksomheds produktion. Vi skal hjælpe alle virksomheder, men især de små, da de ikke altid har kræfterne til at indgå i disse processer,”

siger Michel van der Linden, som er direktør i Kalundborg Kommune. 

Kalundborg Kommune er med i projektet Cirkulær Sjælland, hvor kommuner og virksomheder arbejder med genbrug og genanvendelse af byggematerialer og udvikling af spiselige produkter af rester fra fødevareproduktionen. Målet er at skabe et cirkulært gennembrud for Region Sjælland med udgangspunkt i eksisterende styrkepositioner.

VIRKSOMHEDER VIL OGSÅ VÆRE GRØNNE

Erhvervslivet spiller en afgørende rolle, hvis omstil­lingen skal lykkes. Det har de store danske virksomheder allerede indset. Men hvordan får vi de mange små og mellemstore virksomheder med? Det arbejde startede i Gate 21 med projektet Carbon 20, der viste, at det var muligt at reducere CO2-udledningen med mere end 20 procent hos de mere end 100 virksomheder, der deltog.

Det blev grobund for en videre indsats for de små og mellemstore virksomheder. Og i dag har særligt projekterne Bæredygtig Bundlinje i hovedstadsregionen og på Bornholm arbejdet med over 130 virksomheder om en grøn forretningsplan og en mere bæredygtig bundlinje. Målet har været at gøre cirkulær økonomi konkret, forståelig og til at gå til for virksomheder, også dem, der ikke har erfaring med grøn omstilling.

Virksomhederne har eksempelvis arbejdet med at mindske madspild i storkøkkener og redesigne og tilbage-tage emballage, som det er sket hos chokolade­producenten Sv. Michelsen.

Vores fokus på bæredygtighed startede der, hvor vores vigtigste råvare, kakaoen, kommer fra. I dag er vores arbejde med bæredygtighed bredere og også med et lokalt fokus – for ­eksempel gennem udvikling af bæredygtige emballager,”

siger administrerende direktør Daniel Paetsch.

GATE 21 HAR ARBEJDET MED CIRKULÆR ØKONOMI VED BLANDT ANDET AT:

  • Facilitere cirkulære test og demonstrations­indsatser ­sammen med cirka 15 ­kommuner, fire affaldsselskaber og videnspartnere.
  • Drive en indsats for cirkulær forretningsudvikling hos små og mellemstore ­virksomheder ­sammen med cirka 15 ­kommuner, tre videnspartnere og cirka 150 virksomheder.
  • Nedsætte et advisory board med fokus på kommuners rolle i cirkulær økonomi, som skal komme med strategiske ­indspark til videre indsatser.
  • Etablere et netværk med over 30 kommuner som følge­kommuner. De følger indsatsen tæt, ­modtager løbende viden og inspiration og deltager i masterclasses.

 

”Kommuner har en vigtig rolle i udvikle den cirkulære økonomi. Vi har allerede set gode eksempler, hvor kommunale initiativer kickstarter genbrugs-, reparations- og deleøkonomiske partnerskaber med lokale virksomheder og skaber værdi på flere bundlinjer. Det betyder nye arbejdspladser og giver sociale gevinster, når man inddrager folk på kanten af arbejdsmarkedet.”

 

”I Cirkulær Sjælland udvikler vi stærke partnerskaber mellem kommuner og virksomheder, der skal skabe en bæredygtig produktion og fremme den grønne omstilling. Målet er, at både større og mindre kommuner sammen med virksomhederne kan udvikle fællesprodukter eller genanvende restprodukter fra den ene virksomhed som grundstof i en anden virksomhedsproduktion.”

 

“København har en målsætning om at blive CO2-neutral i 2025 og arbejder mod at blive en by uden spild af ressourcer. Det bidrager vi til i Bæredygtig Bundlinje, hvor vi får kontakt med virksomheder, som vi normalt ikke når – virksomheder som har et stort potentiale for at gennemføre besparelser på energi og ressourcer og udvikle nye cirkulære forretningsmodeller.”

 

Flere nyheder om Cirkulær Økonomi & Ressourcer:

Nyt Advisory Board skal bringe danske kommuner og regioner tættere på en cirkulær økonomi

Læs mere her

95 millioner kroner skal løfte den cirkulære omstilling i danske virksomheder

Læs mere her

Købekraft på et trecifret milliardbeløb

Læs mere her

 

Flere nyheder om Cirkulær Økonomi & Ressourcer:

Nyt Advisory Board skal bringe danske kommuner og regioner tættere på en cirkulær økonomi

Læs mere her

95 millioner kroner skal løfte den cirkulære omstilling i danske virksomheder

Læs mere her

Købekraft på et trecifret milliardbeløb

Læs mere her