Markedsdialog – en god oplevelse

I forbindelse med den igangværende case om pladsers anvendelse og cykelmonitorering, har en gruppe i Fælleskabet for Dynamiske Data været igennem en markedsdialog med leverandører af kamerateknologi til automatisk genkendelse af cykler og gående mv. Markedsdialogen endte i en dag med præsentationer fra 7 leverandører, hvor der både var danske og udenlandske leverandører.

Billede: Arkiv

af Frederik Windekilde Christensen | 11. marts – 2022 | Aktiviteter

Markedsdialogen var min første af slagsen, og forhåbentlig ikke den sidste! Min oplevelse af denne markedsdialog er, at det er en meget lærerig proces. Deltagerne fra kommunerne spiller ind med deres forskellige kompetencer, fokusområder og erfaringer, hvilket giver en bredere afdækning af leverandørens produkt, og klarlægge detaljer, som måske ikke var kommet frem. Samtidig er der plads til, at man kan stille basale spørgsmål til et, for mit vedkommende, meget nyt område – det giver tryghed og større forståelse.

Markedsdialogen åbner op for helt nye og, for nogle, ukendte leverandører, hvilket hjælper til at afdække markedet bedre, end hvis man blot går til ens faste leverandører, og tager deres produkt. I forhold til tidsforbruget til en bred markedsafdækning, har markedsdialogen også været effektiv, da hver leverandør var kontaktet, og aftalt tidspunkt mv. hvilket er et stort arbejde der er sparret for hver enkelt kommune (og leverandøren).

Det lader til, at markedsdialogen kan have mange former i forhold til beslutninger om anskaffelse af soft- og hardware. Helene Qvist, Albertslund Kommune, har tidligere deltaget i en markedsdialog om indkøb af kamerateknologi til installation i haller, hvor deltagerne indgik en fælles aftale med én leverandør. I den seneste dialog er det mere casebaseret for hver kommune, hvilket potentielt kan ende med samarbejde med flere leverandører fra markedsdialogen, afhængigt af hvilken case der arbejdes med i kommunen, og dermed også hvilken løsning som passer ind i kommunens nuværende behov.

Sidst men ikke mindst, har markedsdialogen været med til at sikre en objektiv vurdering af hver leverandør, hvilket har resulteret i en karaktergivning af hver leverandørs præsentation, priser og tekniske leverancer. Denne karaktergivning har gjort det lettere at overskue de mange leverandører produkter, og hvor de adskiller sig fra hinanden. Denne efterevaluering, uden leverandøren, har været med til, at man også kunne stille spørgsmål, som måske ikke var relevante for leverandøren, men er relevante for forståelsen eller sammenligning af forskellige leverandører. Markedsdialogen var en velorkestreret koncert med Lise som dirigent, og Morten som 2. violin. Stor tak til Lise og Morten for god facilitering, og et kæmpe forudgående arbejde.

Frederik Windekilde Christensen er driftsplanlægger i Hillerød Kommune og Helene Qvist er tværfaglig projektleder i Albertslund kommune.

 

Flere nyheder om Aktiviteter:

Giv et politisk skatteskub – og skab flere cyklister

Læs mere her

Temagruppe: “Digital Infrastruktur”

Læs mere her

Temagruppe 3D bymodeller

Læs mere her

 

Flere nyheder om Aktiviteter:

Giv et politisk skatteskub – og skab flere cyklister

Læs mere her

Temagruppe: “Digital Infrastruktur”

Læs mere her

Temagruppe 3D bymodeller

Læs mere her