Invitation til projekt- og vidensdeling om flådestyring, belysning og trafikafvikling

KL inviterer til projekt- og vidensdeling inden for følgende tre områder: Datadrevet flådestyring, belysning og adfærd samt smidig trafikafvikling i rundkørsler og kryds. 

af | 9. december - 2019 | Aktiviteter

KL inviterer til projekt- og vidensdeling inden for følgende tre områder: Datadrevet flådestyring, belysning og adfærd samt smidig trafikafvikling i rundkørsler og kryds. Projektet er en del af KL’s indsats på Smart City-området. Projektsamarbejdet er nu åbent for tilmelding og starter op i det nye år. 

 

Proces & temaer: 

I samarbejdet får kommuner lejlighed til at vidensdele, udvikle og igangsætte fælles projekter. Det er afsat midler til eksperthjælp og fælles projektudvikling. Arbejdet vil bestå af vidensmøder, studieture og igangsættelse af mindre projekter og/eller analyser. Deltagerne vil indledningsvist sammen definere tema og metoder, baseret på projekter som arbejdes med i de deltagende kommuner.

 

Mulige temaer indenfor datadrevet flådestyring:

 • Datadrevne måder at gøre kommunernes flåder (flåder, der bruges til hjemmepleje, biler i driften, m.v.) mere sund, effektiv og bæredygtig.
 • Retningslinjer for indkøb/leje/leasing, serviceaftaler og lignende, der sikrer grøn og effektiv flådestyring
 • Overblik over tekniske løsninger, der anvendes i kommuner og andre med henblik på at blive klogere på området
 • Deleøkonomiske løsninger mellem kommunens biler / flåder

Tilmelding via dette link

 

Mulige temaer indenfor belysning og adfærd:

 • Belysning i et planlægningsperspektiv og nye måder at tænke belysning ind i vores byer og landområder med særligt fokus på digital styring og LED. 
 • Udendørs belysning, der kan være med til at forme byen og påvirke adfærd. Den rigtige belysning kan lede folk i en bestemt retning, tilrettelægge for en udvalgt aktivitet, eller blot få flere folk til at opholde sig i et byrum. 
 • Balancen mellem energibesparelser ved LED og byens overordnede indtryk som tryg og attraktiv. 
 • Problematikker rundt planlægning af belysning i offentlig anvendte rum, som er privatejet. 
 • Lysforurening 

Tilmelding via dette link

 

Mulige temaer indenfor smidig trafikafvikling:

 • Undersøge hvordan data om trafikmængde og art kan anvendes til udvikling af mere smidig, sikker afvikling at trafikken i trafikale knudepunkter, herunder datatyper og formater og forretningsmodeller.
 • Nye teknologier til regulering af trafiksignalerog trafikalt udfordrende knudepunkter
 • Trafikplanlægning på kommunale og statsligt ejede veje.

Tilmelding via dette link

 

Målgruppen:  

Målgruppen er kommuner, som har interesse i et tværkommunalt samarbejde på området. Det kan være I sidder med projekter, der er stagneret eller er stødt på andre udfordringer og har behov for vidensdeling og eksperthjælp.  

 

Yderligere spørgsmål:

Sekretariatsfunktionen varetages af Gate 21. Ved yderligere spørgsmål kan du kontakte seniorprojektleder Lone Kelstrup: 25218052 lone.kelstrup@gate21.dk.

 

Flere nyheder om Aktiviteter:

Danmarks første living lab for intelligente lyskryds

Læs mere her

Inspiration og viden

Læs mere her

FUTURE | Case 7: Intelligent brug af produktdata der fremmer genbrug

Læs mere her

 

Flere nyheder om Aktiviteter:

Danmarks første living lab for intelligente lyskryds

Læs mere her

Inspiration og viden

Læs mere her

FUTURE | Case 7: Intelligent brug af produktdata der fremmer genbrug

Læs mere her