FUTURE | Case 7: Intelligent brug af produktdata, der fremmer genbrug

af | jun 27, 2019

Foto: Corepics VOF

Danmark er det land i EU, der producerer mest affald pr. indbygger – og 50 % af det danske energiforbrug kommer fra produkter og materialer. Affaldsmængderne skal altså nedbringes, hvis klimamålsætningerne skal nås, hvorfor produkter skal holde længere, genbruges mere og genanvendes til nye produkter. 

Der er et stort potentiale i at fremme og forbedre genbrug af produkter og komponenter lokalt, da kommunale og private aktører i samspil kan sikre at flest mulige materialer kan indgå som ressource i samme eller andre kredsløb, når deres levetid er nået.

Med udgangspunkt i tre delcases afprøves og udvikles nye metoder, som understøtter forebyggelse af affald, øget genbrug og bedre genanvendelse og derigennem fremmer og forbedrer cirkulære samfund. Erfaringerne fra de tre delcases samles op af Aalborg Universitet, som forankrer resultater i forskningen og undersøger hvordan de rette rammebetingelser kan fremme genbrug og reparation.

Måling af materialestrømme  

I den første del af casen udvikler affaldsselskabet AffaldPlus en datamodel for bedre ressourceudnyttelse, der skal bidrage til at måle effekten af udvalgte indsatser på genbrugsområdet og kvalificere produkt- og materialestrømme. AffaldPlus vil med denne tilgang afklare, undersøge og teste, hvordan konkrete materialetyper ud fra en miljømæssig og økonomisk betragtning bedst kan genbruges og genanvendes.

Genbrug gennem folkelig forankring på Bornholm  

På vej til den cirkulære økonomi er det afgørende at øge niveauet for cirkularitet i affaldshierarkiet ved at gå fra genanvendelse til genbrug. Anden del af casen fokuserer derfor på innovative samarbejdsmodeller mellem affaldsselskab og civilsamfundet, som fremmer genbrug og samtidigt styrker lokalsamfundet. I den forbindelser samarbejder Bornholms Affaldsbehandling (BOFA) med lokale foreninger fra civilsamfundet om genbrug og gensalg af genstande, der ellers ville være landet på genbrugspladsen, og som samtidigt giver en indtægtskilde til det lokale foreningsliv.

Fællesskab og forebyggelse i Lund

Casens sidste del udspiller sig i Lund Kommune, hvor der etableres et værksted, der muliggør reparationer af produkter og genanvendes af komponenter. Kommunen forventer at kunne etablere workshops i værkstedet, så lokale kan oplyses og lære om reparationer og andre teknikker, der forlænger produkters levetid. Desuden udvikles der en reparationscykel, så værkstedet kan komme ud i kvarterene og være med til at udbrede en kultur om reparation og genbrug og dermed skabe en adfærdsændring blandt borgerne.

Se filmen fra værkstedet her:

 

Se webinar om case 7-resultaterne her:

 

Se oplæg af AffaldPlus om mere genbrug via data og forretningsmodeller her:

Åbningstale af Maria Reumert Gjerding

Se oplæg af BOFA om mere genbrug via samarbejde med det lokale idrætsforeningsliv her:

 

Se oplæg af Lund Renhålldningsverk om mere genbrug og reparation via samarbejde med almene boligselskaber og jobcentre her:

 

Se oplæg af AVV om mere genbrug i samarbejde med de lokale frivillige velgørenhedsorganisationer her:

 

Case ejer: Aalborg Universitet v. Stig Hirsbak

Samarbejdspartnere: BOFA, AffaldPlus, Lund Kommune, Møbelfabrikken, Bornholm v. Carsten Aalling, Magneten, Hässleholm, Sverige, Repaircafe Danmark v. Stig Bomholt

Kontaktinfo: Stig Hirsbak

FUTURE består af syv visionære casesamarbejder på tværs af de tre regioner i Greater Copenhagen. De syv cases tester og demonstrerer forskellige teknologier, værktøjer eller forretningsmodeller inden for vedvarende energi eller udnyttelse af ressourcer. 

Læs mere om projektet FUTURE her.

FUTURE  støttes af Den Europæiske Regionaludviklingsfond & Interreg ÖKS, samt tre regioner.