Nye pejlemærker vedtaget i Fællesskabet for Dynamiske Data

Fællesskabet for Dynamiske Data har afholdt generalforsamling den 10. marts 2023. Her vedtog de mere end 30 fremmødte fra kommuner og regioner en helt ny vision og mission.

Den nyvalgte styregruppe fra venstre: Morten Winge, Tårnby Kommune, Ole Dittmer Andersen, Guldborgsund Kommune, Lars Christensen, Høje-Taastrup Kommune, Marie Gottlieb Danneskiold-Samsøe, Vallensbæk Kommune, Kristine Klæbel, Albertslund Kommune, Martin Kaufmann (suppleant), Albertslund Kommune, Sofus Rex, Gate 21 og Oskar Mule (suppleant), Gladsaxe Kommune.
Fraværende på billedet: Kim Weber, Frederiksberg Kommune

”Fællesskabet udspringer af projekter, vi har lavet i Region Hovedstaden – som eksempelvis Den Regionale Datahub og Sikker og Anvendt Data, hvor vi har arbejdet med, hvordan vi bruger data til at tage livtag med den grønne omstilling. For at viden ikke gik tabt, dannede vi fællesskabet, hvor vi nu har 18 kommuner, to regioner og DTU med,” indledte Lars Christensen sin beretning på generalforsamlingen. Han er formand for fællesskabets styregruppe og centerchef for Teknik- & Miljøcentret i Høje-Taastrup Kommune.

Han pointerede også fællesskabets eksistensberettigelse:

“Det er vigtigt, at vi kan gøre den viden og de kompetencer, der sidder hos jer i kommunerne til fælles viden – og det er styregruppens indtryk og erfaring, at fællesskabet er lykkes med at understøtte grønne løsninger og arbejdet ude i kommunerne.”

Lars Christensen, styregruppeformand og
centerchef for Teknik- & Miljøcentret i Høje-Taastrup Kommune

 

Ny vision og mission viser vejen for det fremtidige arbejde

Et forslag om den fremtidige vision og mission blev fremlagt af den afgående styregruppe for Fællesskabet for Dynamiske Data. Begge blev enstemmigt godkendt på generalforsamlingen.

Vision

Fællesskabet for Dynamiske Data er primus motor inden for kommunernes og regionernes anvendelse af data i den grønne omstilling og de store velfærdsudfordringer.

Mission

Fællesskabet for Dynamiske Data løfter i flok og styrker kommunernes og regionernes opgaveløsning ved indsamling og anvendelse af dynamiske data.

Visionen og missionen udspringer af den tekniske dagsorden og den grønne omstilling, ligesom styregruppen har set på, hvor kommunerne har udvist interesse. Ved også at pege på velfærdsudfordringerne så ser visionen ind i, hvordan fællesskabet kan udvikle sig på den lange bane – ligesom der er en naturlig synergi, da de tekniske løsninger og kompetencer udviklet i forbindelse med den grønne omstilling også ofte kan anvendes til velfærdsløsninger.

På generalforsamlingen blev der endvidere valgt en ny styregruppe, som er forankret i medlemmernes ledelseslag, samt der blev vedtaget vedtægter og en arbejdsplan for fællesskabet.

Ny styregruppe for Fællesskabet for Dynamiske Data

Morten Winge
Kommunaldirektør, Tårnby Kommune

Kristine Klæbel
Direktør for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse, Albertslund Kommune

Lars Christensen
Centerchef Teknik- & Miljøcentret, Høje-Taastrup Kommune

Ole Dittmer Andersen
Leder af TM Data, Guldborgsund Kommune

Marie Gottlieb Danneskiold-Samsøe
IT & Digitaliseringschef, Vallensbæk Kommune

Kim Weber
Chef for Sekretariatet, Digitalisering og Data, Teknik & Miljø, Frederiksberg Kommune

Sofus Rex
Direktør, Gate 21

Suppleanter:
Oskar Mule, Gladsaxe Kommune
Martin Kaufmann, Albertslund Kommune

Om Fællesskabet for Dynamiske Data

Fællesskabet for Dynamiske Data er et netværk af 18 kommuner, 2 regioner og DTU Compute og DTU Engineering Technology, der ønsker at arbejde med dynamiske data til at løse konkrete udfordringer i forvaltningen på en bæredygtig måde. Området er komplekst – og derfor er der fordele ved at gå sammen om arbejdet. Geografisk dækker Fællesskabet Region Sjælland og Region Hovedstaden.

Læs mere om Fællesskabet for Dynamiske Data her – hvor du også kan tilmelde din egen kommune til fællesskabet!

Flere nyheder om Smarte Byer & Bygninger, Aktiviteter:

BLOGINDLÆG: Rejsen mod data-utopien går gennem standarder og fællesskaber

Læs mere her

Nu får kommunerne hjælp til at finde digitale løsninger på grønne udfordringer

Læs mere her

Derfor Fællesskabet for Dynamiske Data

Læs mere her

 

Flere nyheder om Smarte Byer & Bygninger, Aktiviteter:

BLOGINDLÆG: Rejsen mod data-utopien går gennem standarder og fællesskaber

Læs mere her

Nu får kommunerne hjælp til at finde digitale løsninger på grønne udfordringer

Læs mere her

Derfor Fællesskabet for Dynamiske Data

Læs mere her