Købekraft på et trecifret milliardbeløb

Gate 21 er fyldt 10 år! I publikationen ’10år1000dage’ kigger vi 10 år tilbage og 1000 dage frem. Læs med om partnerskabets arbejde med innovative udbud – for med en købekraft på et trecifret milliardbeløb er det en kæmpemuskel, som danske og svenske offentlige myndigheder har, som kan bruges til at drive og sætte skub i nye, innovative klimaløsninger.

Hvis vi skal i mål med den grønne omstilling, så er de kendte løsninger ikke nok. Innovation har historisk været virksomhedernes domæne, men det offentlige har en unik mulighed for at drive udviklingen af innovative løsninger.

Ny udbudslov giver nye muligheder

Efter opdateringen af EU’s udbudsdirektiv giver udbudsloven nye og bedre muligheder for at skabe innovation, når eksempelvis en kommune sender opførelsen af en ny skole i udbud. Helt forenklet fokuserer udbudsloven nu ikke kun på hvordan, men i endnu højere grad på, hvad der skal indkøbes. Gate 21 var allerede i det aller­første projekt på forkant med udviklingen og ­arbejdede med offentlig­private innovationsaftaler (OPI).

Sidenhen er det blevet en etableret innovations­metode i flere af Gate 21’s projekter. I projektet Cleantech TIPP opfordredes kommunerne til at bruge indkøb som et strategisk redskab og teste udbudsfri OPI. Det var nyt for mange kommuner, og der var derfor flere barrierer, der skulle nedbrydes. Med i det første projekt, der arbejdede med udbudsfri OPI, var advokatfirmaet Lundgrens:

“Det vigtigste resultat af arbejdet med OPI-projekter er, at der nu er flere, der tør. Der har tidligere været en form for udbudsforskrækkelse, men frygten er nu begrænset meget, og de fleste kommuner er klar til at bruge modellen til at indgå i innovative samarbejder før udbud”

Søren Hilbert, Partner & Advokat, Lundgrens

Gate 21 har i flere projekter arbejdet med at styrke de grønne udbud og dermed indkøb og har sammen med partnerne vist, hvordan udbud er et centralt redskab til at sikre den grønne og cirkulære omstilling. Nu begynder arbejdet med at skalere løsningerne.

Innovationspartnerskab mod skybrud

I Frederiksberg Kommune mærkes de stigende regnmængder. De nye krav til kommunens klimaløsninger blev startskuddet til at afprøve et nyt innovations­partnerskab, hvor de ved at indtænke innovation, skalering og merværdi fik et produkt, der var tilpasset kommunens behov.

Men løsningen er ikke afgrænset til Frederiksberg. Fire andre kommuner og forsyningsselskaber har allerede koblet sig på rammeaftalen, der er et resultat af innovationspartnerskabet. I september 2019 vandt Frederiksberg Kommune en pris for årets mest innovative udbud, der bliver uddelt af ICLEI-sekretariatet med opbakning fra EU-Kommissionen.

“Offentligt-privat samarbejde er en gevinst for alle parter, fordi det er en mulighed for sammen at skabe noget, der er bedre, end hvad man kunne udvikle hver for sig. Der er fokus på det behov, der skal dækkes, og det bliver løsningen udviklet efter. Det er en meget positiv oplevelse”

Lene Stolpe Meyer, projektleder, Frederiksberg Kommune

OPI giver skralde­spandene en stemme

I dag tømmes affaldsbeholdere, selvom de er halvtomme eller helt urørte. Det svenske affaldsselskab NSR blev træt af de unødvendige køreture og spildte mandetimer. Derfor testede de et system, hvor sensorer på affaldsbeholderne fortæller, hvornår det er tid til at tømme dem. Ved hjælp af data blev affaldsafhentningen digitaliseret. Det har halveret skraldebilernes kørselsbehov.

Sensorerne blev til i et innovationspartnerskab, hvor partnerne udviklede et udbudsfrit OPI-kontraktformat på dansk og svensk, der kan skaleres og genanvendes i hele Greater Copenhagen. 

“Under årens lopp har vi kontaktats av innovatörer och företag som haft idéer, men i vår roll som offentlig sektor har vi inte riktigt kunnat öppna dörren för dem av oro för att ge dem fördelar som andra då inte får. Med OPI får vi ett verktyg som gör att dessa två parter kan mötas på säker mark och fokusera på en utmaning tillsammans, något som gynnar samhällsutvecklingen”

Björn Jacobsson, CTO, NSR

Flere nyheder om Cirkulær Økonomi & Ressourcer:

Det skal være let for virksomheder at spare på energien

Læs mere her

Vil din kommune teste nyt værktøj til et grønnere affaldstilsyn?

Læs mere her

Bæredygtige Bornholm: Erhvervsfremmemidler sikrer virksomheder arbejdsro til grøn omstilling

Læs mere her

 

Flere nyheder om Cirkulær Økonomi & Ressourcer:

Det skal være let for virksomheder at spare på energien

Læs mere her

Vil din kommune teste nyt værktøj til et grønnere affaldstilsyn?

Læs mere her

Bæredygtige Bornholm: Erhvervsfremmemidler sikrer virksomheder arbejdsro til grøn omstilling

Læs mere her