Klimavenligt lys skal skabe bedre indeklima i Roskildes institutioner

En række skoler og daginstitutioner i Roskilde Kommune får installeret LED-belysning til gavn for både klima og indeklima. Udskiftningen er en del af projektet Lighting Metropolis.

På billedet: Jyllinge Skole, som snart får installeret LED belysning.

af | 23. april - 2020 | Smarte Byer & Bygninger

Roskilde Kommune har, ligesom mange andre kommuner, fokus på bæredygtige initiativer og projekter. I kommunens klima- og energiplan fremgår det, at ”det skal sikres, at Roskilde Kommunes bygninger fortsat renoveres blandt andet med fokus på den energimæssige tilstand. Adfærd og indeklimaet skal indtænkes ved renoveringsprojekterne.”

Derfor skifter kommunen nu lyset på skoler og daginstitutioner, hvilket både vil skåne klimaet og skabe et bedre indeklima for børn, elever og ansatte.

 

Mere end blot energibesparelser

Kommunen har allerede påbegyndt planerne om at udskifte indendørsbelysning på foreløbigt tre skoler og tre daginstitutioner. Forventningen er, at der kan spares 115.000 kWh om året, når projekterne er færdige. Det svarer til energiforbruget i cirka 25 husstande. I alt har byrådet i Roskilde Kommune afsat 10 millioner kroner årligt fra 2019 og frem til energirenovering af de kommunale bygninger.

Renoveringsprojekterne ledes af Hanne Martinsen, der er ingeniør hos Roskilde Kommune. Hun fremhæver, at projektet handler om mere end blot energibesparelser:

”I Roskilde Kommune satser vi ikke blot på at lave energibesparelser, men vi satser på at skabe godt lys og godt indeklima. Det er en investering, der skal holde i mange år, så derfor er det vigtigt at lyset bidrager til et godt indeklima for vores brugere,” siger hun.

Ifølge en rapport fra Statens Byggeforskningsinstitut kan lys nemlig have stor indflydelse på menneskers helbred. Dagslys kan blandet andet påvirke metabolisme, humør, kropstemperatur, puls, D-vitamin og blodtryk. Kunstigt lys kan designes, så brugerne lettere holder sig vågne og koncentrerede. Undersøgelser har vist, at variationer i lysets niveau, farve og retning har stor indflydelse på menneskers velbefindende, motivation og funktionsevne.

 

Godt for klima og økonomi

Det første projekt er Jyllinge Skole lidt uden for Roskilde. Den samlede investering forventes at være på 7 millioner kroner, og projektet gennemføres i perioden fra april til september 2020. Den nye LED-belysning forventes at skabe en energibesparelse på cirka 45.000 kWh om året.

Udskiftningen af belysning i Roskilde Kommune er en del af projektet Lighting Metropolis Green Economy. Projektet omfatter 14 kommuner, en region, tre universiteter og to organisationer. De deltagende kommuner og Region Skåne forventes at investere cirka 128 millioner kroner i konkrete LED-projekter.

Hanne Martinsen så klare fordele ved at deltage i Lighting Metropolis i kraft af hendes arbejde med belysning i Roskilde Kommune.

”I Roskilde Kommune har vi siden 2008 arbejdet med energibesparelser i de kommunale bygninger, og at gå ind i Lighting Metropolis projektet er i fint tråd med det arbejde, vi har gjort hidtil. Det er blevet mere rentabelt at skifte til LED-belysning, og derfor er det et af de indsatsområder, vi arbejder med i øjeblikket.”

– Hanne Martinsen, ingeniør i Roskilde Kommune.

Lighting Metropolis har som mål at spare energi ved at øge investeringerne i intelligent og energieffektiv LED-belysning af god kvalitet i offentlige bygninger og på offentlige veje. Investeringerne forventes at skabe energibesparelser på mindst 7.200.000 kWh/år. Det svarer til elforbruget i 1.800 normale danske husstande om året. Læs mere om Lighting Metropolis her.

Ud over Jyllinge Skole er Roskilde Kommune ved at forberede udbud på udskiftning af lyset i tre daginstitutioner. Desuden planlægges udbud på endnu to skoler, Margreteskolen og Baunehøjskolen. De to nye skoleprojekter er af hensyn til finansieringen planlagt hen over årsskiftet 2020/2021.

Fakta om Lighting Metropolis Green Economy

Danske partnere
Albertslund, Ballerup (ledende partner), Egedal, Faxe, Gladsaxe, Kalundborg, Lolland, Lund, Roskilde, Aalborg Universitet, DTU & Gate 21 (projektleder).

Svenske partnere

Bjuv, Klippan, Kristianstad, Trelleborg, Region Skåne, Lunds Universitet & Innovation Skåne (projektkoordinator).

Budget

38 millioner danske kroner / 52,5 millioner svenske kroner. 
Projektet finansieres af EU / Interreg ÖKS (50 procent) samt partnere (50 procent).

Tidsperiode

2019–2022

Flere nyheder om Smarte Byer & Bygninger:

BLOGINDLÆG: Rejsen mod data-utopien går gennem standarder og fællesskaber

[field image size=medium]

Læs mere her

Nye pejlemærker vedtaget i Fællesskabet for Dynamiske Data

[field image size=medium]

Læs mere her

Nu får kommunerne hjælp til at finde digitale løsninger på grønne udfordringer

[field image size=medium]

Læs mere her

 

Flere nyheder om Smarte Byer & Bygninger:

BLOGINDLÆG: Rejsen mod data-utopien går gennem standarder og fællesskaber

[field image size=medium]

Læs mere her

Nye pejlemærker vedtaget i Fællesskabet for Dynamiske Data

[field image size=medium]

Læs mere her

Nu får kommunerne hjælp til at finde digitale løsninger på grønne udfordringer

[field image size=medium]

Læs mere her