Skal I arbejde med grøn mobilitet og borgere i de kommende år? Og kommer I til at have fokus på for eksempel grøn pendling, mobilitet i landsbyer eller børn og unges transport? Så kom med til seks online temamøder om borgerrettede indsatser for grøn mobilitet. Her kan I sparre med andre, der står over for samme udfordringer, og I kan finde ud af, om det kommende projekt ”100 grønne mobilitetslabs” kan hjælpe jer videre med arbejdet.

I oktober inviterer Innovation Skåne og Gate 21 til seks temamøder om indsatser for grøn transport og adfærdsændringer, og alle, der skal arbejde med temaerne lokalt, er meget velkomne!

 

Mobilitetstema Tid Reserver tidspunktet i Outlook
Bilfrie bydele 3. oktober kl. 9–11 Læg i kalenderen
Skiftet: dagens gode oplevelse 3. oktober kl. 13–15 Læg i kalenderen
Aktive og bæredygtige transportvaner for børn og unge 3. oktober kl. 15–17 Læg i kalenderen
Mobilitet som fællesskab i landsbyen 12. oktober kl. 9–11 Læg i kalenderen
Grønne og aktive pendlervaner 12. oktober kl. 13–15 Læg i kalenderen
Bedre brug af vores transportressourcer 12. oktober kl. 15–17 Læg i kalenderen

 

På møderne mødes vi på tværs af svenske og danske kommuner, regioner og trafikselskaber for at udveksle idéer og sparre om, hvordan man kan gribe indsatser for at fremme grøn mobilitet an inden for temaet. Derudover fortæller vi om projektet ”100 grønne mobilitetslabs i Greater Copenhagen”, som vi søger hos Interreg ØKS. Offentlige myndigheder, virksomheder og trafikselskaber kan være medansøgere med en eller flere lokale cases og dermed få økonomisk og faglig støtte og sparring til deres indsatser.

Du kan læse om projektets idé og de seks temaer, vi arbejder med, i briefet her

Sådan tilmelder du dig mødet

Du tilmelder dig et eller flere af møderne ved at udfylde denne skabelon her

I skal ikke have en færdig projektidé for at kunne udfylde skabelonen, men blot skrive jeres tanker om, hvilke temaer og målgrupper, der er relevante i jeres arbejde med grøn mobilitet og borgernes adfærd. Ud fra temaerne I har interesse i, inviteres I til de relevante møder direkte i Outlook. Når I har udfyldt skabelonen, holder vi jer samtidig orienteret om den videre projektudvikling og ansøgning om ”100 grønne mobilitetslabs”.

 

Vi håber på at se jer!