FUTURE | Case 1: Lagring og smart styring af energi i individuelle bygninger

af | aug 7, 2019

Billedtext. Foto: Arkivfoto

Lolland er en grøn ø med en stor andel af vedvarende energi. På årlig basis produceres der cirka tre gange mere el fra vindmøller og solceller på øen, end der forbruges i kommunen. Udfordringen er, at produktionen af el fra vindmøller og solceller varierer, alt efter om vinden blæser, og solen skinner. Denne uforudsigelighed gør det svært at balancere produktionen med elforbruget, men hvis energisystemet skal baseres udelukkende på vedvarende energi, kræver det, at vi netop bliver bedre til at balancere vores forbrug efter vind og vejr.  

Over en treårig periode vil casen udvikle og afprøve løsninger, hvor energi kan lagres eller energiforbrug kan flyttes tidsmæssigt, så peak-produktion af vedvarende energi kan udjævnes. Casen arbejder med at omstille og elektrificere den individuelle varmeforsyning på Lolland og herigennem demonstrere, hvordan varmepumper og varmelager gennem intelligent styring kan bidrage til at gøre elforbruget i bygninger fleksibelt og derigennem øge udnyttelsen og integrationen af vedvarende energi.

Uden for den kollektive varmeforsyning har varmepumper udsigt til at blive den udbredte varmeløsning, når oliefyret skal skiftes. Casen tester intelligent styrede varmepumper med tilknyttet varmelager i private og offentlige bygninger på Lolland, der derigennem kan bidrage med fleksibilitet til energisystemet, uden at det går ud over komfortniveauet. Casen undersøger i den forbindelse også, hvordan det kan sikres at pumperne ikke belaster elnettet, og om de endda kan byde ind med fleksibilitet i energisystemet.

Desuden beskæftiger casen sig med en ny og bæredygtig opvarmnings-form som kombinerer det bedste fra varmepumper, fjernvarme og jordvarme: kold fjernvarme eller såkaldt termonet. Teknologien er særligt lovende for klynger af bygninger (f.eks. landsbyer) uden for den kollektive varmeforsyning, men teknologien er ny og ukendt for mange. Derfor udvikles der et beregningsværktøj, som hjælper med at afdække potentialet og økonomien for etablering af termonet i et givent område.

 

Case videoer

 

 

 

 

 

Webinar omhandlende termonet

 

 

Webinar om varmepumper med lager

 

Case ejer: REEL Ren Energi Lolland (Gate 21)

Partnere: SEAS-NVE, REFA Energi, DTU Byg, HeatPlan, Neogrid Technologies, Kalundborg Kommune

Tidsperspektiv: Løsningen skal testes i varmesæson 2019-2020.

Kontaktinfo: tim.nikolaj.tannhof@gate21.dk

FUTURE består af syv visionære casesamarbejder på tværs af de tre regioner i Greater Copenhagen. De syv cases tester og demonstrerer forskellige teknologier, værktøjer eller forretningsmodeller inden for vedvarende energi eller udnyttelse af ressourcer. 

Læs mere om projektet FUTURE her.

FUTURE  støttes af Den Europæiske Regionaludviklingsfond & Interreg ÖKS, samt tre regioner.