Innovationspartnerskaber er katalysator til udvikling

af | feb 14, 2019

Samarbejdet mellem private firmaer og Frederiksberg Kommune har resulteret i helt nye, innovative løsninger, der mindsker risikoen for oversvømmelser i byen. På 1 ½ år er de gået fra de første markedsdialoger, til udvikling, test, implementering og ikke mindst indvielse.

Klimatilpasning der passer

Beboere og virksomheder på Holger Danskes Vej på Frederiksberg bliver langt bedre rustet mod oversvømmelser nu end tidligere. Det skyldes de helt nye løsninger til at håndtere regnvand, som er gravet ned i vejen.

Løsningerne er en kombination af helt nye elementer og nye måder at koble eksisterende løsninger sammen på. De indeholder bl.a.; indbygget driftsvanding af træer med mulighed for påfyldning af vand i tørre perioder, nye produkter til opsamling/transport af regnvand og afprøvning af nye bedtyper til øget fordampning af regnvand.

Alle elementer er udtænkt i samarbejde mellem private firmaer og Frederiksberg Kommune. Virksomhederne har fået adgang til et unikt udviklingsrum, hvor de på tværs af firmaer har kunne brainstorme og koncepteudvikle i tæt men åben dialog med kommunen.

En ny og spændende måde

Projektet blev skudt i gang i 2017 med en markedsdialog over 2 omgange, hvor flere end 40 virksomheder og fagfolk ideudviklede sammen. En af dem var DGE Miljø- og Ingeniørfirma.

”For os var det en helt ny og spændende måde, at tænke innovation og produktudvikling på. At gå fra traditionel kunde-rådgiver relation til et partnerskab, hvor løsninger og produkter udvikles i tæt samarbejde og dialog med et fælles mål, hvor omdrejningspunktet har været nytænkning inden for det muliges kunst – og ikke begrænsninger,” forklarer Dennis Bruhn, projektchef, DGE Miljø- og Ingeniørfirma.

Efterfølgende valgte Frederiksberg kommune at gå videre i et innovationspartnerskabet. Et år efter er der dannet to konsortier, som har lagt to, på hver sin måde, innovative løsninger i jorden på Frederiksberg.

”Forløbet fra de første markedsdialoger til det færdige resultat, har i den grad øget vores fælles kompetencer, og vigtigst af alt, vist os, at innovationspartnerskaber er en fantastisk katalysator til udvikling af vores virksomhed,” fremhæver Dennis Bruhn fra DGE.

Konsortierne får nye produkter, vigtige data og erfaringer med sig derfra – og et godt kendskab til kommunernes udfordring. Samtidig får de direkte adgang til at sælge løsningen til kommunen. Kommunen får nemlig, udover løsninger der er specifikt tilpasset dem, mulighed for at købe ind af de to løsninger på en rammeaftale – uden at skulle ud i udbud. Det sparer ressourcer hos kommunen.

Om projektet

Innovationspartnerskabet er et af de første i Danmark som gennemføres, og metoden stammer fra implementeringen af EU-direktivet i dansk udbudslov i 2016. 

Projektet er delvis finansieret af det dansk-svenske Interreg projekt, Cleantech TIPP, hvor en række offentlige institutioner arbejder md at skabe innovation før og under et udbud. Samarbejdet på Frederiksberg blev i 2018 udvalgt som én af Danmarks 100 bedste klimainitiativer af Realdania og Sustainia, og er udvalgt af Konkurrence og Forbrugerstyrelsen som et eksempel på at skabe innovation i udbud.

Kontakt: Lene Stolpe Meyer, projektleder, Frederiksberg Kommune, leme03@frederiksberg.dk