Marken skal mejes med blik for den grønne omstilling

Et styrket partnerskab mellem landbrug og kommuner skal bidrage til at indfri kommunernes DK2020-planer i Region Sjælland. En nyligt afholdt konference om klimavenlige partnerskabet i landbruget er første skridt på vejen.

af | 23. marts - 2023 | Energiomstilling

Næsten en tredjedel af CO2-udledningen i Region Sjælland stammer fra landbruget. Det gør landmændene til en uundværlig partner, hvis kommunerne i regionen skal nå målene i deres DK2020 planer. Derfor var DK2020 samarbejdet i Region Sjælland (i samarbejde med KKR Sjælland og Region Sjælland) for nylig vært for en konference om klimavenlige partnerskaber i landbruget. Formålet var at diskutere, hvordan man kan styrke samarbejdet på tværs af kommuner og landbrug om at skabe CO2-reduktioner i landbruget, uden at det går ud over konkurrenceevnen.

Arrangementet fandt sted i Ringsted Kongrescenter, hvor Regionsrådsformand Heino Knudsen åbnede konferencen og benyttede lejligheden til at fremhæve landbruget som en del af regionens historie og ønsket om, at det også skal udgøre en vækstmotor for regionen i fremtiden. Han opfordrede derfor til, at dagen blev brugt til at identificere de samarbejder, som på sigt kunne føre til forpligtende partnerskaber, der både gavner landbruget og den grønne omstilling, og som samtidig sænker CO2-udledningen, men han erkendte også, at det er en svær opgave, som kræver realisme:

”Hvis der er nogen, der allerede har de færdige svar på både at sikre grøn omstilling og konkurrenceevne i landbruget, så er der jo ingen grund til at samles her i dag, og det er muligt, at det vil koste tid og penge på den korte bane, men jeg er også overbevist om, at det samtidig vil skabe muligheder på den lange bane”, lød vurderingen fra Heino Knudsen.

Den indstilling blev understøttet af Niels Peter Nørring, klimadirektør i Landbrug og Fødevarer, som erkendte, at landbruget er en del af klimaudfordringen, men også har potentialet til at blive en del af løsningen. For som han bemærkede, så ”har dansk landbrug en lille udledning i et globalt perspektiv, men hvis vi kan komme med nye ideer og teknologier, der kan mindske udledningen, så er det noget der vil blive kigget på og taget ind af andre lande. Og på den måde kan et lillebitte land gøre en stor forskel”, lød det fra Niels Peter Nørring, som også understregede ”at det kræver, at man udvikler landbruget og ikke afvikler det”.

“Det er tydeligt, at der er et ønske fra landbruget om at blive taget seriøst som nogen, der kan og skal levere – men uden at armen er vredet om på ryggen.”
Claus Knudsen, Projektleder, Gate 21

 

 

Et efterspurgt rum

Dagen bød naturligvis også på en masse input fra deltagerne i salen, som bestod af en blanding af politikere, kommunale sagsbehandlere og naturligvis en masse landmænd. Og netop det, at man var samlet i et fælles løsningsorienteret rum blev flere gange fremhævet som et stort skridt i den rigtige retning. For som en af landmændene udtrykte det, så ”var det rart at kunne have dialogen, uden at det altid er i forbindelse med tilsyn, hvor bødeblokken er i hånden”.

Blandt de konkrete emner, der blev diskuteret, var blandt andet hensigtsmæssig arealanvendelse, ændrede dyrkningsformer, kommunal efterspørgsel af lokalt producerede fødevarer og ikke mindst sagsbehandlingen, hvor nogle oplever, at de bliver mødt med unødvendig meget mistillid, mens andre føler, at samarbejdet fungerer gnidningsfrit og tillidsfuldt. Fælles for de fleste var dog et ønske om en mere serviceorienteret tilgang, hvor man får én kontaktperson i kommunen i stedet for at skulle navigere rundt mellem mange forskellige personer og afdelinger.

At det positive rum er første og største skridt mod de konkrete initiativer, blev bekræftet af Mette Larsen, fra Aalborg Kommune. Her har de helt tilbage i 2017 skabt et netværk for Bæredygtig Landbrugsudvikling, hvor de prioriterer en 1:1 dialog med de enkelte landmænd, og hvor formålet er at diskutere mulige initiativer – og ikke mindst tale om, hvordan kommunen kan hjælpe med at realisere dem. Derudover er man gennem netværket ved at etablere samarbejdsaftaler med to store nordjyske landboforeninger.

