Nu skal gummigeden være grøn

af | maj 29, 2019

Foto: Shutterstock

Som de første byer i verden går København og Oslo sammen om et fælles indkøb af klimavenlige arbejdsmaskiner for at nedsætte udledningen af CO2 og skadelige partikler. 

Når gravemaskiner, fejemaskiner og gummihjulslæssere ruller ud af garagerne, belaster det både klima og luftkvalitet. De såkaldte ”ikke-vejgående maskiner”, som man kan høre brøle på byggepladser landet over, står nemlig for omkring 15 procent af den samlede lokale partikelforurening på landsplan. Og ser man på klimaregnskabet, så udledes der fra de københavnske byggepladser alene omkring 80.000 tons CO2 fra maskinerne årligt, hvilket svarer til godt 115.000 danskeres årlige strømforbrug.

En målrettet indsats på området er derfor nødvendig, hvis Københavns Kommune skal i mål med ambitionen om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025. Derfor er Københavns Kommune nu gået sammen med Oslo i et nyt fælles indkøbssamarbejde, som skal afsøge mulighederne for at indkøbe mere miljøvenlige maskiner. Etableringen af indkøbssamarbejdet har været faciliteret af Gate 21, som er projektleder på projektet bag samarbejdet.

I første omgang samarbejder Oslo og København helt konkret om et fælles udbud på indkøb af såkaldte gummihjulslæssere, som netop er offentliggjort. Man har valgt at gå med gummihjulslæsserne, da begge byer har en del af denne maskintype, som bruges i de fleste anlægsprojekter, hvor de typisk flytter store mængder jord og grus. Derudover benyttes hjullæsserne også til at løse en lang række andre kommunale opgaver som fx at feje gader eller rydde sne. Kommunerne stiller i udbudsmaterialet krav til, at maskinerne skal være enten helt emissionsfrie, dvs. at de slet ikke udleder partikler eller CO2, eller lav-udledende som eksempelvis hybridversioner, der kører på en blanding af diesel og el. Københavns Kommune forventer, at CO2-udledningen fra maskinerne kan nedsættes med op mod 80 procent, hvis de udskiftes med nye eldrevne versioner. Bliver udbuddet en succes, er planen, at der efterfølgende også bliver lavet lignende udbud med andre maskintyper.  

En chance for at påvirke udviklingen

At flere byer går sammen på tværs af landegrænser om et fælles indkøb af denne type klimavenlige maskiner er aldrig prøvet før. Københavns Kommune håber, at man med udbuddet får gjort sig nogle værdifulde erfaringer, så modellen i fremtiden kan skaleres op til at omfatte endnu flere byer og dermed sikre alliancepartnerne endnu flere muskler til at kunne påvirke udviklingen af markedet for mere bæredygtige arbejdsmaskiner. Og allerede nu er der en dialog i gang med flere europæiske storbyer – bl.a. Lissabon, London og Amsterdam.

”Jeg håber, at vi med indkøbsalliancen kan sende et stærkt signal om, at der rent faktisk er en efterspørgsel på klimavenlige arbejdsmaskiner. Det kan forhåbentlig være med til at sætte yderligere skub i denne grønne udvikling på markedet. Det har klimaet i den grad brug for, for som det ser ud i dag, er der kun meget få og meget dyre alternativer til de traditionelle dieselmaskiner”, siger stedfortrædende teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune, Karina Vestergård Madsen.

 

Om samarbejdet

  • Københavns, Oslo og Stockholm kommuner deltager i det tværnationale indkøbssamarbejde med fokus på ikke-vejgående maskiner. Stockholm er grundet en række udbudstekniske forhold i første omgang med som følgekommune.
  • Formålet med indkøbssamarbejdet er, at kommunerne får indkøbt mere miljøvenlige arbejdsmaskiner og får sendt et signal til producenterne om, at der en reel efterspørgsel på klimavenlige arbejdsmaskiner.
  • Udover de egentlige indkøb af miljøvenlige arbejdsmaskiner er formålet med indkøbssamarbejdet også, at byerne kan videndele på tværs i forhold til  udbudsprocess og markedsdialog.
  • Indkøbssamarbejdet er en del af den internationale klimaalliance ”Carbon Neutral Cities Alliance”, som er et samarbejde mellem 20 storbyer med ambitiøse klimamålsætninger.
  • Københavns Kommune vil på baggrund af erfaringer fra dette projekt vurdere mulighederne for tilsvarende indkøbssamarbejder med andre byer om andre maskintyper.