LIVING LABS – MERE END EN LYS IDÉ

Gate 21 arbejder med Living Labs som skaber en platform for grønne løsninger til gavn for alle landets kommuner og fungerer som vækstmotor for de virksomheder, der udstiller deres løsninger. I vores jubilæumspublikation stiller vi skarpt på vores Living Labs.

Rundtom i danske byer udskiftes i disse år flere ­hundrede tusinde lysarmaturer i byrummet til LED-lys. Det sker som følge af nye EU-regler, der kræver, at kommunerne udfaser lyskilder med kviksølv.

Heldigvis er det ikke kun en udgift for kommunerne – LED-lys kan nemlig give energibesparelser på op til 50 procent. Kombineres LED-lyset med eksempelvis intelligent sensorstyring, kan energiforbruget ­reduceres med yderligere 20-30 procent. Men hvordan finder kommuner, boligselskaber og andre indkøbere bedst ud af, hvilke lygtepæle de skal investere i? Det gør de selvfølgelig i et stort test­område, hvor de kan opleve belysningen på veje og stier ligesom i en ‘rigtig’ by.

Med den idé var grundlaget for en af Gate 21’s mest anerkendte succeser, DOLL Living Lab, skabt. Siden der blev tændt for kontakten i 2014, er forsøgsområdet i Albertslund blevet Europas største Living Lab for test af innovativ LED-belysning og Smart City-løsninger i 1:1-skala.

På 13 kilometer vej demonstrerer 50 private virksomheder mere end 100 løsninger, så de besøgende får et unikt overblik over et komplekst marked, inden de skal træffe vigtige, langtidsholdbare beslutninger om investeringer i belysning og andre smarte teknologier.

Living Lab’et skaber en platform for grønne løsninger til gavn for alle landets kommuner og fungerer som vækstmotor for de virksomheder, der udstiller deres løsninger.

Siden har Gate 21 arbejdet med Living Lab-tankegangen på flere områder:

 

 

LIGHTING METROPOLIS

Med Lighting Metropolis har Greater Copenhagen markeret sig som en førende region for innovative lysløsninger. Arbejdet fortsætter i Lighting Metropolis – Green Economy, der fokuserer på storskala-LED-investeringer i offentlig belysning med både kvalitet og bæredygtighed for øje.

 

 

”Samarbetet om att etablera Greater Copenhagen som ett Living Lab för intelligent belysning har gett oss en bättre förståelse för ljus och dess betydelse, samt insikt i hur lösningar från andra sidan sundet fungerar även här. Det har blivit till 25+ spännande gränsregionala ljusprojekt, och en gränsregional region som vi nu med stolthet kan kalla för en ledande ljusmetropol.”

 

 

DOLL LIVING LAB

DOLL Living Lab er Europas førende Living Lab for test af lys og Smart City-løsninger i 1:1-skala. DOLL blev skabt med fokus på danske kommuners behov, men hele verden er valfartet til for at få et kig ind i fremtidens by. To ud af tre danske kommuner og repræsentanter fra mere end 40 lande har besøgt DOLL.

 

 

”TDC har oplevet en enorm udvikling inden for smarte løsninger i samarbejdet om DOLL. Mange af de løsninger kommer til at hjælpe byer og kommuner i Danmark og resten af verden med at opnå ambitiøse klimamålsætninger, og samtidig kan de grønne digitale services gøre hverdagen lettere og billigere for byernes indbyggere.”

 

 

”Med DOLL er vi lykkedes med at skabe det, vi håbede på: det største testområde i Europa inden for udviklingen af fremtidens LED-løsninger. Det er til gavn for hele samfundet, at danske producenter får de bedste vilkår for at blive de førende på et globalt voksende LED-marked.”

 

 

”Med DOLL har vi skabt et verdensklasse demonstratorium, som skaber innovation og vækst i den grønne omstilling via offentlig-private samarbejder med afsæt i lokale kommunale og regionale udfordringer og behov.”

 

 

SILENT CITY

– LIVING LAB FOR URBAN STØJBEKÆMPELSE

En række omegnskommuner i hovedstadsregionen er gået forrest i kampen mod støjen, som er et stigende miljøproblem. Silent City hjælper med at udvikle og vise resultatet af støjbekæmpende initiativer. Projektet har også sat trafikstøj på den offentlige dagsorden ved at holde folkemøde om trafikstøj og politisk debat på Christiansborg.

 

 

”Kampen mod støjproblemerne er vigtig, for det handler simpelthen om vores borgeres livskvalitet og liveability. Derfor har vi samarbejdet om at udvikle nyskabende 1:1 pilotprojekter med blandt andet støjskærme og intelligent styring af lyssignaler, som reducerer trængsel på vejene.”

 

 

“NCC har i et utraditionelt samarbejde med Vallensbæk Kommune og den lille virksomhed Miljøskærm udviklet en støjskærm, der genbruger udtjente vindmøllevinger, som ellers kan udgøre et miljøproblem. Støjskærmen sænker støj med 6-7 decibel. Det er langt over forventningen.”

 

 

DEN REGIONALE DATAHUB

20 kommuner er gået sammen i et innovationsprojekt for at udvikle prototyper på dataløsninger, der kan fremme intelligent byudvikling, øge borgernes livskvalitet og samtidig skabe grøn vækst. Løsningerne tager udgangspunkt i konkrete kommunale udfordringer inden for mobilitet, klimasikring og driftsoptimering.

 

 

”Mange udfordringer overskrider kommunegrænser og hvis vi puljer indsatsen med at arbejde med data i kommunerne bliver den langt mere værd end summen af de enkelte kommuners indsatser. Samtidig kan vi få et langt stærkere samarbejde med virksomheder om at udvikle nye, innovative løsninger til vores konkrete behov, når vi er flere sammen.”

Flere nyheder om Smarte Byer & Lokalsamfund:

Nyt projekt: Bedre brug af data til offentlige bygningers energistyring skal sikre vigtige energibesparelser

Læs mere her

Fem fejl ved den kommunale sensor

Læs mere her

IoT-sensorer i en kommunal virkelighed

Læs mere her

 

Flere nyheder om Smarte Byer & Lokalsamfund:

Nyt projekt: Bedre brug af data til offentlige bygningers energistyring skal sikre vigtige energibesparelser

Læs mere her

Fem fejl ved den kommunale sensor

Læs mere her

IoT-sensorer i en kommunal virkelighed

Læs mere her