 

En naturlig styrkeposition for Region Sjælland

Hos Gate 21, der indgår i sekretariatet for DK2020 Sjælland, ser projektleder Claus Knudsen ligeledes et stort potentiale for at styrke samarbejde mellem landbrug og kommuner i Region Sjælland:

Det rum, landbrugskonferencen har være med til at skabe, kan vi tydeligt mærke, der er efterspørgsel på. Så det er en opgave, vi glæder os meget til at løfte videre. Kommunerne er ved at være færdige med deres klimaplaner, og så venter implementeringsfasen. Derfor er der en meget aktuel lejlighed til at bygge videre på det initiativ, der er taget med konferencen”, lyder det fra Claus Knudsen, som også ser oplagte muligheder for at udvikle på de naturlige styrkepositioner i regionen:

Det er tydeligt, at der er et ønske fra landbruget om at blive taget seriøst som nogen, der kan og skal levere – men uden at armen er vredet om på ryggen. Der er kommet mange gode og konkrete forslag i dag, og jeg synes især det kan være spændende at se på, hvordan vi kan styrke kommunens efterspørgsel på de lokalt producerede plantebaserede fødevarer. Vi har i forhold til resten af landet ikke så store husdyrhold i Region Sjælland, så her vil der være basis for en naturlig styrkeposition, der samtidig spiller naturligt sammen med klimamålsætningerne.Reaktioner fra dagen

Niels Mejnertsen, Økologisk landmand

Jeg er her i dag, fordi jeg arbejder med mange ansøgninger og snitflader til kommunen. Hvis jeg kan bidrage til at gøre sagsbehandlingen mere smidig, så vil jeg gerne bruge noget tid på det, for sagsbehandlingstiderne er en af vores største udfordringer.  Jeg tror, at et arrangement som det her er med til at få bygget bro. Jo mere vi får snakket sammen, desto bedre forstår vi hinanden.

Jesper Rønn Kristiansen , Projektleder, Folkekirkens Grønne omstilling.

Folkekirkerne i hele Danmark er i gang med en grøn omstilling og er samtidig en af Danmarks største jordbesiddere. Vi vil gerne tage ansvar for en grøn forvaltning af de arealer. Men selv om Folkekirken har meget jord samlet set, så er det fordelt på mange små lodsejere, og det er derfor vigtigt at gå sammen og være med til at sikre nogle større sammenhænge.

Ole Elbæk, Konventionel landmand

Jeg er her i dag, fordi det er en spændende dagsorden, som er meget relevant at løfte sammen med kommunerne. Der er jo nogle udfordringer i de biologiske processer i forhold til klimamålene, men her kan kommunerne bidrage ved at styrke efterspørgslen på plantebaserede fødevarer. Derudover kan vi for eksempel bidrage ved at anvende vores arealer til solceller og vindmøller.

Tre konkrete forslag fra konferencen:

 

  • Der skal være en strategisk diskussion om, hvilke arealer der bør anvendes til energiproduktion, så man bedre kan udnytte eventuelle synergier og symbioser, i stedet for at man blot forholder sig til de enkelte projekter.

 

  • Større enheder og bedre samarbejde på tværs af kommunerne kan styrke kompetencerne i sagsbehandlingen og samtidig gøre den mindre skrøbelig ved sygdom, medarbejderskifte etc.

 

  • Mindre rigide krav skal gøre det lettere at afsætte lokalt producerede fødevarer til kommunerne – også selv om f.eks. kartoflerne har forkert form eller vægt.

Flere nyheder om Energiomstilling:

Energi på Tværs – konkrete resultater set fra VEKS

Læs mere her

Nyt katalog skal sætte turbo på de kommunale varmeplaner

Læs mere her

Gate 21 er med i nyt, stort partnerskab om fremtidens energiudfordringer

Læs mere her

 

Flere nyheder om Energiomstilling:

Energi på Tværs – konkrete resultater set fra VEKS

Læs mere her

Nyt katalog skal sætte turbo på de kommunale varmeplaner

Læs mere her

Gate 21 er med i nyt, stort partnerskab om fremtidens energiudfordringer

Læs mere her