Ny erhvervsklynge er snart klar til at hjælpe byggebranchens virksomheder

Erhvervsfremmeindsatsen skal gentænkes og være tættere på virksomhederne, så det er nemt at få hjælp til at omsætte forskning til forretning eller udvikle virksomheden – eksempelvis i en mere grøn retning. Gate 21 har sammen med en række institutioner i bygge- og anlægsbranchen afgivet et bud på at etablere en ny erhvervsklynge for Byggeri og Anlæg.

Foto: Albertslund Kommune

af | 17. juni - 2020 | Gate 21

Netværksaktiviteter, matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner og sparringsforløb er bare nogle af de ting, som en ny erhvervsklynge fremover vil tilbyde bygge- og anlægsbranchens virksomheder.

En generel effektivisering af det danske erhvervsfremme- og innovationssystem betyder, at ti såkaldte erhvervsklynger inden for forskellige brancheområder i fremtiden skal hjælpe danske virksomheder med at udvikle deres varer og ydelser til fremtidens marked – nationalt som internationalt.

’Gate 21 har sammen med de centrale aktører på området budt på den nye Bygge og Anlægsklynge. Det vil blive en helt ny organisation, som Gate 21 vil arbejde tæt sammen med – også i det at vi skal bo sammen. I den nye klynge vil virksomheder kunne få hjælp til at udvikle forretningen, komme i kontakt med forskningen og blive inspireret til konkrete skridt i den grønne omstilling,’ siger direktør i Gate 21, Poul Erik Lauridsen.

 

National forankring

De to innovationsnetværk InnoBYG og Smart City Cluster Denmark sikrer sammen med de tre regionale partnerorganisationer Gate 21 i øst, BygFyn i syd og Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark i midt og nord den regionale forankring ved at lægge aktiviteter og mandskab ind i den nye klynge. Nærhed til virksomhederne sikres med kontorer i Aalborg, Odense og København.

Partnerskabet har ansøgt Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Uddannelses- og Forskningsministeriet om støtte til at etablere og drive den nye klyngeorganisation. Det sker med baggrund i den nye Strategi for Erhvervsfremme 2020-2023, der udpeger Byggeri og Anlæg som én af ti danske styrkepositioner.

’Erhvervsklyngen skal blandt andet styrke adgangen til international viden og innovationssamarbejde og styrke den eksportorienterede del af branchen. Hjælpen skal findes i nærheden af virksomhederne, og derfor er jeg glad for, at der er en regional forankring i Aalborg, Odense, Albertslund og København. Det vil forhåbentlig gøre det nemmere for flere virksomheder at bruge erhvervsklyngens tilbud,’ siger direktør i Dansk Byggeri, Michael H. Nielsen.

 

Smart og grøn innovation

Og der er masser at tage fat på. Grøn omstilling og bæredygtighed, digitalisering og automatisering, en ressourceeffektiv og brugervenlig drift er nogle af de megatrends, som Dansk Byggeri peger på, at bygge- og anlægsbranchen skal levere løsninger inden for. Hertil kommer udvikling af smarte byer og intelligente bygninger, der kan spille sammen med energi- og forsyningssystemet og som rummer et stort vækstpotentiale for danske virksomheder.

’Gate 21 har siden starten i 2009 haft stort fokus på energirenovering, energioptimering af bygninger, indeklima mv, og den erfaring kan vi give videre til den nye klynge. Vi vil desuden kunne bidrage med vores viden og netværk på Smart City-området, vores arbejde med Living Labs og matchmaking med det offentlige marked. Jeg ser frem til samarbejdet mellem den nye klynge og Gate 21 – et samarbejde som vil skabe værdi for virksomheder i byggeriet og for Gate 21’s nuværende partnerkreds’, siger Poul Erik Lauridsen, direktør i Gate 21.

’Der skal udvikles løsninger, der kan benyttes på det danske hjemmemarked, men det er lige så vigtigt, at branchen forstår at udnytteDanmark som udstillingsvindue, når løsninger, der har vist deres værd, skal afsættes globalt. Jeg kan kun anbefale virksomhederne at holde øje med erhvervsklyngens mange tilbud, hvis myndighederne giver dem lov til at åbne 1. januar 2021,’ siger Michael H. Nielsen, direktør i Dansk Byggeri.

Bag erhvervsklyngen for Byggeri og Anlæg står videninstitutionerne: Aarhus Universitet, Alexandra Instituttet, Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Arkitektskolen Aarhus, Syddansk Universitet, FORCE Technology, Kunstakademiets Arkitektskole, Københavns Universitet, VIA University College, University College Lillebælt, Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut og Teknologisk Institut.

Følgende branche- og erhvervsorganisationer står bag erhvervsklyngen: Dansk Byggeri, DI BYG, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Bygherreforeningen, Danske Arkitektvirksomheder, BAT-Kartellet, SMV Danmark og Tekniq.

Bygge- og anlægsbranchen har stor indflydelse på samfundsøkonomien. Der er 6.200 milliarder kroner bundet i bygninger og anlæg og branchen beskæftiger cirka 200.000 fuldtidsårsværk, svarende til seks procent af alle beskæftigede.

Byggeriets omsætning udgør knap 250 milliarder kroner og udgør dermed cirka syv procent af den samlede danske økonomi. Byggeriets samlede eksport udgør seks procent af den totale danske eksport. Arkitekter, rådgivende ingeniører samt leverandører til byggeriet (fx materialeleverandører og øvrige rådgivere) står tilsammen for henholdsvis 5,2 procent og 12,4 procent af Danmarks vare- og tjenesteeksport og er i europæisk top fem målt på konkurrenceevne.

Flere nyheder om Gate 21:

Mød Gate 21 på Klimafolkemødet

Læs mere her

Velkommen til nye grønne kræfter i Gate 21’s bestyrelse

Læs mere her

Højere afsætning af restmaterialer skal gøre Salling Autogenbrug til Danmarks grønneste autoophug

Læs mere her

 

Flere nyheder om Gate 21:

Mød Gate 21 på Klimafolkemødet

Læs mere her

Velkommen til nye grønne kræfter i Gate 21’s bestyrelse

Læs mere her

Højere afsætning af restmaterialer skal gøre Salling Autogenbrug til Danmarks grønneste autoophug

Læs mere her