Klimamål i kommunernes fysiske planlægning

KTC er projektejer af et nyt projekt om den fysiske planlægnings rolle i realiseringen af kommunernes klimamål. Projektet udføres i et samarbejde med Dansk Byplanlaboratorium, CONCITO og Gate21 samt med den filantropiske forening Realdania, som har valgt at støtte projektet og ligeledes er en del af styregruppen.

Kommunerne står overfor udarbejdelse af klimaplaner for hele den kommunale geografi. I den sammenhæng er det ikke altid, at den fysiske planlægning fremstår tydeligt som et indsatsområde, der kan have væsentlig effekt på CO2-aftrykket. Det skyldes i høj grad, at viden om sammenhænge mellem den fysiske planlægning og klimaplanlægningen ikke findes i en let tilgængelig form for kommunerne og de kommunale planlæggere.

Formålet med projektet er derfor at samle, analysere og arbejde med erfaringer og foreliggende viden og derigennem skabe et brugbart redskab og inspirationskatalog for kommunerne. Projektet kan dermed skabe forudsætninger for at kunne identificere væsentlige problemstillinger og mulige effekter samt skabe rum for videre udviklingsprojekter, der eksempelvis inkluderer mere kvantitative værktøjer.

Inspirationskataloget udgives i andet halvår af 2021 og vil omhandle bymønstre, byudvikling og mobilitet. Som et led i indsamlingen og bearbejdelsen af den foreliggende viden til kataloget vil projektets partnere d. 25. august 2021 afholde workshops, som vil danne rammen for strategiske, praktiske og faglige dialoger på tværs af kommuner og fagligheder. Med dialogerne er ønsket at gøre alle endnu klogere på, hvad der mangler mere viden om. Der vil blive udsendt en invitation med information om tilmelding, sted m.v. til alle landets kommuner – målgruppen er den brede pallette af folk, der er involveret i enten fysisk planlægning eller klimaplanlægning, dvs. både politikere, direktører, chefer, planlæggere og andre fagfolk i kommunerne samt øvrige aktører i den kommunale byudvikling.

Læs mere om projektet her

 

 

Flere nyheder om Smarte Byer & Bygninger:

Nyt ’varehus’ skal gøre det nemt for kommuner at afprøve IoT

[field image size=medium]

Læs mere her

Et år med Fællesskabet for Dynamiske Data

[field image size=medium]

Læs mere her

Webitall skaber innovativt værktøj i samarbejde med Gate 21 og otte danske kommuner

[field image size=medium]

Læs mere her

 

Flere nyheder om Smarte Byer & Bygninger:

Nyt ’varehus’ skal gøre det nemt for kommuner at afprøve IoT

[field image size=medium]

Læs mere her

Et år med Fællesskabet for Dynamiske Data

[field image size=medium]

Læs mere her

Webitall skaber innovativt værktøj i samarbejde med Gate 21 og otte danske kommuner

[field image size=medium]

Læs mere her