FUTURE | Case 2: Integration af vedvarende energi i komplekse bygninger

af | jun 26, 2019

Billedtext. Foto: Arkivfoto

Skjult elforbrug og energifleksibilitet på hospitaler skal undersøges

Primært udvikles en metode til beregning af business cases for energifleksibilitetsprojekter. I dette tilfælde tages der udgangspunkt i en kompleks bygning – Bornholms Hospital – som har tilpas stort og varieret energibehov, til at sandsynliggøre realistiske projekter.

Dernæst undersøges det skjulte elforbrug på hospitalet. I energiprojekter er der ofte fokus på de store tekniske installationer, men en stor del af forbruget ligger i det elforbrug, der ikke kan redegøres for. Der indsamles data til en mønsteranalyse, som gerne skulle angive besparelses- og eventuelle fleksibilitetspotentialer.

Den sidste del af projektet fokuseres omkring den termiske kapacitet af bygningsmassen. Her vil der blive opsat indeklimamålere til at måle indklimaudviklingen ved stop af varmetilførsel. Dette skal give erfaringer omkring, hvordan det er muligt at bestemme bygningers termiske kapacitet.

Det primære fokus er energifleksibilitet hvilket vil være med til at støtte omstillingen af energiforsyningerne til en produktion, der i højere grad bliver fluktuerende og udfordret på kapacitet i spidslastperioder. At arbejde med og rådgive omkring energioptimeringsprojekter er almen praksis. Energifleksibilitet er et mindre kendt arbejdsområde.

Casen tager fat om arbejdet med at konkretisere energifleksibilitetsprojekter for bygherrer såvel som rådgivere og leverandører.

Tidsperspektiv: TBA

Case ejere: Region Hovedstaden

Collaborating partners: DTU Elektro, Balslev, Schneider Electric

Kontaktinfo: Konsulent Julie Strandesen Hooge

FUTURE består af syv visionære casesamarbejder på tværs af de tre regioner i Greater Copenhagen. De syv cases tester og demonstrerer forskellige teknologier, værktøjer eller forretningsmodeller inden for vedvarende energi eller udnyttelse af ressourcer. 

Læs mere om projektet FUTURE her.

FUTURE  støttes af Den Europæiske Regionaludviklingsfond & Interreg ÖKS, samt tre regioner.