Kasseret tøj bliver til byggemateriale

af | jul 1, 2019

Den voksende mængde tekstilaffald kan i fremtiden opfylde byggebranchens voksende behov for byggematerialer. Foto: Sara Edske

Enorm potentiale for at skabe cirkulære løsninger i bygge- og tekstilindustrien

Hvert år kasseres 100.000 tons tekstilaffald i Danmark og Sverige, hvoraf halvdelen går direkte til forbrænding. Et innovativt pilot-projekt for at omdanne tekstilerne til byggemateriale har nu med succes frembragt sine første genbrugs-produkter i form af isolerings- og akustikplader.

I takt med den globale befolkningstilvækst øges presset også på de råvarer og ressourcer, vi har brug for til at dække de mest basale behov, såsom at have tøj på kroppen og tag over hovedet. Samtidig ved vi, at forbruget og omkostningerne skal reduceres, hvis vi både skal opfylde kravene til CO2-reduktion og kunne opretholde den økonomiske vækst. En måde at sikre fortsat økonomisk og social udvikling uden at belaste klimaet er at gennemføre cirkulære foranstaltninger.

Det igangværende samarbejde mellem Rambøll, AffaldPlus og Lendager Strategy sigter mod at udvikle en række cirkulære produkter til byggebranchen med de rest- og affaldstekstiler, som ellers ville blive sendt direkte til forbrænding.

-Vi er i fuld gang med udviklingen af nye spændende tekstilprodukter og har netop succesfuldt produceret og testet nogle af vores første koncepter med rest-tekstiler fra AffaldPlus. Selvom vi kun bruger en brøkdel af alt restmateriale i pilotprojektet, håber vi,  at de nye produkter bliver til naturlige cirkulære byggeelementer i fremtidens byggebranche, siger Morten Risom, konsulent hos Lendager Group.

Hvor andre ser slidt tøj, iturevne lagener og blege gardiner, ser Morten Risom og hans kolleger isoleringsmateriale, akustiske lofter eller lydisolerende gulve, for hos Lendager Group er affald vigtige ressourcer, og de specialiserer sig i cirkulær økonomi, genbrug af materialer og bæredygtighed. Deres mål er ikke at skabe helt nye produkter, men at erstatte det materiale, vi bruger i dag.  Produktionen af traditionel isolering og byggematerialer er ekstremt energiintensiv, og der er derfor meget at vinde ved at kunne genbruge udslidt tøj fra genbrugsstederne, såsom en begrænsning af affaldet og energiforbruget.

Potentialet for at skabe cirkulære løsninger i bygge- og tekstilindustrien anses for at være enorm, herunder at kombinere udtjente tekstiler med byggeriets voksende behov for råvarer. Ved at omdanne resttekstiler til bygningsdele kan bygningerne få en dobbelt funktion: som bygnings- og materialebank, hvor bygningskomponenterne kan tages ned og omdannes til tekstiler igen efter deres levetid, præcis som vi i dag kan genbruge plastikflasker og fiskenet til tøj og sko.

-Vi ser samarbejdet som en mulig løsning til genbrug af mere tøj end i dag, og jeg finder det spændende at se, hvordan vi kan indsamle og sortere denne type affald på bedst mulig måde, siger Henrik Wejdling, udviklingskonsulent hos AffaldPlus.

Der er flere udfordringer ved at anvende rest-tekstiler som byggemateriale; for eksempel skal tøjet, ironisk nok, med tanke på at det er produceret til at bæres nær huden , testes for et stort antal kræftfremkaldende, hormonforandrende og mutagene stoffer, som ikke må opbevares i husmure og gulve gennem den lange levetid, der kan være op til 50 år. Dette store og vigtige kortlægnings- og analysearbejde, som AffaldPlus, Rambøll og  Lendager Group udfører, er en del af pilotprojektet.

-Ved hjælp af de indsamlede data fra projektpartnere og andre kilder har vi været i stand til at foretage en analyse og kortlægning af tekstiltyper, mængder og tekstilaffaldets geografi, og ikke mindst de eksisterende forhold på modtagersiden, både lokalt og internationalt. Det er sådanne tværgående og grænseoverskridende samarbejdsprojekter, der skal til for at kunne udvikle fremtidige løsninger til en mere cirkulær økonomi, siger David McKinnon, konsulent hos Ramböll.

Ambitionen er at få mulighed for at teste de nyudviklede produkter i nogle konkrete byggeprojekter. Hvor mange forskellige nye produkter, der vil blive introduceret på markedet, vil fremtiden vise, men hvis det var op til pilot-projektets partnere, så kommer vi fremover til at bo lidt længere tid i vores tøj.

Denne artikel publiceredes også i Energiforum Danmarks juni magasin.

 

Produktion og afprøvning af konceptprodukt, her med en brøkdel af AffaldPlus resttekstiler. Foto: Convert A/S

Fra tekstilaffald til byggemateriale i innovativ pilottest. Foto: Convert A/S

Brandtest af mineraluld.

Brandtest af tekstilmateriale.

FUTURE består af syv visionære casesamarbejder på tværs af de tre regioner i Greater Copenhagen. De syv cases tester og demonstrerer forskellige teknologier, værktøjer eller forretningsmodeller indenfor vedvarende energi eller udnyttelse af ressourcer. 

Læs mere om projektet FUTURE her.

FUTURE  støttes af den Europeiske Regionaludviklingsfond & Interreg ÖKS, samt tre regioner.