FUTURE | Case 2: Integration af vedvarende energi i komplekse bygninger

af | aug 13, 2019

Foto: Arkivfoto

Hospitaler er komplekse bygninger – også energimæssigt, og derfor kan det være svært at få overblik over det detaljerede forbrug og dermed også potentialet for energioptimering. Hvis der skal opnås energioptimering i komplekse bygninger, blandt andet for at løse udfordringerne med begrænset kapacitet i spidslastperioder, er fleksibilitet i energisystemet afgørende.

Casen tager udgangspunkt i Bornholms Hospital, hvor der indsamles data om bygningens skjulte elforbrug igennem 300 opsatte IoT-sensorer, der måler på energiforbruget i intervaller helt ned til hvert femte sekund. Det giver nye muligheder for at analysere forbruget og afdække mulige besparelses- og fleksibilitetspotentialer. Derudover undersøges den termiske kapacitet af bygningsmassen og mulighederne for at variere varmetilførslen, uden at indeklimaet påvirkes negativt.

Sideløbende med dataindsamlingen gennemgår eksperter de komplekse tekniske installationer på hospitalet, for at afdække optimeringspotentialer i de sammenhængende systemer og samlet skal de forskellige tilgange afdække hvorvidt hospitaler kan spille en aktiv rolle i at balancere energisystemet under hensyntagen til hospitalers kritiske driftsfunktioner. Målet er at undersøge om den svingende energiproduktion og forbrug kan øge udnyttelsen af vedvarende energikilder og reducere energiomkostningerne.

 

Video om casen og resultaterne

Webinar omhandlende energifleksibilitet

 

 

Resultater: Læs den afsluttende delrapport 1 her. Læs den afsluttende delrapport 2 her.

Tidsperspektiv: I vinteren 2020 – 2021 afsluttes målingerne.

Case ejer: Region Hovedstaden

Samarbejdspartnere: DTU Elektro, Schneider Electric

Kontaktinfo: Specialkonsulent Julie Strandesen Hooge

FUTURE består af syv visionære casesamarbejder på tværs af de tre regioner i Greater Copenhagen. De syv cases tester og demonstrerer forskellige teknologier, værktøjer eller forretningsmodeller inden for vedvarende energi eller udnyttelse af ressourcer. 

Læs mere om projektet FUTURE her.

FUTURE  støttes af Den Europæiske Regionaludviklingsfond & Interreg ÖKS, samt tre regioner.