Innovativt udbud af elbusser i Roskilde kan inspirere andre kommuner

I Roskilde har man indkøbt 20 nye elbusser til glæde for både klima, passagerer og borgere. Erfaringerne kan hjælpe andre kommuner på vej.

Foto: Lars Elmsted, Roskilde Kommune

af | 28. november - 2019 | Energiomstilling

”Vi kører på el”. Sådan står der skrevet på de 20 nye busser, der betjener busruterne inden for Roskilde Kommunes bygrænse. Kommunen er den første i landet til at indføre elbusser på samtlige bybusruter.

De nye elektriske bybusser skal indtil videre transportere de knapt tre millioner årlige passager rundt i domkirkebyen frem til 2031. Ved at udskifte de gamle dieselbusser med elbusser, forventer kommunen at kunne spare omkring 1400 ton CO2 om året.

Det blev busselskabet Umove, der vandt udbuddet, og skal stå for driften af Roskildes bybusser i de kommende 12 år. Valget er faldet på 20 elbusser fra den kinesiske producent Yutong, som er verdens største busproducent. Modellen hedder E12 og vandt i 2017 prisen som årets miljøbus ved busmessen Busworld, der hvert år finder sted i den Belgiske by Kortrijk.

At busdriften i Roskilde er blevet elektrisk, glæder Jeppe Trolle, næstformand i klima og miljøudvalget, i Roskilde Kommune:

”Som klimakommune har vi forpligtet os til at reducere CO2 aftrykket med to procent om året. Derfor skulle vi finde nogle områder, der virkelig rykkede noget. Her har vi blandt andet haft fokus på elbusser fordi vi kunne se, at der var et stort potentiale. Jeg er stolt af, at vi i samarbejde med operatørerne har skabt en løsning til glæde for både passagerer, borgere og klimaet,” siger Jeppe Trolle.

 

Arbejder med verdensmål

Roskilde Kommune arbejder med en strategisk klima- og energiplan, der tager udgangspunkt i en række af FN’s verdensmål. På transportområdet er det særligt verdensmål 9, der er i fokus. Det handler blandt andet om at etablere en bæredygtig og effektiv infrastruktur, med så lille CO2-udledning som muligt. Ifølge Jeppe Trolle, er det vigtigt at arbejde med verdensmålene, og integrere dem i kommunens arbejde:

”Nogen steder er der lidt en tendens til, at man bare beskriver, hvad man gør i forvejen og så siger, at man arbejder med verdensmål. Det nytter ikke noget. Det handler om, hvad man vil gøre bedre. Vi har bedt hver forvaltning om at vælge, hvilke verdensmål de ønsker at arbejde med og lave en plan for, hvordan de kan implementere dem i deres arbejde,” siger han.

Ifølge planen kommer 23 procent af Roskildes CO2-udledning fra transportområdet, hvilket gør den offentlige transport til et oplagt fokusområde, når CO2-udledningen skal sænkes.

Klimamål i Roskilde Kommune

• CO2-neutral fjernvarmeforsyning i 2030

• CO2-neutral individuel opvarmning i 2035

• CO2-neutral kommune som virksomhed i 2035

• CO2-neutral kommune som geografisk område i 2040

Kilde: Strategisk Klima- og Energiplan 2019-2022, Roskilde Kommune

 

En ny udbudsmodel

De 1400 tons CO2 elbusserne vil spare hvert år, svarer til udledningen fra omkring 470 fossilbiler. De tal fik i efteråret 2017 Roskilde Kommune til at ændre udbuddet af deres ni lokale busruter. I samarbejde med Movia blev udbudsmodellen ændret, med krav om at den kommende operatør skulle køre med elbusser.

Det ændrede udbud skabte bekymring hos de potentielle operatører, da de var nervøse for at løbe risikoen ved at investere mange penge i relativt ny og uprøvet teknologi. Samtidigt var de bekymrede over at en potentielt stor investering kunne være tabt, hvis de ikke vandt det næste udbud, som hidtil blev fornyet hvert sjette år.

