Ny hvidbog og hjemmeside skal gøre danskerne klogere på trafikstøjen og inspirere til politisk handling

Mere end 1,3 million danskere er plaget af trafikstøj over de anbefalede grænseværdier. En ny hvidbog sætter fokus på trafikstøjens omfang og konsekvenser, mens en ny hjemmeside giver beboere og bygningsejere gode råd til, hvad de selv kan gøre for at afhjælpe støjen i boligerne.

af | 29. april - 2020 | Bæredygtig Mobilitet

Trafikstøj har store konsekvenser for både den enkeltes sundhed og velbefindende, men også for samfundet som helhed, hvor trafikstøjen årligt koster milliarder i form af blandt andet øgede sundhedsudgifter og faldende boligpriser.

I 2016 udkom den første danske hvidbog om trafikstøjens konsekvenser, og det er denne hvidbog, som nu relanceres i en stærkt opdateret udgave med ny forskning, nye tal og en lang række forslag til, hvad man kan gøre for at nedbringe trafikstøjen. Hvidbogen er blevet til i et tæt samarbejde med blandt andet Rambøll, FORCE Technology, Kræftens Bekæmpelse og indeholder også en række anbefalinger til politisk handling på støjområdet. Hvidbogen er støttet af Region Hovedstaden og udgivet af Gate 21.

”Jeg er rigtig glad for, at vi nu står med en færdig hvidbog med fokus på opbygning og formidling af viden. Med den viser vi, at vi ved at bekæmpe trafikstøj opnår gevinster for både miljø, klima og sundhed,” fortæller Jens Mandrup, formand for hovedstadsregionens trafikudvalg.

”For Region Hovedstaden har det været vigtigt at sætte gang i dialogen mellem kommuner, region og stat om, hvordan vi bekæmper trafikstøj. Støj respekterer ikke kommunegrænser og er et problem, som nedsætter livskvalitet og sundhed for rigtig mange borgere i Region Hovedstaden. Hvidbogen viser, at vi kan handle og gøre noget ved problemerne, hvis vi står sammen.”

Stigende trafikstøj i de københavnske omegnskommuner

17 af de mest støjbelastede kommuner i Danmark er pålagt at lave løbende støjkortlægninger, og her viser den nyeste kortlægning, at andelen af støjbelastede boliger har været svagt stigende samlet set (med en gennemsnitlig stigning på 2 procent) i perioden 2012-2017. Anderledes ser det ud i omegnskommunerne i hovedstadsområdet, hvor andelen af støjbelastede boliger i samme periode er steget med 7 procent (se mere i hvidbogen side 11).

I Rambølls afdeling for akustik, som er en af bidragyderne til indholdet i hvidbogen, har man, på trods af den fortsatte stigning af støjbelastede boliger i mange kommuner, også en tro på, at udfordringerne med trafikstøj vil få mere politisk opmærksomhed i de kommende år:

”Jeg kan mærke, at der, på trods af fortsat store udfordringer, er kommet mere fokus på emnet fra både borgere og beslutningstagere. Det er positivt, men opmærksomheden mangler stadig at blive fulgt op af konkret politisk handling. Det håber jeg, at den opdaterede viden og de tilhørende handlingsforslag vil inspirere til,” siger Allan Jensen, seniorspecialist og akustiker i Rambøll.

Ny hjemmeside giver inspiration til at nedbringe støjen i boligen

At sænke trafikstøjen tæt på støjkilden, for eksempel ved hjælp af støjskærme, støjvolde og støjreducerende belægninger, handler om politisk prioritering, men en nyligt lanceret hjemmeside skal give borgere, bygherrer og bygningsejere inspiration til, hvad man selv kan gøre for at nedbringe støjen. Under navnet RoligBolig gemmer der sig nemlig en videns- og inspirationsbank med masser af gode råd til, hvordan man selv kan nedbringe støjen i og omkring sin bolig. Det kan for eksempel være ved at tænke støjreducerende løsninger ind i planlagte renoveringer. Alene med indretning af boliger og uderum kan man ofte reducere støjen betragteligt. Hjemmesiden er frit tilgængelig for alle og kan findes på www.roligbolig.dk.

RoligBolig er blevet til med støtte fra Grundejernes Investeringsfond, Landsbyggefonden og Region Hovedstaden.

Mærkedag skal sætte fokus på trafikstøjens konsekvenser

Den 29. april er det ”International Noise Awareness Day”. Som navnet antyder, er det en international mærkedag, som i år har 25-årsjubilæum uden dog at have fået meget opmærksomhed i Danmark. Men i år er en række danske aktører gået sammen om at lancere events på dagen, som dog på grund af Covid-19 i år bliver uden fysiske arrangementer. Formålet er, at dagen også vil forankre sig i Danmark.

”Vi er meget glade for at vi, med bidrag fra Region Hovedstaden og en række fonde, dels har kunnet tilbyde danskerne en række praktiske råd, men også forsyne journalister, borgere, fagfolk, politikere og andre beslutningstagere med opdateret viden om trafikstøjens udbredelse og konsekvenser,” fortæller Sif Enevold, projektleder i Gate 21 og fortsætter:

”Vi bliver ofte kontaktet af både borgere og kommuner, der har store problemer med trafikstøj og søger vejledning om, hvad man kan gøre ved problemet. Nu er der både et sted at søge praktiske løsninger, men også inspiration til politisk handling. Vi håber, at det, sammen med en dansk forankring af den internationale mærkedag, vil føre til et øget fokus på emnet – og ikke mindst politisk handling.”  

Download hvidbogen her: www.gate21.dk/hvidbog-om-stoj
Gå på opdagelse i RoligBoligs univers på: www.roligbolig.dk 
Og læs mere om de danske initiativer på International Noise Awareness Day: www.stojdagen.dk

Flere nyheder om Bæredygtig Mobilitet:

Nyt europæisk initiativ skal forbedre luftkvalitet og reducere støj i byerne

Læs mere her

Nyt stort projekt: Mobilitet på Tværs – grøn mobilitet skal binde by og land bedre sammen på tværs af Greater Copenhagen

Læs mere her

Keld og Hilda prøver den selvkørende fremtid

Læs mere her

 

Flere nyheder om Bæredygtig Mobilitet:

Nyt europæisk initiativ skal forbedre luftkvalitet og reducere støj i byerne

Læs mere her

Nyt stort projekt: Mobilitet på Tværs – grøn mobilitet skal binde by og land bedre sammen på tværs af Greater Copenhagen

Læs mere her

Keld og Hilda prøver den selvkørende fremtid

Læs mere her