Kemp og Lauritzen vil udvikle mere fleksibel model for renovering

Entreprenøren Kemp og Lauritzen arbejder på at udvikle en mere fleksibel model for store renoveringsprojekter. Modellen skal, ud over energibesparelser, også tage højde for parametre som brugertilfredshed og indeklima.

Foto: Kemp og Lauritzen

 

Er ESCO-modellen for standardiseret?

Når store renoveringsprojekter planlægges er ESCO-modellen et kendt værktøj. ESCO er en model for, hvordan man kan finansiere energirenoveringsprojekter gennem energibesparelser og har været anvendt på adskillige store renoveringsprojekter i Danmark. I de indledende faser af et ESCO-projekt opstilles konkrete mål for energirenoveringen, som entreprenøren kan holdes op på i en given garantiperiode.

I ESCO-modellen udarbejder entreprenøren først en grundig analyse af bygningens nuværende energiforbrug. De potentielle energibesparelser danner rammen om en forhandling med bygherren, hvorefter der gives en eller flere performancegarantier. Leves der ikke op til de opstillede garantier, skal entreprenøren enten forbedre deres renoveringsprojekt eller betale differencen mellem det opstillede og realiserede energiforbrug. Er der derimod sparet mere energi end aftalt, vil parterne typisk dele overskuddet.

At ESCO udelukkende fokuserer på energiforbrug er, ifølge Esben Jacobsen fra Kemp & Lauritzen, en lidt for standardiseret løsning. Han mener, at kunderne i stigende grad efterspørger renoveringsløsninger, som er fleksible og tager udgangspunkt i kundernes behov. Løsningen hedder Multi-Service-Contracting (MSC), og målet er at ændre perspektivet fra opnåelse af energibesparelser til i stedet at tage højde for bygherrens samlede udfordringer i en ejendom.

“Hvor ESCO var en stor samlet kasse, der blev tilbudt på samme måde til alle kunder, så er MSC en god metode til at imødekomme et stigende behov for individuelle renoveringsløsninger. Her er det kunden, der er i centrum,” siger Esben Jacobsen, leder af ESCO-afdelingen i Kemp og Lauritzen.

 

Handler om mere end bare energibesparelser

Tankegangen bag MSC minder om ESCO, men udover energibesparelser er der også fokus på en række andre parametre, såsom indeklima, drift og vedligeholdelse. Det betyder, at bygherren kan få en pakkeløsning, der er i stand til at løse flere udfordringer i en ejendom. Selvom det ofte kræver ekstra ressourcer at inddrage flere parametre i renoveringens planlægningsfase, kan de penge ofte tjenes hjem flere gange i bygningens eller projektets levetid.

I den indledende fase af et renoveringsprojekt, starter Kemp og Lauritzen med en grundig analyse af energiforbruget, men også af både de oplevede og målbare indeklimaparametre. Det vil sige at man registrerer bygningens reelle indeklima i form af målinger af for eksempel fugt, lydniveau, CO2-niveau og temperatur og sammenligner med brugernes oplevelse af samme parametre. Data fra analysen danner grundlaget for en samtale mellem bygherre og entreprenør, hvor man i fællesskab aftaler, hvilke parametre kunden ønsker at inddrage i projektet.

At tage udgangspunkt i den enkelte kundes behov og ønsker er ifølge Esben Jacobsen en måde at fremtidssikre sin forretning på og en tendens man ser på tværs af brancher.

“Når vi bevæger os i den her retning, er det fordi der er et behov i markedet for den her løsning. Vores tro er, at det er der markedet bevæger sig hen,” siger han.

 

Måler på brugertilfredshed

Når der skal måles på brugertilfredsheden, har Kemp og Lauritzen indgået et samarbejde med virksomheden CLIMAID, som via en app giver brugerne mulighed for at bedømme bygningens indeklima. I appen kan brugerne registrere hvor tilfredse de er med for eksempel temperaturen eller fugtigheden i et rum. Selvom brugernes bedømmelser af indeklimaet fungerer som udgangspunkt for forhandlinger med bygherren før en renovering, stopper målingerne ikke der. Brugerne fortsætter med at bedømme indeklimaet igen efter renoveringen og ofte løbende gennem hele garantiperioden. Brugertilfredshedsundersøgelsen er et godt redskab for entreprenøren, fordi det hjælper med til at afdække, hvilke problemstillinger bygherren har, og hvordan de eventuelt kan løses. Bygherren får også glæde af de løbende brugerbedømmelser, da de giver mulighed for at følge op på, om de gennemførte indeklimaforbedringer har haft den ønskede effekt for brugerne.

