af | maj 15, 2017

Fensmark ved Næstved har siden 1825 været kendt som glasbyen, der er hjemsted for en stor produktion af glas i alle afskygninger. Siden 2014 har byen også været hjemsted for en succesfuld udveksling af overskudsvarme mellem emballageproducenten Ardagh Glass Holmegaard og Fensmark Fjernvarme. Sammen med de to virksomheder inviterede Gate 21 til Academy 21-masterclass for at dele erfaringer om, hvordan én virksomheds rester kan blive en anden virksomheds ressource.

Døgnet rundt, 365 dage om året smelter Ardagh Glass Holmegaard glasskår, sand, kalk og soda om til glasmasse og puster den ud til ølflasker, krydderiglas og en lang række andre emballagetyper.

Det bliver til mange millioner nye emballageglas om året – og en stor mængde overskudsvarme, som Ardagh siden 2014 har solgt videre til naboen Fensmark Fjernvarme, der leverer varme til byens borgere.

Nu udskifter Ardagh en af deres glasovne, og det betyder, at mere af fabrikkens overskudsvarme kan udnyttes. Sammen med Næstved Kommune, Næstved Varmeværk og Gate 21 deltager de to virksomheder i projektet ”Grøn Kollektiv Varme”, der arbejder på at udbrede den kollektive varmeforsyning med grønne varmekilder.

Fokus på erfaringer og udfordringer

Mange fjernvarmeselskaber og virksomheder har arbejdet for at skabe tilsvarende samarbejder, men det er langtfra så enkelt, som det lyder. Derfor blev samarbejdet udgangspunkt for en af Gate 21’s Academy 21 masterclasses for alle partnere og medlemmer. Til masterclassen delte samarbejdspartnerne deres erfaringer med deltagerne, der talte medarbejdere fra kommuner, forsyningsselskaber, produktionsvirksomheder, universiteter, rådgivningsvirksomheder og styrelser. Blandt oplægsholderne var også Dansk Fjernvarme, Roskilde Universitet og konsulenthuset Viegand Maagøe, som satte fokus på erfaringer og udfordringer, og gav indblik i blandt andet afgifter, teknik og lovgivning. Masterclassen blev afsluttet med en tur på glasfabrikken for at se produktionen.

Gennemsigtige gevinster

Samarbejdet om at udnytte overskudsvarmen har både miljømæssige og økonomiske gevinster for alle parter. Ardagh er én af landets største energiforbrugere, og derfor fylder energi meget i virksomheden, fortæller teknisk chef Lasse Petterson.

”Energi optager os meget, både miljømæssigt og økonomisk. Ved at samarbejde med Fensmark Fjernvarme kan vi undgå, at vores overskudsvarme går til spilde – i stedet giver overskudsvarmen os nu en indtægt. Samtidig styrker det vores grønne profil og det er noget, vores kunder efterspørger mere og mere. Der er derfor også god brandingværdi i samarbejdet med fjernvarmen.”

Ifølge Lasse Petterson styrker samarbejdet også båndene til lokalområdet, hvor en stor del af indbyggerne arbejder hos enten glasvirksomheden eller fjernvarmen.

Mads Elming er formand for Fensmark Fjernvarme og fortæller, at brugen af overskudsvarmen har betydet en reduktion på 30 procent i priserne for fjernvarmens kunder.

”Den varme vi får fra Ardagh ligger under prisen på den varme, vi selv producerer i dag. Vi kan altså både betale vores investeringer tilbage, opnå væsentlige CO2-besparelser og give kunderne favorable varmepriser,” siger han.

Engageret diskussion

Der var stor interesse og engagement blandt deltagerne på masterclassen, som blandt andet diskuterede overskudsvarmeafgifter, Energikommissionens nye rapport og kommunernes mulighed for at etablere lignende samarbejder mellem virksomheder og forsyningsselskaber.

Et par af deltagerne havde disse kommentarer:

Jacob Skjødt Nielsen, grøn ambassadør i Køge Kommune:

”I Køge arbejder vi med overskudsvarme som en del af vores strategiske energiplanlægning. Der er allerede skabt et symbiotisk virksomhedssamarbejde mellem CP Kelco og VEKS (Vestegnens Kraftvarmeselskab), hvor CP Kelco både leverer overskudsvarme til VEKS og affald i form af citronskaller til Solrød Biogas, der forsyner VEKS’ biogasmotor i Solrød. På den måde udnytter vi energi, der ellers ville gå til spilde. Derudover er vi meget interesserede i, hvordan vi kan få kontakt til flere af de mindre virksomheder og kan hjælpe dem i gang med lignende projekter.”

Marie-Louise Lemgart, klimakonsulent i Høje-Taastrup Kommune:

”Høje Taastrup Kommune har i 2015 vedtaget en Strategisk energi- og klimaplan 2020 som danner ramme om den grønne omstilling på energi- og klimaområdet. Vi energioptimerer vores egne bygninger og har udskiftet en stor del af bilflåden med elbiler. Fjernvarme er veludbygget i kommunen og vi arbejder sammen med fjernvarmeselskabet om at integrere yderligere grønne løsninger, hvor overskudsvarme er et væsentligt element. Det har været spændende at høre om et konkret projekt fra tre forskellige vinker, henholdsvis fjernvarmeselskabet, kommunen og virksomheden.”

Præsentationer fra masterclassen og guiden ”Guide om udnyttelse af overskudsvarme fra virksomheder” kan findes her

En del af Academy 21

Er du interesseret i den nyeste viden fra Gate 21’s projekter og Living Labs? Kunne du tænke dig ekstra kompetenceudvikling som en del af partner- eller medlemskabet i Gate 21? Og har du lyst til at netværke med andre inden for dit område?

Hvert år bidrager Gate 21’s projekter og Living Labs til en betydelig vidensproduktion – vi udvikler og tester konkrete løsninger inden for den grønne omstilling i partnerskab med regioner, kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner.
Med Academy 21 vil vi styrke indsatsen for at dele viden, kompetenceudvikle og skabe netværk på tværs af hele partner- og medlemskredsen. Som partner eller medlem i Gate 21 er det altid gratis at deltage i Academy 21’s aktiviteter.