Kom med bag om Ballerups IoT-økosystem

2. okt 2020

Danny (Morck) Jensen, IoT og LoRa, Ballerup Kommune

 

 

 

Hvad kan open source for en kommune? Kan du selv fikse rejsen fra en krypteret stump kode fra en sensor til et excel-ark dine kollegaer kan bruge?  Som en del af SAnD projektet har Ballerup Kommune udviklet en open source netværksserver, Chirpstack, for deres LoRa-netværk. I denne video kan du komme med ind i maskinrummet i og se, hvordan vi i Ballerup Kommune afprøver forskellige åbne IoT-løsninger til at overføre, behandle og tilgængeliggøre data. Du følger med fra sensor ind gennem gateway, netværksserver og analyseværktøj.

 

 

Følg med fra sensor ind gennem gateway, netværksserver og analyseværktøj

Data giver kun mening hvis det kan bruges. Hvis det kan overføres til den daglige kommunale drift og forbedre service til borgere. Derfor er det vigtigt at skabe strategisk forankring og udvide viden om IoT til flere end dem som sidder med det til dagligt. Det kan være kommunen har sat indeklimasensorer op, som måler luftfugtighed, CO2 og temperatur i klasseværelser på de kommunale skoler, hvor luften kan blive tung og koncentrationen lav. Men hvordan får jeg dataene til at være med og prioritere ventilationsanlæg? Hvis sensoren indgår i et komplet setup, vil et CTS-anlæg reagere ved at aktivere udluftning, når grænseværdien overskrides.

For at udvide viden vil jeg gerne invitere dig ind bag ved Ballerup Kommunes IoT-økosystem. Vi starter ved indeklimasensor, ind gennem gateway, over til vores netværksserver Chirpstack og over i dataanalyseværktøjet Node-RED. I Node-RED sørger vi blandt andet for, at det kun er vores egen data, der kommer ind i systemet og at andre funktioner bliver udløst, når en grænseværdi nås. Det kan for eksempel være, at brugerne får en notifikation på email eller via et dashboard. Vi bruger også værktøjet til at eksportere data videre til databaser og færdige excel-rapporter. Jeg ved godt det er lidt af en rollercoaster, så det kan være du skal se den to gange.

God tur! 

 

Om LoRaWAN

LoRaWAN er en åben netværksprotokol, der bruges til at skabe en trådløs forbindelse til sensorer, målestationer og øvrige Internet of Things-enheder (IoT). LoRa står for Long Range, og er en metode til at ændre eller modulere med en radiobølge for at sende information. Netværkets fordele er at rækkevidden er meget lang, og at små datamængder kan overføres med meget lidt strøm.

LoRa er open source, det vil sige, at alle kan bygge deres egne netværksservere og gateways og selv etablere et LoRa-netværk. Derfor kan der være flere private eller offentlige netværk i et område. Virksomheder i Danmark, som ejer og driver netværk i dag er f.eks. Cibicom og SEAS-NVE. Her indgås et abonnement eller en serviceaftale. Nogle kommuner ejer også egne netværk. Netværket bruges blandt andet til måling af indeklima, affald, vandniveauer og GPS.

Gateway er en slags ”router”, der spreder dit LoRa netværk og skaber opkobling til din IoT-enhed.  Skal helst placeres højt oppe på en bygning eller i en mast for størst mulig udendørs dækning. Det mindre gateways der kan placeres inde i en bygning som forstærkning. En gateway modtager dataoverførslen fra din IoT-enhed og sender den videre til en netværksserver via internettet (IP) over enten kabel- eller mobilnetværk.

LoRaWAN har en række servermuligheder, som du kan abonnere på, men åbenheden i protokollen giver i princippet også mulighed for at opbygge og drifte egen LoRaWAN netværksserver. Netværksserveren dekrypterer data til et læseligt og anvendeligt output og sender det videre til et datawarehouse, hvor en applikation kan bearbejde dataene.

Sikker og Anvendt Data

Data har potentialer for at løse mange udfordringer, der går på tværs af kommuner inden for blandt andet fremkommelighed, bedre miljø og klima. Mange kommuner ønsker at komme i gang eller er i gang med at arbejde med data på mobilitets-, miljø- og driftsområder. En del kommuner anvender IoT og smalbåndsinfrastruktur til formålet. Men området er komplekst og der er et ønske om at dette arbejde koordineres, så der ikke udvikles parallelt og så ressourcerne på tværs af kommuner udnyttes bedst muligt. Dette projekt understøtter dette arbejde og har følgende indsatser:

  • Etablering af fælles IoT infrastruktur (her og nu), som hjælper kommuner med at samarbejde på tværs med IoT
  • Understøtte et sandkasse miljø, hvor kommunale medarbejdere kan få hjælp til at arbejde med deres data på konkrete cases
  • Fælles opsamling af data og udvikling af værktøjer
  • Understøttelse sikkerhed og privatlivsudfordringer på de enkelte cases. 

Der arbejdes tværkommunalt med foreløbigt fem cases. Du kan læse mere om de enkelte cases her.

Flere artikler om Smarte Byer & Bygninger - Blog, INSTALL:

Solcelledrevet dataindsamler skal give kommunerne et bedre overblik

 

Læs mere her

BLOGINDLÆG: Rejsen mod data-utopien går gennem standarder og fællesskaber

 

Læs mere her

BLOGINDLÆG: Utopien om det datadrevne samfund

 

Læs mere her

 

Flere blogindlæg om Smarte Byer & Bygninger - Blog, INSTALL:

Solcelledrevet dataindsamler skal give kommunerne et bedre overblik

Læs mere her

BLOGINDLÆG: Rejsen mod data-utopien går gennem standarder og fællesskaber

Læs mere her

BLOGINDLÆG: Utopien om det datadrevne samfund

Læs mere her