 

Screenshots fra CLIMAID appen, hvor brugerne har mange muligheder for at bedømme indeklimaet. Foto: CLIMAID

 

 

Svært at give garanti på indeklima

Selvom det er vigtigt at have brugernes holdninger med i processen, er Kemp og Lauritzen stadig tilbageholdende, når det kommer til at give garantier på indeklima eller den oplevede brugervenlighed. Et sådant projekt er endnu ikke igangsat i Danmark, selvom flere entreprenører arbejder på at gøre deres tilbud mere fleksible og brugerorienterede. “Vi arbejder stadig på at udvikle, hvordan vi helt teknisk går ned i de her parametre,” fastslår Esben Jacobsen.

At der kan stilles forpligtende garantier for energibesparelser, skaber tryghed for bygherren, som får ret præcise prognoser for både energibesparelse og tilbagebetalingstid. I teorien skal MSC-modellen også kunne tilbyde garantier på andre parametre, men det at give performancegarantier på eksempelvis indeklima, er på mange måde mere indviklet, end at give garantier på energibesparelser.

Kemp og Lauritzen fremhæver, at for at kunne arbejde med MSC-modellen, er det vigtigt at der er tale om et partnerskab mellem bygherre og entreprenør, som er baseret på tillid, og hvor begge parter forstår at MSC-modellen stadig er under udvikling. “Man ved jo fra ESCO, at det kan give nogen rigtigt gode resultater, men modellen skal selvfølgelig bygges rigtigt op,” siger Esben Jacobsen.

 

Et skridt på vejen

Selvom MSC-modellen endnu ikke er standarden for store renoveringsprojekter, er det øgede fokus på fleksible løsninger og inddragelse af brugerundersøgelser, et stort skridt på vejen mod en mere helhedsorienteret model. På trods af at der endnu ikke er eksempler på garantier ud over energibesparelsen, er der en bevægelse hen imod at tilbyde kunderne helhedsorienterede renoveringsprojekter, der ser på samspillet mellem bygningens tekniske installationer.

“Når man renoverer i dag, så kigger man kun på den del man renoverer. Man tænker ikke på sammenhængen mellem et vindue, et ventilationsanlæg og et varmesystem.”  – Esben Jacobsen, leder af ESCO-afdelingen i Kemp og Lauritzen

Ligesom ESCO-modellen, som fik sin debut for omkring 12 år siden, kræver MSC-modellen, ifølge Esben Jacobsen, at alle parter er oplyste om de nye muligheder og villige til at samarbejde på nye måder. Dog må entreprenøren, på grund af udbudsreglerne, ikke have indflydelse på selve udbuddet. Derfor spiller udbudsrådgiverne en vigtig rolle, når MSC-modellen skal implementeres i projekterne.

Uanset hvem der tager det næste skridt, er det afgørende at incitamentet til at gennemføre helhedsorienterede renoveringsprojekter er tilstede. EU-projektet EFFECT4Buildings arbejder målrettet med at skabe større incitament til at implementere helhedsorienterede modeller for renoveringsprojekter.

Fakta om EFFECT4Buildings

Projektet EFFECT4Buildings arbejder for at udvikle finansielle modeller, der kan give offentlige bygningsejere større incitament til at gennemføre energirenoveringer. Gate 21 vil – i samarbejde med en række danske partnere – arbejde med konceptet multi-service-contracting, som fokuserer på flere økonomier og behov i forbindelse med planlægning og gennemførelse af renoverings – og vedligeholdsopgaver. EFFECT4Buildings er støttet af EU’s Interreg program.

Flere nyheder om Smarte Byer & Lokalsamfund:

Nyt projekt: Bedre brug af data til offentlige bygningers energistyring skal sikre vigtige energibesparelser

Læs mere her

Fem fejl ved den kommunale sensor

Læs mere her

IoT-sensorer i en kommunal virkelighed

Læs mere her

 

Flere nyheder om Smarte Byer & Lokalsamfund:

Nyt projekt: Bedre brug af data til offentlige bygningers energistyring skal sikre vigtige energibesparelser

Læs mere her

Fem fejl ved den kommunale sensor

Læs mere her

IoT-sensorer i en kommunal virkelighed

Læs mere her