Når lys ændrer adfærd

Samarbejdet ‘Lys og adfærd’ mellem Gate 21 og seks kommuner har resulteret i et notat, der skal inspirere til at bruge belysning som værktøj til adfærdsændringer i det offentlige rum.

Supercykelstien i Egedal Kommune. Foto: Jeppe Carlsen og Lighting Metropolis

Belysning på veje, stier og pladser skal først og fremmest sikre god orientering, fornemmelse af stedet og skabe optimale visuelle forhold for alle trafikanter. Men belysning påvirker også menneskers adfærd fysisk og psykisk, både tilsigtet og utilsigtet. Med nye muligheder indenfor sensorer, lysstyring og lyskilder opstår der flere muligheder for at designe belysning, som ud over at opfylde behovet for at orientere sig og finde rundt også kan anvendes til at fremme eller begrænse en bestemt adfærd. Det kan være afgørende for at skabe større tryghed i lokalområder, lede borgere i bestemte retninger og få dem til at udnytte byens rum – også om aftenen og i de mørke årstider.

Med baggrund i Lighting Metropolis har Gate 21, med støtte fra KL, faciliteret et samarbejde mellem Albertslund, Haderslev, Hillerød, Kalundborg, Svendborg og Tårnby Kommune om lys og adfærd. De seks danske kommuner har haft mulighed for at dele erfaringer og få inspiration til at benytte forskellige belysningsteknikker for at påvirke borgernes adfærd og gøre det offentlige rum mere attraktivt at opholde sig i. Der blev over en længere periode afholdt en række møder med forskellige temaer, hvor kommunerne kunne erfaringsudveksle, lade sig inspirere af partnerkommunernes løsninger samt få nye perspektiver og viden fra eksterne oplægsholdere med afsæt i kommunernes respektive cases.

Det har været fantastisk at være vidne til, hvordan kommunerne i regi af samarbejdet har kunne vidensdele og inspirere på tværs. I flere kommuner sidder medarbejdere mere eller mindre alene med arbejdet omkring lys, så at vi gennem samarbejdet har kunne give dem et større netværk og tilmed har haft mulighed for at invitere eksterne oplægsholdere ind, har været utrolig givtigt og en stor succes for alle parter.”
– Ida Rye Gribsvad, Stud.cand.polyt, Smarte Byer og Lokalsamfund i Gate 21

Samarbejdet udmøntede sig i et inspirationsnotat, der videregiver viden og erfaringer fra projektet med håbet om, at inspirere andre kommuner til fremtidige adfærdsændrende lys-projekter. Foruden at sætte fokus på lys som virkemiddel for adfærdsændringer, giver notatet indblik i energibesparelser og økonomiske gevinster ved intelligent belysning og dykker ned i sammenspillet mellem lys og teknik, når det kommer til for eksempel driftssikkerhed, armaturer, lystekniske egenskaber og omtanke for miljø og ressourcer.

Læs inspirationsnotatet her

 

Flere nyheder om Smarte Byer & Bygninger:

Et år med Fællesskabet for Dynamiske Data

[field image size=medium]

Læs mere her

Webitall skaber innovativt værktøj i samarbejde med Gate 21 og otte danske kommuner

[field image size=medium]

Læs mere her

BLOGINDLÆG: Kalder alle klima-ninjaer!

[field image size=medium]

Læs mere her

 

Flere nyheder om Smarte Byer & Bygninger:

Et år med Fællesskabet for Dynamiske Data

[field image size=medium]

Læs mere her

Webitall skaber innovativt værktøj i samarbejde med Gate 21 og otte danske kommuner

[field image size=medium]

Læs mere her

BLOGINDLÆG: Kalder alle klima-ninjaer!

[field image size=medium]

Læs mere her