Lejre Kommune vil bruge græs til at øge biodiversiteten

Lejre Kommune arbejder i projektet Greater Bio med at øge biodiversiteten på kommunens grønne arealer ved at undersøge mulighederne for at høste afklippet græs og efterfølgende anvende den overskydende biomasse i blandt andet landbruget.

af | 24. november - 2020 | Energiomstilling, Aktiviteter

Denne artikel har været udsendt som pressemeddelelse.

Lejre Kommune har et ønske om at øge biodiversiteten på kommunens mange grønne arealer, herunder vej- og grøftekanter, hvor der hovedsageligt vokser græs. Hvis man ønsker en øget biodiversitet, skal græsset dog begrænses, så det ikke kvæler blomsterne. Den almindelige praksis er at slå græsset og lade det ligge, da der er udgifter forbundet med at indsamle det. Men når det afklippede græs nedbrydes, frigives der næringsstoffer, som netop får græs til at stortrives. Hvis man ønsker en rig og varieret plantevækst kræver det en mere næringsfattig jord. Så for at give de bedste levebetingelser for en blomstrende biodiversitet er det afgørende, at græsset ikke blot slås, men fjernes helt fra områderne, så andre plantearter kan skyde frem.

Målet med casen i projektet Greater Bio er at høste biomassen fra græsset og give grobund for en blomstrende biodiversitet. Casen giver mulighed for at teste nye måder at høste græs fra grøftekanter, større arealer og grødeskæringer med fokus på økonomi og overvejelser omkring, hvor de høstede biomasser efterfølgende kan gøre gavn. Første aktivitet omhandler design af casen, såsom hvordan indsamling kan foregå i praksis, hvilket udstyr det kræver, og hvilke aftaler der skal indgås.

 

Små arealer skaber udfordringer

Man har allerede igangsat arbejdet med at undersøge løsninger til at fjerne græsset, når man slår. Her kan udfordringerne med merprisen løses, hvis græsset kan udnyttes for eksempel af en landmand som foder. Det sker allerede på Lejre Kommunes bæredygtige driftsarealer, hvor arealerne har en sådan størrelse, at det giver mening at høste hø. Andre mindre arealer har ikke interesse for landmænd. Her kan kommunen betale en entreprenør for at slå og fjerne græsset. Casen skal derfor hjælpe med at finde løsninger, der enten er billige eller giver mulighed for, at græsset kan blive en indtægt, der dækker merprisen ved at fjerne det.

 

Fra græsrabat til blomstereng

I dag slår man grøftekanter to gange om året for at opnå gode oversigtsforhold og dermed større trafiksikkerhed. Hvis man kunne fjerne græsset, vil man på sigt kunne omdanne flere grøftekanter med græs til blomstereng. Det vil både give højere biodiversitet og mulighed for kun at slå en gang om året eller slet ikke. Udfordringen er dog, at mange vej- og grøftekanter er for små til, at udstyret man anvender til opsamling kan bruges. I den forbindelse har Lejre Kommune mulighed for at købe nyt materiel for cirka 220.000 kr. til brug i forbindelse med projektet. Det kan for eksempel være udstyr, der kan kobles på kommunens eksisterende maskiner.

 

Om Greater Bio:

 

  • Greater Bio er et EU-projekt, hvor der arbejdes på tværs af danske og svenske partnere.
  • Projektet består af syv cases og skal bidrage til at finde nye og optimerede anvendelsesformer af vores biomasse. Foruden græsafklip beskæftiger projektet sig med biokul, tang og biogas.
  • Lejre Kommune deltager i casen om brug af afklip. Arbejdet sker i samarbejde med Roskilde Universitet og Gate 21 som er lead-partner i projektet.

 

Læs mere om projektet på gate21.dk/greater-bio

Tilmeld dig nyhedsbrevet her

* Påkrævet felt
Du kan her anmode om at modtage Gate 21s nyhedsbreve og e-mails med relevante informationer om aktiviteter i regi af Gate21, tilbud om arrangementer mm. Vi behandler i den forbindelse personoplysninger (navn, organisation og e-mail). Formålet med behandlingen er at kunne sende e-mails og indsamle statistik. Vores behandling af personoplysninger fremgår af Privatlivspolitikken.

Ønsker du ikke længere at modtage mails fra Gate 21 kan du klikke på afmeld-linket i bunden af et hvert nyhedsbrev, du måtte modtage fra os.

Flere nyheder om Energiomstilling, Aktiviteter:

Interoperabilitet i fokus: MIMs och framtidens smarta städer

[field image size=medium]

Læs mere her

Frederiksberg Kommune søger innovative løsninger til vejovervågning

[field image size=medium]

Læs mere her

Satsningen på IoT-plattform i Ängelholm: En nyckel till digital framtid

[field image size=medium]

Læs mere her

 

Flere nyheder om Energiomstilling, Aktiviteter:

Interoperabilitet i fokus: MIMs och framtidens smarta städer

[field image size=medium]

Læs mere her

Frederiksberg Kommune søger innovative løsninger til vejovervågning

[field image size=medium]

Læs mere her

Satsningen på IoT-plattform i Ängelholm: En nyckel till digital framtid

[field image size=medium]

Læs mere her