Klimatilpasning kræver kommunalt samarbejde

af | feb 7, 2019

Foto: Sofie Hougaard Nielsen

Klimatilpasning kræver samarbejde på tværs af kommuner og sektorer. Lykkes det kan kommunerne både løse problemer med stigende mængder vand og udvikle bedre byer.

”Klimatårnet vakler, og det må ikke vælte. Vi må både forebygge klimaforandringerne og tilpasse os, og det kræver et fælles sejt træk, for der er ikke noget quick fix.”

Sådan indledte meteorolog og forfatter Jesper Theilgaard sit oplæg på Politikerseminar om klimatilpasning, der blev afholdt i slutningen af januar hos Gate 21 i Albertslund. Her var mere end 85 lokalpolitikere fra Sjælland og øerne samlet for at høre om og diskutere, hvad kommunerne sammen kan gøre for at tilpasse sig klimaforandringer og håndtere det vand, der følger med stormfloder, skybrud og havstigning.

Vand kender ikke kommunegrænser

Hvad end vandet kommer fra oven, fra neden eller fra havet, tager det ikke hensyn til kommunegrænser. Det er derfor et fælles ansvar at håndtere vandet, understregede flere af oplægsholderne på politikerseminaret. Klimatilpasning kræver derfor samarbejde – både mellem kommuner og forsyningsselskaber, kommunerne imellem og på tværs af den enkelte kommunes forvaltninger.

Ved at samarbejde om klimatilpasning kan kommunerne lave mere helhedsorienterede løsninger, hvor klimatilpasning bruges til at udvikle by- og landområder.

”I stedet for kun at tænke klimatilpasning som afledning af vand i store rør kan man med fordel løfte en stor del af investeringerne op fra jorden til byens terræn og dermed skabe merværdi og bedre byudvikling,” forklarede professor i landskabsarkitektur Marina Bergen Jensen fra Københavns Universitet.

Hun gennemgik en række eksempler på vellykket klimatilpasning, der ikke bare håndterer vandmængder, men også gavner for eksempel biodiversitet eller rekreative områder.

Kommunalt samarbejde om at udvide å

Et godt eksempel på kommunalt samarbejde er Harrestrup Å-projektet. Her er ti kommuner i hovedstadsområdet gået sammen med deres forsyningsselskaber om en plan for at udvide å-systemet for at undgå oversvømmelser efter voldsom regn. Kommunerne vil investere 1,1 milliard kroner over de kommende 20 år i at udvide kapaciteten i Harrestrup Å med blandt andet grønne arealer og bassiner langs åen, hvor overskydende vand kan blive ledt hen.

”Harrestup Å-projektet er et eksempel på et langvarigt projekt, hvor det har betalt sig at tage sig tiden til at samarbejde horisontalt og vertikalt og sørge for at få forankret arbejdet på alle niveauer – både hos medarbejdere, chefer og borgmestre. Det giver en ejerskabsfølelse og skaber bedre resultater til det fælles bedste,” sagde Frank Brodersen, der er direktør for Samarbejder og Grøn Vækst i HOFOR.

 

Politikerseminar om klimatilpasning

Politikerseminar om klimatilpasning afholdes hvert andet år. Bag arrangementet står tre netværk, der arbejder med klimatilpasning på Sjælland: KLIKOVAND, CALL COPENHAGEN og Vand i byer samt Forsikring & Pension og Region Hovedstaden.

Gate 21 arrangerede seminaret.

Materiale fra arrangementet kan ses på KLIKOVANDs hjemmeside og Vand i byers hjemmeside.

Nogle gange er der for meget vand – andre gange skal man holde igen med det. For at spare på det dyrebare drikkevand var menuen til arrangementet derfor kødfri og bestod i stedet af vegansk mad og mad med melorme og fårekyllinger.

Maden nærstuderes af deltagerne.

Fotos: Sofie Hougaard Nielsen