FUTURE | Case 1: Lagring og smart styring af energi i individuelle bygninger

af | jun 26, 2019

Billedtext. Foto: Arkivfoto

Fleksibelt el-forbrug til opvarmning i individuelle bygninger kan bidrage til at balancere el-systemet

Lolland er en grøn energi-ø med stor andel af vedvarende energi. På årlig basis produceres der cirka tre gange mere el fra vindmøller og solceller end der forbruges i kommunen. Udfordringen er, at produktionen af el fra vindmøller og solceller varierer alt efter, om vinden blæser, og solen skinner. Denne uforudsigelighed gør det svært at balancere produktionen med elforbruget. Der kan derfor være perioder, hvor elproduktionen fra vindmøller og solceller overstiger el-behovet og omvendt perioder, hvor der ikke produceres el nok til at dække el-behovet.

Det kan løses ved at skabe større fleksibilitet i energisystemet for eksempel ved at:

  • Anvende el flere steder i energisystemet, hvor vi i dag bruger fossil energi for eksempel til varme og transport
  • Lagre strømmen, når der er overskud af den og anvende den, når behovet er der. Der er altså behov for en øget fleksibilitet på forbrugssiden, så el kan bruges, når den findes i nettet.

Formålet med casen er at demonstrere, hvordan fleksibelt el-forbrug til opvarmning i individuelle bygninger kan bidrage til at balancere el-systemet og øge udnyttelsen og integrationen af vedvarende energi. Casen vil over en 3-årig periode arbejde med at omstille og elektrificere den individuelle varmeforsyning på Lolland og herigennem demonstrere, hvordan varmepumper og varmelager gennem intelligent styring kan bidrage til at gøre el-forbruget i bygninger fleksibelt. Målet er således at demonstrere og analysere bygningernes fleksibilitetspotentiale og herigennem vurdere markedspotentialet for fleksibelt elforbrug i individuelle bygninger.

Casen arbejder med følgende 3 indsatsområder:

  • Test og demonstration af fleksibel drift af varmepumper med lager i individuelle bygninger. I casen vil vi fjernstyre varmepumper med lager i omkring 10 testbygninger, så varmepumpernes elforbrug optimeres ud fra behovet i elsystemet. I casen etableres en intelligent data- og kommunikationsinfrastruktur, som gør det muligt at fjernstyre varmepumperne via en aggregator og dermed optimere forbruget både i de enkelte bygninger og puljen af bygninger ud fra viden om bygningernes varmebehov og prognoser om vejr og elpriser.
  • Etablering af en termonet-løsning, som via jordvarme kan fungere som en slags minifjernvarmenet for en klynge af huse. Projektet vil arbejde med at skabe betingelser for at etablere løsningen og vurdere, hvad den kan bidrage med i fremtidens varmesystem.
  • Udvikling af digital formidlingsplatform, der kan behandle, analysere og visualisere data fra casens demonstrationsaktiviteter. Platformen kan blandt andet visualisere realtidsdata og historiske data fra de enkelte testbygninger og deres varmesystemer.

Frem mod 2021 vil alle bygninger i Danmark have fjernaflæste elmålere, som vil muliggøre, at forbrugsdata kan aflæses i næsten realtid. Udrulningen af de fjernaflæste elmålere vil muliggøre at elforbruget i bygningerne kan tilpasses elpriserne automatisk via intelligente styringssystemer og således kan tilbyde fleksibilitet til elnettet. I casen vil vi demonstrere en intelligent data- og styringsinfrastruktur, som gør det muligt at fjernstyre elforbruget på varmepumperne i testbygningerne. Testresultaterne vil blive brugt til at analysere forretningsmodeller for fleksibilitet i bygnigner, som kan indgå i et eventuelt fremtidigt aggregator marked. 

 

 

Case ejer: REEL Ren Energi Lolland (Gate 21)

Partnere: SEAS-NVE, REFA Energi, DTU Byg, HeatPlan, Neogrid Technologies, Kalundborg Kommune

Tidsperspektiv: Løsningen skal testes i varmesæson 2019-2020. Resultater forventes at kunne præsenteres  ultimo 2020 eller januar 2021.

Kontaktinfo: mads.nerup.nielsen@gate21.dk

 

 

FUTURE består af syv visionære casesamarbejder på tværs af de tre regioner i Greater Copenhagen. De syv cases tester og demonstrerer forskellige teknologier, værktøjer eller forretningsmodeller inden for vedvarende energi eller udnyttelse af ressourcer. 

Læs mere om projektet FUTURE her.

FUTURE  støttes af Den Europæiske Regionaludviklingsfond & Interreg ÖKS, samt tre regioner.