For at motivere operatørselskaberne til at tage chancen, måtte Roskilde Kommune komme operatørernes bekymringer i møde. ”Det vi gjorde, var at afsætte en pulje på ti millioner kroner i vores budget for 2018. De penge står til rådighed for operatøren, hvis der opstår uventede problemer med de nye busser. Samtidigt ændrede vi udbudsperioden fra seks til tolv år. På den måde gjorde vi det mere trygt for operatørerne at påtage sig opgaven,” forklarer Jeppe Trolle.

 

Kommet for at blive

De nye busser har indtil videre kørt i fem måneder og erfaringerne er udelukkende positive. Der er ingen driftsforstyrrelser eller tekniske problemer, og borgerne er glade for at slippe for både støj- og luftforurening i byen. De foreløbige tilbagemeldinger fra Umove omkring driften er samtidigt så positive, at Kommunen forventer at kunne lægge mange af de ti millioner kroner tilbage i kassen igen.

At satsningen på elbusser indtil videre er en succes er noget, der skaber glæde hos Roskilde Kommune. Her tror man på at elbusser er kommet for at blive.

”Det ser ud som om vi begynder at være der, hvor man kan erstatte diesel med el, til de samme priser. Vi kan jo ikke lave lovgivningen om, som de kan på Christiansborg, men vi kan gå foran med nye grønne løsninger og det er elbusserne et godt eksempel på,” siger Jeppe Trolle.

Umove blev i 2018 tildelt Roskilde Kommunes klimapris for deres bidrag til grøn omstilling, og deres risikovillighed ved at påtage sig udfordringen med at drive de nye elbusser.

 

Kan inspirere andre kommuner

Erfaringerne fra Roskilde kan være med til at inspirere andre kommuner, når deres busruter skal i udbud. Det mener Anders Hasselager, der arbejder med energiomstilling i projektet Energi På Tværs. Projektet arbejder med at samle kommuner og forsyningsselskaber om at skabe en fossilfri energi- og transportsektor, og er forankret i projektorganisationen Gate 21. Et partnerskab for grøn omstilling, som Roskilde Kommune er medlem af.

Han glæder sig over resultaterne i Roskilde. ”Det glæder mig at en stor kommune som Roskilde vælger at satse på elbusser. Når nogen går foran, og viser vejen til en fossilfri transportsektor, giver det andre kommuner lyst til at følge efter. Hvis vi skal reducere CO2 udslippet med 70 procent inden 2030, er det afgørende at transportsektoren bidrager. Jeg håber at flere kommuner vil lære af eksemplet fra Roskilde og lave lignende udbudsmodeller i fremtiden,” siger han.

I Roskilde Kommunes klima- og energiplan fremgår det, at kommunen ikke kan indfri sine klimamålsætninger alene. Derfor lægges der vægt på at styrke partnerskaber med både offentlige og private samarbejdspartnere.

Om Energi på Tværs

Energi på Tværs er et strategisk energisamarbejde mellem 33 kommuner og 11 forsyningsselskaber. Målet er at skabe en fossilfri el- og varmeforsyning senest i 2035, og en fossilfri transportsektor i 2050. Projektet er støttet af Region Hovedstaden. Kommunerne bidrager med arbejdstimer.

Vil du vide mere om Energi på Tværs? Besøg vores hjemmeside her.

Flere nyheder om Energiomstilling:

Marken skal mejes med blik for den grønne omstilling

[field image size=medium]

Læs mere her

Energi på Tværs – konkrete resultater set fra VEKS

[field image size=medium]

Læs mere her

Nyt katalog skal sætte turbo på de kommunale varmeplaner

[field image size=medium]

Læs mere her

 

Flere nyheder om Energiomstilling:

Marken skal mejes med blik for den grønne omstilling

[field image size=medium]

Læs mere her

Energi på Tværs – konkrete resultater set fra VEKS

[field image size=medium]

Læs mere her

Nyt katalog skal sætte turbo på de kommunale varmeplaner

[field image size=medium]

Læs mere her